Saturday, July 31, 2010

80 % av väljarna struntar i all politik.

Runt 80 % av väljarna kommer att välja de partier de alltid har varit närmast. De kommer att strunta i alla debatter, de struntar i all information, därför väjer de sitt parti oavsett vad någon säger eller gör. De verkar strunta i politik, de bara tror och hoppas att de valda gör ett bra jobb.

Var är orsaken till att folk väljer sitt vanliga parti M eller S trots att deras partier misslyckats och har skiftat sin politik så att de numera inte ens har Sverige och svenskarna som sitt främsta intresse?

Partierna har numera som främsta skyddsområde och viktigaste prioritet bytt till att ha massinvandring, moskeer, muslimer, araber, afrikaner och 150 andra nationaliterter som främsta målgrupp och skyddslingar. Samtliga sju riksdagspartier är överens om den nya prioriten och de har kommit överens om att inte debatttera den saken i valkampanjen.

(Bilden: Oräknerliga miljarder satsas i invandrarförorter, men ingenting verkar hjälpa. Orterna förstörs mer och blir farligare för varje vecka som går. Politikerna erbjuder bara mer resurser som enda lösning, de har mao. ingen plan inga ideer inget svar.)

Svenskarna kommer numera sist för de stora partierna, partierna har inte öppet sagt det så vi tvingas därför se vad de gjort och dra slutsaten baserat på partiernas agerande.

Kärnväljarna tror att partierna gör som vanligt, att de försöker förbättra förhållanden i Sverige så vi i framtiden kan få det bättre. Kärnväljarna tror det, men de kan inte bevisa att så är fallet.

Det finns faktiskt ingenting som tyder på att partierna vill folkets bästa. Tvärtom så tyder nästa allt de gör på att de i första han vill ha kvar makten och alla förmåner som hör till. I andra hand kommer de nya väljargruppernas intressen. De nya är flyktingar och invandrare som kommer främst efter politikerna egenintresse. Orsaken partierna lyckats slippa kritik för att de främst ger invandrare alla förmåner är att media har köpts till tystnad och deras kärnväljare fortsätter välja de stora partierna oavsett vad de gor. Det är kärnväljarna, svenskarna som diskrimineras vid jobbansökan till den offentliga sektorn, de får allt mindre resurser i sjukvarden, skolor, rättsväsendet mm. Fler sektorer lever på en så liten marginal att de räknar kronor och ören och skär ner på saker som knappt kostar något.

Man tar bort kaffebröd på ålderdomshem, man skär ned på personal i alla offentliga serviceyrken. Man anställer invandrare som kostar mycket mindre än svenskar. Man lönedumpar och skär ned. Men de besparingarna är inte tillräckliga, man skär ner antalet tjänster överallt. Nu finns det bara tid att låta de gamla på vårdhem få duscha ett par gånger i månaden.

Har ingen frågat sig varför alla offentliga samhällsektorer skär ner på service när vi bibehåller världens högsta skatter. Hur kan det gå ihop ekonomiskt? Grovt förenklat så borde ju skatterna kunna halveras om all offentlig service har halverats och dess kostnader gått ned. Men så gör inte våra politiker, de låter inte skattebetalarna få några fördelar av de besparingar och nedskärningar som görs.

Besparingarna omfördelas till andra sektorer utan att de föklarar varför eller vart pengarna går. Det kapitalet redovisas ingenstans trots att man räknar varje krona och varje öre när all social service skärs ned.

Då frågar man sig vad politikerna gjort de senaste åren för att förbättra våra villkor?

Har sjukvården blivit bättre, billigare och mer tillgänglig? Har skolorna blivit bättre och tryggare? Har vi mindre brottslighet, är gatorna tryggare, kan alla gå ut närsomhelst utan risk att bli angripen? Mår folk bättre psykiskt? Är det lätt att få jobb, är foretagsklimatet bättre så fler kan få jobb? Är nettoinkomsten tillräcklig så folk kan leva ett drägligt liv? Är svenska löner och vår valuta god jämfört med andra länder? Har missbruket gått ned?

Svaret på samtliga frågor är NEJ. Allt har under årens lopp försämrats utom politikernas löner och förmåner. Ska politikerna, M eller S och de andra, ska de belönas med en ny mandatperiod när de inte lycktas förbättra något? Är väljarna så lättlurade?

Alliansen har bara haft 4 år på sig men försämringarna i samtliga samhällsektorer går ändå ned. De få jobb som skapades visade sig vara överdrivna siffror. Företagarklimatet har inte förbättrats under M styre, de flyttar ut fran sverige med sina arbetstillfällen.

