Sunday, December 4, 2011

Massinvandringen blir en icke-fråga om invandrare blir en majoritet i tysthet.

"– På ett sätt är frånvaron av diskussion i den lokala politiken befriande", säger Arjun Bakshi. "Invandringssamhället är redan här. En självklarhet."

Frånvaron av debatt om flyktingpolitiken och invandringspolitiken är orsaken många ser Sverige som "det tysta samhället" där folk är så förtryckta att de inte vågar utrycka sin uppfattning i rädsla för repressalier från makthavare.

Politikerna vill att invandrare blir en majoritet så snabbt som möjligt, helst innan en debatt om ämnet tas upp på allvar. Om de skyndar sig så når de kanske målet, men oppositionen växer snabbt. Färre är rädda att säga ifrån, färre är rädda bli utpekade i media som extremist.

Allt fler ser att allt hopp om att bevara ett svenskt eller europeiskt Sverige försvinner. Inte ens en skyddad tillvaro i finare förorter kan skydda medborgarna mot brottsligheten och våldet. Det finns knappt några säkra enklaver kvar.

Frånvaron av diskussion i politiken kanske ses som befriande för personen som har ett positivt syn på diktatur och åsiktsförtryck. Men den frånvaron är för oss i väst som föredrar demokrati ett tecken på att demokratin och yttrandefriheten inte existerar.

Våra åsikter går därför isär, vi har helt motsatta uppfattningar om huruvida vi ska tillåta debatt och yttrandefrihet om den viktigaste frågan som Sverige någonsin ställts inför.
Ett stort antal orter drabbas av regelbundna upplopp, bilbränder, skolbränder och förstörelse. Enligt media som inte visar upp sanningen så finns knappt några problem alls i våra förortsghetton, vem litar på media? Bilden från orädd fransk media. Frågan som ingen kan svara på kvarstår:   Varför ska Sverige ha en massinvandring med stora massor med u-landsbefolkningar som ofta är analfabeter och som föredrar åsiktsförtryck och frånvaro av politisk debatt? Och vem kan bevisa att vi har råd att försörja dem?

Är det inte bättre att de politiker och journalister som vill omge sig med åsiktsförtryck i en diktatorisk miljö och helst omger sig med araber eller afrikaner att ni helt enkelt flyttar till de länderna istället för att ta hit deras befolkning, det blir ju mycket billigare för skattebetalarna? Det blir dessutom renare miljö eftersom vi sprider mindre luftföroreningar om 500 åsiktsförtryckande svenskar reser till u-länderna jämför med om fyra till tio miljoner fattiga reser till Sverige, eller hur?

Till alla skolelever blir ovanstående problem helgens fråga, alltså hur mycket flygbränsle sparar vi om vi skickar ned 500 svenska politiker och journalister istället för att ta hit tio miljoner fattiga? Rätt svar belönas med besök i en av Stockholms förorter i skottsäker transport. DN SVD

13 comments:

 1. Vad beträffar läkare så är det stora problem på vissa ställen. Mentaliteten och tanken "att göra rätt för sig" har inte samma fundament. Många klagar på språkriktighetsfråga, att "man förstår inte vad doktorn säger. det finne exempel på när patient själv fått översätta Till doktorn. När man själv behöver bli få någon att ty sig till.

  Media har fullständigt missuppfattat vad svenska folket går igenom.

  Invandrare kan bestå av hela jordens folk, Vissa har smälter in, har samma värdegrund, begriper att anpassa sig osv, medan andra aldrig kommer att ens komma i närheten av den svenska kulturen, komma in på arbetsmarknaden eller ens kunna umgås med demokratiskt folk.

  Vår generation kommer att försvinna med tiden om det fortsätter så här med den "behjärtansvärda" flyktingströmmen av muslimer.
  Muslimer kommer aldrig att bilda familj med otrogna. Vi duger inte!
  Muslimer bildar familj med en av samma sekt, i generation efter generation, efter generation... Hur kommer vårt demokratiska land att vara om 10-20 år.
  De tusentals ensamkommande männen som enbart kommer att gifta sig med en muslimsk flicka.

  Som får fyra ,fem barn , som bildar familj med enbart någon ur samma sekt...Framtiden är oerhört obehaglig.

