Thursday, September 15, 2011

Gudstjänst och kyrkor islamiseras av (M)oskepartiet.

Samtliga institutioner ska sakta men säkert islamiseras och politiseras, inte ens gudstjänster eller kyrkor går säkra mot Moderaternas islamisering av Sverige. Kyrkan själv hjälper islam etablera sig. De har anställt imamen som ska predika om islam inför våra riksdagsledamöter. Han kanske kan lära bort fördomar (hjärntvätta) om att muslimer blir självmordsbombare? Han kanske kan skapa tolerans för islamiseringen så den kan snabbas på?

De små dropparnas urholkning och förändring av samhället kan lyckas om vi inte lägger märke till alla små förändringar och agerar.

En detalj betyder inte så mycket, men vi har erfarit tusen små detaljer som sammantaget tydligt visar att politikerna har bestämt att svenskarna är betydelselösa och måste ersättas med en u-landsbefolkning som minsann inte kommer sluta skaffa barn som svenskarna gjort.

(Bilden: Gravstenar i Silbodals kyrka som skändats.)

Därför pratar politikerna alltid om den nyinvandrade u-landsbefolkningen som "pensionsräddare" och "vår framtid" etc.

Orsaken svenskar inte anses vara "pensionräddare" beror förmodligen på att de utvandrar i makalöst stora antal varje år, till slut finns knappt några skattebetalande svenskar kvar. Då, om några år har de flesta ersatts av afghaner, irakier och somalier m.fl. som gladeligen betalar världens högsta skatter mot en tusenfalt högre inkomst jämfört med imkomsten i deras hemländer.

För att lyckas med planen så har politikerna skapat nya regler som gör att svenskar bortprioriteras på arbetsmarknaden och nyanlända får prioritet till okvalificerade jobb. Det nya ersättningssystemet till arbetsgivarna ger dem 75 % av lönen om en svenskar avskedas och nyanlända flyktingar anställs. Med hjälp av 75 % bidrag till arbetsgivare för nyländas löner så vill politikerna snabbt öka hastigheten som svenskar tvingas utvandra för att få ett jobb eller få känna sig välkomna. Högskolesystemet gör att vi inte utbildar tillrackligt med läkare, över 50 % av alla läkare är invandrare. Dagisfröknar utbildas i "högskolor" så att det ser ut som om vi har många som går igenom högre utbildning, politikerna fifflar med utbildningen för att se bra ut internationellt.

I Sverige är svenskar och utbildade svenskar inte välkomna. Här ska de bara betala skatt, rösta på ett av Moskepartierna och hålla tyst.

Med tiden kommer allt sammantaget att leda till att Sverige införlivas i de muslimska ländernas kulturer. Kanske i ett framtida muslimskt kalifat långt innan muslimerna blir majoritet. Muslimska stater har aldrig skapas i demokratisk ordning, statskupper har avlöst varann, varför inte i Sverige? svd svd svd dn dn exp ab svd dn dn svd svd

Tuesday, September 13, 2011

Oslobomben och Stockholmsbombaren har samma grundorsaker.

Muslimen som försökte begå massmord i Stockholm och dåden i Norge har samma grundorsaker.

Norge har som Sverige en helt fri massinvandring. Hundratusentals flyktingar skapar stora risker av flera olika sorter.

De riskerna tar sig mycket större proportioner när i stort sett hela befolkningen är emot den flyktingpolitiken och alla politiker ignorerar folkviljan.

Att ta hänsyn till folkviljan är inte enbart aktiv demokrati, det är viktigt att lyssna på folket av flera andra skäl. I folkviljan som finns i vardagliga åsikter finns det kloka ideer och förslag till förbättring. Men i en fråga så ignoreras hela folkets vilja.

I hundratals olika politiska frågor så visar politiker och media stort intresse för debatt och publicering av olika åsikter. Men i en enda politisk fråga, invandringspolitiken och flyktingpolitiken så bedriver man militant förtryck mot alla slags åsikter. Varje tillstymmelse till oliktänkande i de frågorna bemöts med totalt åsiktsförtryck, hot och förföljelse i alla media och bland alla politiker.

Frågan alla ställer sig är, varför finns det bara en politisk fråga som möts med ett så massivt åsiktsförtryck? Varför tilltåts och tolereras politiskt våld mot alla som har en åsikt om hur stor invandringen ska vara, varför?

Det är landets stora dilemma. Det råder totalt åsiktsförtryck och en massiv koordinerad mediakampanj för att skura bort alla personer och alla åsikter som inte stämmer överens med de bägge politiska blockens massinvandringspolitik.

Men ingen förstår varför det är så och ingen av åsiktsförtryckarna kan motivera sig.

Självklart kommer vi utsättas för flera massmordsförsök, men politikern kommer inte att göra något åt det. Vi tvingas finna oss i allt som de ålägger oss.

Väljarna röstar med benen. Vi har tidernas största utvandringsvåg, runt 40 000 svenska skattebetalare lämnar Sverige för gott varje år. På 10 år blir det runt 400 000 svenskar. Det är ett fatalt slag mot nationens framtid. Samtidigt under de 10 åren kommer politikerna ha beviljat PUT åt 1 miljon nya invandrare, mest flyktingar och deras anhöriga, knappt någon kommer att bli självförsöjande heltidsarbetande skattebetalare som de utvandrade var innan de lämnade Sverige.

Men eftersom vi inte har tillstånd att prata om det så lägger vi på locket på den debatten.

Tidningarna har i ett koordinerat angrepp på yttrandefriheten efter Norgedåden lagt på ett ännu större lock på debatten. Vissa media har infört totalcensur mot åsikter, andra kräver öppen identitet namn och adress på alla som har en åsikt om invandringen. Extremister i media vill åsiktsregistrera alla som har en avvikande åsikt så de i framtiden kan spåras upp och utsättas av hot.

Åsiktsförtrycket kommer inte att stoppa terrorister, vare sej de är muslimska eller andra som vill begå massmord på våra gator. Förtrycket kommer bara att skjuta upp ett folkligt övertagande av riksdagen i val och tidpunkten då svenskar blir en minoritet i sitt eget land. Då kanske två miljoner svenskar utvandrat och fem miljoner från u-länderna invandrat. Inte ens ett geni kan då rädda Sverige från att bli ett ekonomiskt och socialt u-land. Det är extremisternas mål. Extremisterna i media vill förstöra landet i grunden, en slags tyst revolution då de själva vill framstå som den enda kvarvarande intelligentian i ett raserat samhälle. svd

På god väg mot kaos:

Explosion i polisfastighet i Göteborg. dn svd

Massmordsförsök på konstutställning i Göteborg. dn exp (PI)

Mordplaner mot dansk komik tecknare i Norge. dn

Bedragare på statliga SR avskedas, (SVD) (exp) men mordhotande muslim i SR tillåts mordhota utan konsekvenser. (PI)

All invandrare får inte socialbidrag, men 97 % av dem i Göteborg får socialbidrag, resten får andra slags bidrag. dn