De "nya" Moderaterna ser inte längre ut som ett borgerligt parti. De driver numera en socialdemokratisk politik, skillnaden mellan S och M har suddats ut i flera avseenden. Den enda synbara skillnaden är att M vill ha en aning lägre skatter i vissa begränsade områden, M vill privatisera en handfull statltiga företag, i övrigt finns det inga synbara skillnader.
Om kärnväljarna väljer de gamla partierna så fortsätter utvecklingen i sverige som hittils, dvs. allt fortsätter försämras, världens högsta skatterna bibehålls, en snart värdelös krona fortsatter falla i värde och vår realinkomst fortsätter minska jämfört med andra länder.

Den mest intressant frågan kommer inte att besvaras av någon politiker. Vart tog alla pengar vägen som alla besparingar gav. Hur mycket har man sparat och hur omfördelades det kaptitalet? dn svd svd svd ab

Friday, July 30, 2010

Tiggeri är accepterat för vissa kategorier, men zigenare får inte tigga.

Migrationsministern Tobias Billström är gåvan som bara ger och ger.

I hans senaste utspel säger han att zigenare måste försörja sig i Sverige, de får inte bara gå omkring och tigga.

Han hänvisar till utlänningslagen som är formulerad så att man kan avvisa en utlänning om han eller hon inte kan försörja sig på ett ärligt sätt.

Tiggeri är inte olagligt, men tiggeri är inte samma sak som en ärlig försörjning.

Därför vill ha se att zigenarna utvisas från Sverige.

Billström säger vidare att "inget land kan lösa ett annat lands grundproblem. Vi kan inte lösa Rumäniens, Bulgariens eller någon annan stats problem". Det stämmer man varför inte dra slutsatsen av det påståendet?

Löser vi Somalias problem om vi tar hit alla somalier? Nej, självklart inte, de måste lösa sina egna problem och inte exportera dem till andra länder, samtidigt ska vi inte frivilligt importera andra länders problem.

Om fri rörlighet inom EU säger Billström att lösningen är inte att folk flyttar, staterna måste lösa sina egna problem.

Billström ser tydligen asylinvandrng av muslimer från andra sidan jordklotet helt annorlunda. När de smugglas till Sverige i strid mot Dublinavtalet och FNs regler så har plötsligt Billström inga problem med att tolerera andra som gjort samma sak som zigenarna, de har flyttat för att få bättre villkor.

Teoretiskt så kan ett land strunta i alla regler och intenationella överenskommelser som man gör i Sverige och välja vilka avtal man vill följa. Det är inkonsekvent och inger inget förtroende när en regering väljer vilka regler man ska följa och struntar i andra.

Plötsligt så blir Billström selektiv, han väljer ut en invandrargrupp som han vill utvisa nu när de har blivit ett stort problem pga sitt stora antal. Andra grupper berör han inte. Flyktingarna får vara ifred trots att de är långt fler och kostar Sverige mycket mer och representerar ett mycket större problem.

Massinvandring på en industrialiserad skala är bra men några tiggande zigenare ska tamejf≈n ut härifrån anser regeringen. Hur fungerar det resonemanget rent logiskt Herr Billström? Han vill utvisa zigenare men inte muslimer som kommit hit i strid mot gällande praxis.

Vad är orsaken han väljer ut en grupp men struntar i att reglera andra? Vad har han emot zigenare? Varför kommer utspelet strax innan valet? Vill Billström tillåta zigenare i Sverige om de vore färre? Är det ett visst antal som gör att vi agerar, vad är det antalet?

Varför inte ha klara regler från början så alla parter, även vi i Sverige känner till vår politik och så att våra myndigheter själva kan agera. Våra myndigheter ska inte behöva fråga makthavarna vad de tycker vid olika tidpunkter under olika regeringar innan de kan agera och fatta beslut. dn

Thursday, July 29, 2010

Vilken stjärnglans? En helt okänd kandidat utan erfarenhet är inte en stjärna.

Obama var en helt okänd kandidat utan erfarenhet innan han valdes till president, ett märkligt spektakel. I media kallades han stjärna, men han var aldrig det. Media hypade honom, nu är hans administration ett fallade lik, det på rekordtid.

Varje nytt förslag han har saknar stöd bland de flesta, trots det fortsätter han och demokraterna att pressa igenom förslagen. De gör det utan minsta vilja att samarbeta och kompromissa med republikanerna, de har ju majoritet, men man brukar söka stöd för viktiga förslag. Därför har senaten ett rekordlågt stöd med bara 11 % av väljarna.

De som tvekade i det längsta att kalla Obama för "socialist" har nu övertygats om att han är en marxist. De få som stöder honom håller nog med om det, de stöder nog inte allt han gör, men den lilla gruppen är snart borta. Demokraterna vet att nästa val kommer att gå åt skogen och Obama blir aldrig återvald därför kämpar de intensivt för att få igen de mest radikala förslagen nu innan de förlorar majoriteten i senaten i höst.