  ReplyDelete
 2. Rasistiskt sludder i vanlig god ordning. Ingen fakta, bara paranoid rädsla.

  ReplyDelete
 3. URSPÅRAD PSEUDODEBATT DEL 1

  Jag tycker verkligen inte att Sverigedemokraterna är ett sympatiskt parti eftersom de uppenbart målar upp en starkt vinklad och polariserad bild av samhället och särskilt när det gäller att peka på det negativa med invandring. Man gör därtill sitt yttersta för att underblåsa segregation och split mellan olika etniska grupper istället för att se det positiva och försöka lösa problem. Problemen överdrivs också radikalt. Överhuvudtaget ger partiet och dess företrädare ett mer eller mindre obildat intryck - vi talar inte om några kosmopoliter här. Det skulle vara intressant att höra Jimmy Åkesson bli ombedd att nämna tre BRA saker med invandringen. Jag tror inte han skulle kunna eller rättare sagt VILJA säga något. Han verkar generellt ha en ofantligt enfaldig och enkelspårig uppfattning om det mesta. Det är svart eller vitt.

  Invandringen har både historiskt och i samtiden till stor del bidragit med att BYGGA det vi kallar Sverige och svenskt idag. Skillnaden från 1600-talets valloner eller jugoslaverna som kom som arbetskraftinvandring decennierna efter 2;a vkr är ju egentligen att de internationella kommunikationerna de sista 2-3 decennierna blivit så mycket mer effektiva. På 1600-talet kunde bara kejsare, handelsmän eller våghalsiga upptäcktsresande ta sig till andra kontinenter. Idag kan man flyga på några timmar från Afrika eller Latinamerika. Men invandring och beblandning som sådan är verkligen inget nytt under solen, inte heller större grupper s k "massinvandring" i Sd:s terminologi.

  Genetiskt sett är vi alla helt lika. Även om hudfärgen skiljer sig och ögonen kanske är sneda i Fjärran östern så är den genomsnittliga skillnaden i arvsanlag mellan en nordeuropé och en inföding på Papua Nya Guinea MINDRE än skillnaden i genuppsättning mellan två slumpvisa nordeuropéer. Att tala om olika raser av människa låter sig göras om man så önskar MEN det är inte mer adekvat på basis av hudfärg än att göra det på basis av kroppslängd eller hårfärg, t ex tala om den rödhåriga rasen eller den blonda rasen. Alla väsentliga skillnader mellan människor är kulturellt betingade således och kultur är som vi ofta sett en mycket tunn fernissa som lätt kan målas över med något annat - om inte förr så vid generationsskifte. Invandrare är således inte av biologiska eller genetiska skäl mer benägna till rån, gatuupplopp eller gängvåldtäkter än någon annan grupp människor. Majoriteten av grova brott i Sverige begås av svenskfödda svenskar. En andel begås förvisso av invandrare inklusive s k gängkriminalitet. Det senare förekommer dock även bland svenskar (så även i alla tider historiskt) och ofta är gängen blandade med även ljushyade gängmedlemmar. Möjligen är invandrare lätt överrepresenterade i brottsstatistiken men orsaken stavas bristande integrationspolitik - inte bristande människor i sig. Det dessa kriminella invandrare har gemensamt med kriminella svenskar är socialt utanförskap, fattigdom eller tidigare psykiska traumata. Vi har också stränga straff i Sverige för invandrare som begår brott. Inte nog med att du får sitta inne t ex 10 år, därefter utvisas du också på livstid oavsett varför du ursprungligen kom hit. Detta är givetvis helt adekvat. MEN den stora stora majoriteten invandrare är exakt lika laglydiga som svenskar, om inte mer. I många främmande kulturer lägger man synnerligen stor vikt vid hederlighet. Om du inte är hederlig saknar du status. Man betalar sin skatt och så vidare.