Medias ensidighet blir klarar för varje dag. I helgen så hade vänsterradikalerna konferens i Las Vegas. Det var mest vänsterbloggare, fackföreningar, revolutionärer och Obamas stödmedia som möttes där. Netroots Nations huvudtalare var Van Jones, Obamas specialutnämnde administratör för Gröna Jobb. Han avslöjades som kommunist och avgick snabbt, men han behöll viktiga positioner inom Obama gruppen.

En annan huvudtalare var en av MSNBCs reportrar Ed Schultz. Han sade bla att han hade jobbat häcken av sig för att få Obama vald, (jo, vi märker att MSNBC är ett propagandaorgan på heltid för Obama) och han sade attt han jobbade häcken av sig för att få stöd för Obamas olika program inklusive sjukvårdsreformen. Andra reportrar fanns på plats från NBC som reportrar istället för stödtrupper. En aning komiskt med tanke på att medias totala förakt för saklighet har avslöjats.

Trots att nästan all media stöder Obama oasvett vad han gör så har hans stöd sjunkit till rekordlåg nivå.

Det beror ju på hur amatörmässig han är. Allt verkar bli fel och motsatsens till vad folk vill ha och behöver. Nu behövs jobb men $1000 miljarder program gav knappt några jobb.

Just nu behövs inget raskrig, men när hans nytillsatte USDA administratör avslöjades som rasist när hon erkände att hon diskriminerat vita personer i yngre dagar så fick hon sparken direkt. Någon dag efter att hon fått sparken så tvingades USDA chefen be henne om ursäkt och återanställa henne efter att hela skandalen belysts i alla media. Att hon fick sprken var ju rätt eftersom man inte kan ha en rasist som diskriminerar kunderna vilket hon erkände att hon gjort.

Man kan bara föreställa sig kaoset i Vita Huset som måste ha föregått hennes återanställning. Det är inte svårt att lista ut vem som vill vad där. Obama måste ha velat ha tillbaka henne troligen efter påtryckningar från radikala svarta rasistgrupper medan de klokare i Vita Huset måste ha gett rådet att ge henne sparken. Men nu har rasisten erbjudits ett jobb på USDA och hela folket ser amatörerna jobba.
Ras-relationerna förstörs mer för varje ny skandal, det har varit många som skakat Vita Huset. Ölfesten när han fördomsfullt sade att polisen hade agerat klumpigt blev försmaken på Obamas rasfördomar.

Imorgon sänds hans lättsamma skvallerträff i TV programmet "the View", där han säger att hans bästa dagar den här månaden var promenaderna på semestern. Alla säger att en president inte ska vara med i fjantiga skvallerprogram i TV, det sänker statusen på presidentskapet. Om en president bara har promenader som upplyftande aktivitet så borde han byta jobb.

Obama har på 18 månader lyckas slösa bort mer pengar än alla andra presidenter sammanlagt utan att det gett några jobb eller en blip i ekonomin ens. De tusen miljarder dollarna måste betalas med lånade pengar. Torts det misslyckandet fortsätter de med en mängd "småpaket" på $50 miljarder osv även de utan täckning.

Frågan är hur länge man ska kalla det okunnigt och när man måste kalla det avsiktligt sabotage mot landets ekonomi? Gränsen har passerats, ingen tror på den okunnige marxisten Obama, och demokraterna har ännu lägre stöd trots medias försök att hålla liv i det fallande liket. dn

Wednesday, July 28, 2010

Turistmålet som betalar resenärerna.

Flera flygbolag har reguljärtrafik till Sverige från många arabländer som Libanon, Syrien, Irak mfl.

Så varför är Sverige ett så populärt resmål för de arabiska och afrikanska turisterna?

Hundratusentals araber och afrikaner har hamnat i Sverige pga av vår generösa flyktingpolitik. Sverige är det land som betalar flyktingar bäst, vi leder utbetalningsligan. Eftersom vi till skillnad mot andra länder betalar flyktingar när de kommer hit så fortsätter flyktingströmmen i en aldrig sinande ström.

De kloka flyktingarna sparar sina pengar och tar med sig stora belopp till hemlandet för framtida investeringar, därför är flygtrafiken mellan Sverige och arabvärlden intensiv.

Därför fastnar ibland tusentals flyktingar på flyplaster runtom i världen när de tar en semestertrip till hemlandet. Flygbolaget Flyhome, (flyg hem) som specialiserat sig på "etniska" resenärer, flyger hem flyktingar från Sverige till arabvärlden. Bolaget gick i konkurs så flera hundra turister/flyktingar/resande blev fast i hemlandet och kan inte återvända till det attraktiva turistmålet Sverige.

83 % av sds läsarna är glada över att nyheten att araberna har blivit standsatta i hemlandet. Hur ska man tolka det?

Flyhome tar 265 dollar för en enkelresa mellan Göteborg och Erbil, Irak eller Beirut, Libanon, men vi vet inte vilken riktning som är mest populär, till eller från Sverige? svd dn gp sds ab

Monday, July 26, 2010

Det talibanerna inte kan uppnå med terror försöker de uppnå i media.

Talibanernas propagandamaskin använder inte bara skäggiga muslimer insvepta i lakan, även kavajprydda talibansupporters i väst agerar som deras media- och propagandaorgan.

Det finns ingen anledning att tro att Wikileaks är en opolitisk neutral informationssida. Julian Assange vinklar fakta så de passar hans sensationslystnad och världsyn. Videon som han släppte nyligen som visade en av tusen bataljer melllan irakiska terrorister och kooalitionen. Assange hävdade att det var ett angrepp på civila. Vid en närmare titt så var de "civila" dels beväpande terrorister och en frilansfotograf som ville göra ett reportage ur terroristernas vinkel.

(Bilden: En av tusentals bomber som Talibanerna använder mot civila i Afghanistan. Kan ett sånt "avslöjande" få samma publicitet som Assanges papper?)

Om han släpper tusentals dokument så kanske en liten förfalskning slinker igenom som det skulle ta en hel stab för att hitta och avslöja.

Med tusentals nyhetskanaler världen över som sänder 24 timmar om dygnet var skadan redan skedd. Anti-amerikansk media från Sverige till Venezuela tog upp videon som skapade en skandal och utelämnade kooalitionens förklaring på vad videon innehöll. Istället kunde man hitta förklaringen på youtube. Fri media har tagit över gammelmedias ytliga nyhetskanaler. Det slår både positivt och negativt, men fri media låter tittaren bedöma själv vad sanningen är.

Där kommer källkritik och förmågan att dra slutsatser in, om man inte ser kritiskt på allt som rapporteras och bedömer källans motivation så kan man bli lurad att tro vad som helst. dn dn dn svd svd svd svd ab ab ab svd dn

Sunday, July 25, 2010

Massutvandring elller massinvandring?

Det är frågan som ingen vågar prata om med risk att förlora jobbet och bli utpekad som extremist av politikerna och media, istället tar opinionsbildarna bara upp "intergration".

Varför inte erkänna det alla vet, att massinvandringen har missyckats fatalt och den inte tillfört Sverige annat än rekord i våldsbrott en total utarmning av välfärden till en kostnad som hemlighålls, kostnaden är sveriges bäst bevarade hemlighet. Ingen har någonsin tillåtits prata om vad massinvandringens årliga kostnader är, men varenda öre som läggs ner på kaffebröd till gamlingarna anlyseras och skärs ned, våra sjuka på vårdhem får bara duscha en gång varannan vecka.

(Bilden: 1 maj 2010, 1000 somalier och 15 svenskar deltog här. Är det för att bibehålla 1 maj demonstrationer som man vill ha hit fler somalier? Det kanske är sossarnas motivation, men hur motiverar Moderaterna deras massinvandring som är dubbelt så stor?)

Omfördelningen av våra begränade resurser som sossarna inledde fortsätter i samma riktning. Sverige får mindre och alla andra nationaliter som lyckas smuggla sig över vår gräns får mer efter att först ha fått ett "naturligvis" på asylansökan utan att någon förstår varför. I andra länder måste politikerna förklara sig för att få folkets stöd för sin politik. Det behövs inte i Sverige eftersom det inte finns någon kritisk media här.

Folket ska vara tysta så politikerna som till fullo skyddas av media kan göra vad de vill. Därför behövs ingen debatt om viktiga saker, politikerna kommer undan med debatter om betydelselösa och banala frågor.

Det handlar om vår största utgiftspost, mellan 200 och 400 miljarder kronor om året. Så frågar som ingen vågar ställa är varför vi ska betala så mycket för att få befolkningen utbytt mot flyktingar, för att få rekord i våldsbrott, rekord i hur få brott som man löser, rekord i offentliga byggnader som brinner ned, rekord i utryckningsfordon som förstörs av syssolösa angripande grupper av ointegrerade asylfall?

Frågan är altså inte hur man ska integrera ointegrerbara personer, snarare varför fortsätta med en misslyckad massinvandring?

Hur många ska Sverige ta emot, hur länge ska det fortsätta, och varför vill ni göra det? Tala om varför, så vi som aldrig förstått det får höra er förklaring. Hittils har ingen lyckats förklara det och valet är snart här.

Väljer vi politiker som varken kan eller vill förklara sin politik, eller tar vi ansvar för var omgivning och ger dem sparken?svd svd

Friday, July 23, 2010

Alla ska älska alla i en kollektiv orgie tycker ledande kristna.

Fyra kristna skriver ett debattinlägg inför valet och passar på att förnedra ett av våra partier, knappast är en kristen gest men vem ligger egentligen bakom artikeln?

De fyra tycker att vi ska älska alla oavsett vilka de är och vad de har gjort, vi ska helt enkelt strunta i allt och drömskt bara koncentrera oss på att älllllllskaaaa.