  ReplyDelete
 4. URSPÅRAD PSEUDODEBATT DEL 2

  Själv är jag läkare och ja vi har många invandrade kollegor. Tyvärr är språksvårigheter ofta ett problem i praktiken där patienterna och andra kollegor har svårt kommunicera med den utländska kollegan. Detta påverkar också patientsäkerheten negativt. Tyvärr har vi i Sverige en extrem läkarbrist och det trots invandringen. Det tar minst 12 år att utbilda en färdig specialist efter fullgjort gymnasium så inte heller så enkelt lösa problemet snabbt. Därför är språkförbistring till trots invandrarna livsnödvändiga för att sjukvården skall fungera över huvud. Jag har själv många helt förträffliga och underbara ambitiösa kollegor och naturligtvis känner man som yrkeskollega större samhörighet med många av dessa än med infödda ljushylta svenskar som jag har mindre gemensamma intressen med. Dessa invandrare bidrar också långt mer till samhället än flertalet av Sd:s väljare har jag en känsla av. Det är försvinnande få sverigedemokrater inom läkarkåren.

  Är Sd rasister? Vad är en rasist? Jag lämnar frågan öppen men jag tror att ett bra svar är att en rasist är en person som inte är förmögen att bli förälskad i någon från Afrika eller Asien eller Sydamerika. Jag är således inte själv rasist så mycket kan jag säga. En annan orienterande fråga ang rasism kan vara att fråga sig om det är mer rätt att en blond svensk ska kunna försörja sig på sjukbidrag än att en somalier ska kunna göra det. Även här är det självklara svaret nej. Tror man att människovärdet är detsamma skall bådas behov prövas likvärdigt. I övrigt är det inte alls önskvärt att varesig svenskar eller somalier lever på bidrag. Man får lätt en känsla av att Jimmy Åkesson och hans inre krets tragiskt nog målat in sig i en så snäv liten avskärmad värld att han aldrig träffar några invandrare på så nära håll att han ens kan avgöra om han är kapabel bli förälskad.

  ReplyDelete
 5. URSPÅRAD PSEUDODEBATT DEL 3

  Vad är då en rimlig syn på invandring?

  Ja inget parti vill i praktiken öppna gränserna fritt utan det handlar om en balanserad och ganska okontroversiell arbetskraftinvandring dels, och dels om flyktingmottagande av humanitära skäl. Även om vissa partier säger att vi i Sverige är skyldiga ta emot ALLA flyktingar med skyddsmotiv så är ju det i praktiken ej görligt. Det är heller inte något dilemma vi ställs inför i praktiken eftersom en majoritet av de med skyddsbehov sitter utmärglade i flyktingläger eller i ett fängelse dvs de har inga medel eller möjligheter i världen att ta sig hit. Det räddar ansiktet delvis på Sverige.

  Om Sd hävdar att massinvandring är deras politiska motpol så har de alltså de facto fel. Sverige kan inte ta emot alla men vi kan ta emot vissa. Det sänder signaler ut i världen att vi bidrar och försöker. Det ger Sverige goodwill och pondus när vi försöker påverka demokratisering eller agera medlare i krishärdar runtom. De allra flesta av dessa flyktingar kan även om de ges en vettig chans bidra positivt till det svenska samhällets utveckling. I Sverige gäller ovillkorligen svensk lag och alla invandrare skall rätta sig efter grundläggande europeiska fri- och rättigheter. Om så ej sker skall lagen agera med full kraft. Däremot är det helt orimligt och närmast kontraproduktivt att avkräva dessa invandrare dans runt midsommarstången eller att älska Astrid Lindgren. Var och en har rätt till sina kulturella rötter och traditioner så länge dessa är inom lagens råmärken - vilket de nästan alltid är. Vi européer har lärt oss tillverka både papper, porslin och krut av kineserna för hundratals år sedan. Samhällen tjänar på pluralism - att var och en får vara som de är. Inte av Jimmy Åkessons närmast autistiska svartvita verklighetsbild. Den är djupt tragisk. Likaså är svensk segregationspolitik som för övrigt i hög grad hänger samman med en generellt misslyckad samhälls- och stadsplanering (jag tänker på hur man totalt förstörde Stockholm genom miljonprogramsprojekten - som gjort för segregation).

  Se människan - inte "massinvandringen" !

  Johan Hansson
  Överläkare anestesi- och intensivvårdsmedicin

  PS! Jag förstår att jag inte sympatiserar med bloggens innehavare vad gäller åsikter och det är givetvis fritt om ni vill censurera bort detta.