De fyra undrar om vi är beredda att älska juden och muslimen. Jag undrar vilken jude och vilken muslim? Menar de bara generallt att vi ska älska alla även de vi inte känner i någon slags romantisk dröm?

Om vi vaknar till lite och ser vad vi lärt oss om judar i Sverige generellt de senaste åren så märker vi att de inte skapar rubriker eller minnesvärda händelser, de sköter sitt utan rubriker. De enda rubriker vi ser är när muslimer och socialdemokrater i Malmö fördriver judarna till andra orter. svd

Om vi studerar vad vi lärt oss om muslimer i Sverige de senaste åren så märker vi genast en sammanhängande tråd. Först märker vi att de lyckats stoppa vår yttrandefrihet med aggressivt våld och hysteriska angrepp på svenskar som vill hålla ett föredrag eller ett politiskt möte. De har dessutom försökt mörda flera personer som vill hålla föredrag eller prata politik. Alla muslimer har inte gjort det, bara några. Men de som lyckats stoppa yttrandefriheten med sitt våld och sina hotelser, det är de som märks och de är de enda som räknas, därför måste de betraktas som de ledande muslimska figurerna.

Vi har dessutom märkt att dagliga rubriker som handlar om grovt invandrarvåld, en oerhörd brottslighet som muslimer ofta är skyldiga till. Dessutom så läser vi dagligen om nyankommna muslimer som kräver egna moskeer, egna koranskolor, egna kulturella institutioner. Muslimskt inflytande har dessutom påverkat lokalbefolkningen de bor så ursprungsbefolkningen, svenskar, invandare och judar drivs ut pga av våld och hot mot dem.

Frågan som borde ställas är; är muslimer beredda att anpassa sig och tolerera yttrandefrihet, demokrati, svenskar, judar och andra etniska grupper, eller ställer de sig alltid utanför med krav på särlagstiftning och speciella regler bara för dem?

Självklart ska ingen tvingas älska varann, men vi kan kräva av alla som ankommer till Sverige att de respekterar demokrati, yttrandefrihet och kulturella och etninska skillnader, de muslimer som inte gör det måste flytta tillbaks dit de kom ifrån.

Vi i Sverige måste ta ansvar för landet och befolkningen, vi ska inte tolererar våld eller hot mot oss, mot judar eller mot andra grupper. Vi ska inte tolerera brottslingar och gangsters som slår sönder Sverige så fort de kommer hit.

Det är inte islamofobi att kräva att vi återfår vår yttrandefrihet och rätten att hålla möten utan att angripas av livsfarliga extremister från vänstergrupper, muslimer eller andra som utövar våld och hot.

Det är inte islamofobi att kräva att få besvara persongrepp av radikala kristna som tillåts använda artiklar för politisk propaganda. De tillåts förnedra ett parti och oss andra kanske en eller fler miljoner svenskar som inte håller med dem.

Jag vet inte om Lars Vilks är islamofob nu efter att flera muslimer försökt mörda honom, massor med muslimer hotar honom och nu när hans yttrandefrihet stoppats.

Det är nog fel att kalla potentiella mordoffer för islamofober, och att den primitivt förenklade beskyllningen kommer från kristna är synnerligen osmakligt.

Dessa underliga karaktärer som kallar sig kristna, säger att våra kristna och traditionella helger gör det "svårt" för muslimer att fira sina helger. De klagar på att muslimer diskrimineras, det hjälper oss en aning när de inte tillåts inte mörda släkt eller oss pga av "heder".

De skriver att (muslimernas, min not) religion utrycker samhälleliga frågor som "fordrar ett politiskt förhållningssätt."

I klartext så kräver dessa fyra kristna att Sverige med politiska beslut ändrar på våra lagar , regler, helger och traditioner så muslimers krav tillfredställs.

De fyra skriver att tolerans borde var ett renlighetskrav i valrörelsen. Det betyder att om vi inte tolererar islam och muslimernas beteende i Sverige så är vi orena och inte ska tillåtas delta i valet. Samma tänkande dominerar islam, icke-troende är orena och ska inte ha några rättigheter.

Vidare fortsätter de babblande drömmarna och menar att vi kommer att byta ut vår kutur mot en högre stående kultur när islam har integrerats till fullo.

De menar att minoritetstraditioner kommer att överges då "den högre stående kulturen" införs, därför att traditioner (våra) blir "opraktiska" i deras framtida Sverige.

De avrundar artikeln med att säga att tolerans inte är nog, vi MÅSTE älska alla muslimer och andra.

Artiklen är ett utstuderat krav på att svenskar måste tolerera islam. De försöker visa att islam representerar en bättre kultur, ett högre stående kultur än vår, en viktigare kultur än vår, därför måste den svenska kulturen upplösas.

Var kommer termer som "högre stående kultur" och "renlighetskrav" ifrån? De låter som om artikelförfattaren har läst boken som säljer bäst i den muslimska världen; Mein Kampf.

Man får det bestämda intrycket att muslimer har författat artikeln och att de använder ordet juden för att ge någon slags legitimitet åt artikelns krav på underkastelse och ovillkorlig tolerans.

Det är inte vi eller judar som har problem med tolerans, det har alltid varit muslimer som inte tolererar andra kulturer eller krav på anpassning. De fyra kristna borde ägna sig åt att be och tro istöllet för att skriva politiska artiklar. De har ingen aning om vad islam är, de är okunniga och fyllda av fördomar och låter sig utnyttjas i politiska syften. Den politik de förespråkar leder i slutänden till att kristendomen och den svenska kulturen elimineras. De erkänner att de inser det, därför är de inte ens värdiga att kallas kristna. dn svd dn

Thursday, July 22, 2010

Sensationell mediaskandal i USA.

En grupp på 400 ledande journalister, bloggare mfl som tillhör de stora media och ledande bloggarna i USA gick samman i en hemlig online list-servgrupp där de konspirerade för att få Obama vald till president.

De skapade en grupp de kallade "Journolist". Massor med ledande mediafolk från ledande media hade interna hemliga diskussioner där de planerade hur de skulle använda sina tidningar och hemsidor för att att ljuga om republikanerna, hur de skulle hålla nyheter borta från media som kunde vara pinsamma för Obama och hitta på andra saker som kunde göra att deras kandidat, Obama vann valet. Gruppen arbetade som ett alternativt kampanjhögkvarter för Obama, Oet i JournOlist.

Ett antal privata meddelanden har nått media och avslöjas av Daily Caller.

I Obamagruppen finns en journalist på ett affilierat NPR bolag, som är ett federalt finansierat TV-bolag. Sarah Spitz sade att hon "skulle skratta som en galning och bara titta på när hans ögon sväller ur hans huvud om Rush Limbaugh (en republikansk radiovärd som är emot Obama) skulle få en hjärtattack och dö framför henne".

I Vita Husets correspondent organisation som bestämmer vilka journalister ska få tillträde till Vita Husets pressrum sitter några av dessa 400 konspirerande radikaler. En av dem, Michael Scherer från Time magazine diskuterade under valkampanjen hur man borde se till att Foxnews borde förbjudas och stängas av. Foxnews är som bekant den enda objektiva nyhetskanalen som inte håller tyst om pinsamma nyheter eller konspirerar för att få Obama vald. Bara Fox och ABC tog upp Wright skandalen medan CNN lovade Obama inför TV-tittarna att CNN är en "Wright fri zon".

En talesman för Time magazine säger att Scherers text har missuppfattats. Time ställer sig altså bakom det Scherer har skrivit och hans agerande i "Obamas mediagrupp".

Obama gruppen kände till de livsfarliga videobanden med Obamas präst Jeremiah Wright, där han i sina predikningar fördömer USA och visar sitt hat mot USA och rasism mot vita människor. I hans kyrka satt Obama med fru och familj och lyssnade i 20 år. Om det kom ut i valkampanjen skulle det bli slutet för Obama. Så Obama gruppen diskuterade hur de skulle hålla banden borta så allmänheten aldrig fick kännedom om dem.

Efter att ABC kanalen en gång frågade Obama om Wright så gick gruppen gick ut med ett brev där de kritiserade alla som klagade på Obama och anklagade dem för "rasism".

I den hemliga list-serv sidan skrev Spencer Ackerman från tidningen The Washington Independent att man borde angripa alla Obamas kritiker som "rasister". Han skrev:

"om högern tvingar oss att försvara eller ta avstånd från Wrigth så förlorar vi valet i bägge fall. Iställlet så ska vi ta någon av dem, Fred Barnes, Karl Rove eller någon, vem bryr sig, och kalla dem rasister. Det får dem att i ren ilska använda all tid till att försvara sig" (istället för att prata mer om Wright vilken kan fälla Obama).

Rasistangreppet fungerade bara delvis. Det är ett gammalt knep, ett sista halmstrå som radikaler griper när deras ideer tagit slut.

Jonathan Strong avslöjar skandalen:

De som undrar hur det kommer sig att media stöder Obama vid varje tillfälle, aldrig kritiserar honom och håller tyst om alla nyheter som är negativa, de inser nu att media har planerat och koordinerat sina storys, sina nyheter och sina mediakampanjer.

De som fanns med i Obama gruppen, var de stora bloggarna, tex Politico, Salon, Huffington Post, veckotidningarna Time magazine, Newsweek, andra ledande media som Washington Montly, Baltimore Sun, the Economist, Washington Independent, the Guardian, the New Republic, Harpers, LA Weekly, American Prospect, Bloomberg News, the New Yorker, the Nation, Human Rights Watch, plus mängder med organisationer, universitetslektorer och andra.