  ReplyDelete
 6. Kudos till Johan för ett sådant grundligt, sakligt och värdigt inlägg. Det behövs mer av detta bemötande från samtliga parter i samhällsdebatten idag.

  Mvh. Ingalill Almlöf

  ReplyDelete
 7. Re Johan Hansson. Förstår att du inte bor ute i förorten och helt missar hur verkligheten ser ut för oss som bor där. Person rån våldtäckter på nätterna. Knark langare utpressare. Misshandel. Mord. Bilbrännande Trakassering förstörelse. Inte gå ut efter klo 1800 pga rånrisk. Du som kliver in i limosinen med privat chaufför tonade rutor jobbar åker hem i limosinen stannar innanför 3 meter höga murar i ditt slått i danderyd.Kom ut till verkligheten getto områdena och känn på verkligheten. Lätt att säga att andra har fel då man aldrig ser verkligheten. Åke Varg

  ReplyDelete
 8. @Åke Varg. Det är bra att du lyfter dessa negativa sidor av segregationssamhället och de konsekvenser som låg socioekonomisk status ger. För inte är du väl så naiv att du tror att dessa saker förekommer på grund av att de som bor i förorterna är invandrare? Man ser exakt samma sak (fast i större omfattning och grövre) i fattiga områden i USA. Områden som oftast är rätt befriade från "invandrare".

  Du har inte fel, Åke, men du verkar inte göra rätt sambandskoppling. Sambandet är: fattigdom leder till brott, inte invandrare leder till brott.

  Mvh
  Mattias Liljeqvist

  ReplyDelete
 9. Nisse i HökarängenDecember 4, 2011 at 3:40 PM

  >Mattias L

  Leder även fattigdom till våldtäkter?
  Eller fungerar inte din logik då... Vem minns inte det gamla fattig Sverige där personrånen och våldtäkterna stod som spön i backen, eller!?

  Vad är fattigdom för dig Mattias? Är det när man har tak över huvudet och mat på bordet men man saknar ett playstation 3 eller den senaste mobilen? Eller är det när man saknar en canada goose jacka?... Definiera fattigdom tack. Varför är det bara invandrarkillar som rånar är inte deras systrar också fattiga???

  ReplyDelete
 10. @URSPÅRAD PSEUDODEBATT DEL 1

  Det är inte samma DNA (merparten DNA är inte ens gener!) som varierar mellan individer som mellan populationer... Vissa DNA sekvenser är viktiga, andra mer underordnade. De flesta ger faktiskt inget uttryck alls på organismen, såvitt man vet idag.

  Vore allt DNA jämförbart och lika viktigt, som ditt resonemang implicerar, skulle exempelvis inte kineser generellt vara snedögda (till minst 99%), afrikaner skulle inte vara krullhåriga, etc.

  Att allt skulle vara kultur är också helt taget ur luften. Skillnaden i melanin och noradrenalin mellan blåögda och brunögda ger en påtaglig skillnad i temperament, som ett exempel. Ett annat exempel är det starka D-vitaminupptaget hos ljushylta som få förnekar är en anpassning till klimatet. Ett tredje exempel är de ganska stora genomsnittliga skillnaderna i kognitiva/logiska förmågor mellan (även fattiga och utsatta) snedögda asiater och "svarta" afrikaner. Få forskare försöker ens förklara bort detta med kulturella skillnader, det blir för långsökt.

  Att detta inte passar så bra in i vår krystade nutida världsbild är förvisso ett problem, men inget sakligt argument.

  PS
  Observera att jag INTE påstår att det inte skulle finnas begåvade människor med stora delar "svart" ursprung! En del av dem, exempelvis Wayne Shorter eller Herbie Hancock, är personliga "idoler" för mig.
  DS

  /Henrik

  ReplyDelete
 11. @ URSPÅRAD PSEUDODEBATT DEL 1

  "Alla väsentliga skillnader mellan människor är kulturellt betingade således och kultur är som vi ofta sett en mycket tunn fernissa som lätt kan målas över med något annat - om inte förr så vid generationsskifte."