Vi väntar nyfiket för att se vilken svensk tidning som följer oss och rapporterar denna stora nyhet som först kom ut igår i USA. Svensk media har inte kritiserat Obama någonsin. Vågar de avslöja en skandal som kanske är isystemsatt även i Sverige? Varför är bloggare först med nyheten? wsj wp dn

En snigel mot ett jetplan.

Vem vinner?

Brottsligheten ökar snabbare än vi hinner föra statstik. Allt brottsförebyggande som tänktes fram i förra veckan har blivit omodernt den här veckan.

Regeringens planer och ideer går så långsamt och är så otillräckliga att det är i ett pinsamt lidande man åser deras tröghet.

Ask öppnar för kameror, lite sent minst sagt. Lagen är inte tillräckligt modern och uppdaterad säger Ask, ja men ändra på det då , idag, nu, fatta ett beslut. Nej, knappast, det blir nog som vanligt, Man tar upp frågan i valkampanjen och låtsas vara hårdkokt brottsförebyggare men man klarar bara att skicka ut rosa kuvert till misstänkta som genast byter adress. Sedan tillsätts en fem års utredning, då har det svenska styret redan avlösts av 10 olika etniska grupperingar som var och en genomfört var sin statskupp. Medan moderaterna festade planerade de nya sin framtid. dn svd

Wednesday, July 21, 2010

Musiker får lindrig dom och får betalt av domstolen.

Den märkliga domen mot Papa Dee, ringa misshandel efter att ha varit nära att slå ihjäl sin fru Andrea är ett stort frågetecken.

Ett ännu större frågetecken är hur domstolen i samband med domen kan kanalisera över en stor summa pengar till misshandlaren. Om någon ska få betalt för våld så är det väl offret som ska få skadestånd, inte den skyldige farliga brottslingen?

Papa Dee fick 13.792 kronor för förlorad inkomst och 25.000 kronor för "lidande". Det måste vara ett hemska lidande att misslyckas mörda frun. Tänk hur knogarna blöder och värker och hammaren gick sönder, och allt blod i trapphuset och i lägenheten. Det måste ju skattebetalarna ersätta, eller vad?

Läs mer om Papa Dee's tragiska bakgrund. Han pappa som kom från Ghana försvann när han var liten.

Man kanske kan kalla inkompetenta myndighetsutövare, åsanisse, byfåne, eller annat men byfånar skulle förnedras om de skulle jämföras med denna domstolspersonal som gett brottslingen betalt för mordförsöket.

Det måsta vara en inspiration till kriminella, "begå fler brott och hoppas ni hamnar inför den här domstolen, ni får betalt om ni döms."

Sverige är fantastiskt för alla utom för hederliga skattebetalare.

Valkampanjen fortsätter där inga debatter eller tal förekommer om våra viktigaste frågor som tex den grova brottsligenten. Vårt EU rekord i våldsbrott är det ingen som bryr sig om, eller rättare sagt, brottslingar belönas av våra politiskt tillsatta domstolar.

Domen bevisar att samtliga makthavare, från domstolar till riksdagsmän är totalt 100 % inkompetenta och måste ersättas om det ska bli någon slags bättring i Sverige. dn ab ab exp

Tuesday, July 20, 2010

Elisabeth cyklar hem efter jobbet, kallas svennehora, får kläderna söderskurna och,


sedan inleds en lång plågsam tortyrsession.

De tre sadisterna sprang ikapp Elisabeth 26, efter att hon cyklat förbi dem. Hon var på väg hem efter jobbet i Onsdags kväll.

De hann ikapp och blockerade vägen för henne, de drar fram en kniv och rispar henne och kallar henne "jävla svennehora", det typiska stridsropet när invandrare vill förnedra svenskar.

De kastar omkull hennes cykel och knuffar in henne i dungen vid sidan av cykelvägen. Det var vid 10-tiden på kvällen vid Köpingevägen i Hammarby - Västerås. De leker med Elisabeth som ett skadat djur. Hon får sin topp avskuren, bältet i hennes shorts skärs av. De tre skrattar och hejar på varann. Den äldste har en iskall blick, han rör inte en min och verkar vara helt inställd på att slutföra sin plan.

Den äldsta är runt 20 år, de andra två ser ut att vara runt 15 år gamla.

När hon försöker putta bort den äldste skär han henne igen i benet. Efter flera minuter av tortyr och ovisshet infor vad som kommer härnäst kommer ett par 14-åringar förbi på cykel, de plingar och det skrämmer sadisterna, de skriker "vi drar, ta henns väska".

Den 26-åriga undersköterskan blir sittande i kvällsljuset vid vägkanten, blodig med sönderskurna kläder.

Ett par i 50-årsåldern kom förbi, men de stannade inte ens, kanske livrädda av synen.