  Det du påstår är ju rent och skärt nonsens, du bör nog gå om valda delar av din läkarutbildning.
  Genetiska skillnader mellan raser eller ska vi kalla det kluster eller grupper av mänskligheten är definitivt uppkomna pga genetiska skillnader.
  Att de inte är uppenbart väsentliga för dig som är överläkare i anestesiologi och intensivvård låter ju milt sagt skrämmande.
  I maj i år var jag på fest och samtalade med en framgångsrik man som forskade på njursjukdomar. Till mig sa han att den forskning som sker på immunsystem och njursjukdomar i Asien mer eller mindre är oanvändbar på kaukasier. Samma med forskningen på svarta.
  Det finns ju ett otal områden där raser skiljer sig åt pga genetiska olikheter.
  Är man inte medveten om det som läkare är man nog rejält ute och slirar.

  mvh
  En medicinstudent

  ReplyDelete
 12. Till Johan Hansson om Urspårad Pseudodebatt.

  Man behöver inte gå till 1600-talet eller tala om DNA som du gör eftersom vi tar upp dagens situation.

  Som du borde veta så är runt 50 % av våra läkare från andra länder och det beror på vår utbildningspolitik som kraftig begränsar läkarutbildning och med skattepolitiken driver ut höginkomsttagare från Sverige.

  Men det är inte så mycket språksvårigheter på sjukhusen vi pratar om nu även om det riskerar patienternas liv varje dag.

  Det vi ser som ett problem som kanske inte syns på ditt kontor är, ghettoskapandet där förorterna erfara en massiv våldsbrottslighet som drabbar miljontals svenskar. Vi har nära världsrekord i våldtäkter, (är du ens medveten om det och att FN klagat över bristen på skydd för kvinnor i Sverige) och de skyldiga oftast är flyktingar/invandrare men bara 3 % av de skyldiga döms. Minst 20 förorter kring Stockholm har över 50 % invandrare/flyktingar där sysslolösheten är uppemot 80 %. Inom 5 år har de förorterna 70 % - 90 % icke-svendkar och brottsligheten går upp bidragsberoendet går upp kraftig varje år bland dem.

  De allt färre kvarvarande svenskarna i flera hundra utsatta orter får skott genom fönstren, deras barn blir våldtagna, rånade, hotade och misshandlade enbart för att de inte har råd att flytta därifrån. Är det för att de tillhör en lägre klass än dig som du inte har empati med deras situation?

  Vi som har råd att bo i säkrare orter ser inte deras utsatthet, och du ser inte deras verklighet rapporterad i media eftersom media systematiskt blockerar det mesta av nyheterna från våra ghetton.

  Frågan du ställer är vem är rasist. Är de som klagar på det brinnande helvete de upplever dagligen i sin miljö, är de rasister.

  Ä de rasister om de vill ha slut på brottsligheten, få slut på skottlossningen som väcker deras barn på kvällarna, om de vill få slut på knivmord, rån, förfall, hot och dagliga bränder där de bor?

  Nej, det ar inte rasism att vilja leva ett liv utan massiv invandrarbrottslighet. Det är inte rasism att vill skicka hem farliga flyktingar, det är inte rasism att vilja gå på gatan utan att kallas hora som miljontals flickor och kvinnor utsatts för.

  Det är inte rasism att vilja ha en kontrollerad flyktingpolitik och stoppa importen av de 95 % som inte ens är flyktingar enligt regeringens egna rapporter.

  Det är inte rasism att ha en åsikt om antalet invandrare oavsett om man vill som regeringen ha hit miljontals fler eller bara 1000, eller noll.

  Det finns uppslagsböcker där du kan slå upp ordet rasist, men du kan inte hitta definitionen för rasism vara att vilja ha en ansvarsfull flyktingpolitik, eller att vilja diskutera det tabubelagda ämnet. Den debatten har nästan alla jag känner, både svenskar och invandrare, men inga politiker eller journalister vågar vidröra i ämnet. SD tar upp saken, därför har de fördubblat sitt väljarstöd varje val, och det har ingenting med rasism att göra.

  ReplyDelete
 13. "Utan invandrare stannar kriminalvården" stämmer bättre.

  ReplyDelete