Polisen hittade inte förövarna, de går fria och kommer säkert försöka överfalla nästa "svennehora" som inte har på sig den obligatoriska burkan.

Elisabeth säger att "det som stör mig mest är deras kvinnosyn, jag kämpar på och sköter mig, nu kan jag inte ens cykla hem. Nu kan jag inte ens sova, jag har inte fattat vad som hänt."

Elisabeth klarade sig från våldtäkt den gången, men nästa gång kanske hon inte har samma "tur".

Nitton kvinnor våldtas varje dygn i Sverige och det Europarekordet ökar varje år utan minsta försök från myndigheterna sida att ta itu med brottsligheten. En statlig undersökning visar att invandrare ligger bakom 85 % av alla våldtäkter. I Norge är invandrare skyldiga till alla våldtäkter i vissa kategorier.

Valet är snart över och inget parti har hittils tagit upp den grova brottsligheten. Hur länge de kan tysta ner all invandrarbrottslighet är upp till allmänheten, när de börjar kräva svar på frågor kanske politikerna tvingas svara. De tvingas erkänna hur de misslyckats i alla avseenden, de kommer inte frivilligt ta upp alla problem eftersom de kommer att förlora den debatten. vlt

Sunday, July 18, 2010

Pakistanier ska avrättas för otrohet.

Enligt en dom i en shariarätt så kommer en man och en kvinna avrättas med den traditionella steningsmetoden, som den svenska programledaren för Halat-TV vill införa i Sverige.

Mannen i fallet har flytt och har inte hittats. Kvinnan greps och väntar nu på döden enlig grannar i orten Kala Dhaka i det nordvästliga stamområdet av Pakistan. Dödsdomen kommer att utföras så snart man hittar mannen.

I Pakistan finns den en kvinnororgansiation, Womans Action Forum, som motsätter sig den typen av dödsdomar till skillnad mot Sverige där kvinnorgruppen inte bryr sig om kvinnorförtryck och mord av det slaget. Kvinnogruppen WAF sade att "som vanligt är det kvinnor som lider värst av den typen av barbarism, orättvisa och omänskliga, oislamska domar."

De efterlyser mekanismer för skydd för kvinnor och de klagar på att den inte finns några institutioner som kan göra något.

Maroof Khan som satt med i domstolen, den s.k. jirga som utfärdade domen sade att paret är skyldiga och ska straffas. Men han menar att paret inte kommer att stenas till döds, "de ska skjutas" säger han.

"Vi brände ner mannens hus, det är tradition här", sade han.

"När vi får tag på dem så ska vi döda dem, det råder ingen tvivel om det" , säger han. "Det var ett enkelt fall, sådan är vår tradition, vi kommer att skjuta dem, de är färdiga, " fortsätter Kahn.

Fallet är pinsamt för Pakistan som vill framstå som ett mer modernt land eftersom domen utfärdats i landets normala territorium, inte i Taliban-kontrollerat område i Waziristan.

Kvinnogruppen WAF säger "-kvinnan behandlas som en slav nu, i många tidgare fall har kvinnan avrättats eller ibland sålts som fru, de tänker inte låta henne bli ostraffad, det måste bli någon slags hämnd".

Den pakistanska regeringen kontaktade den lokala domstolen, jirga som dömde fallet och säger att domen var stening till döds och att domen har satts åt sidan för tillfället.

Tidigare den här månaden rapporterades att 12 iranska kvinnor och 3 iranska män väntar på att bli avrättade med steningsmetoden.

Fredrik Reinfeldt sade att det inte alls var ett misstag av moderatstyrda SVT att skapa Halal-TV åt muslimerna trots att programledaren ville införa mord med steningsmetoden i Sverige. Reinfeldt säger att "vi vill skapa tolerans för andra kulturer och traditioner". Ska Littorin stenas till döds nu, Fredrik? Go figure? Guardian

Thursday, July 15, 2010

Sverige vill öka invandringen till Europa, men Reinfeldt tycker SD har rätt.

Sverige försöker genom EU representanten Cecilia Malmström propagera för att hela EU ökar sin massinvandring.

Sverige är ensam i Europa om att ha en extremt ansvarslös, en ofantlig massinvandring. Andra länder undrar varför vi har en så märklig politik. Nu vill regeringen försöka få övriga Europa att bete sig lika ansvarslöst.

Andra länder kommer inte lyssna på Åsa-Nisse från Sverige, men många länder vill ha en samordnad invandrings- och asylpolitik.

Det snart val i Sverige där invandringspolitiken kommer att bli en av de viktigaste frågorna. Bara ett parti har hittils velat ta debatt om det, det är Sverigedemokraterna. Moderaternas partiledare Fredirk Reinfeld sade att han inte kan vinna en debatt mot SD, därför tillåts ingen moderatledare ta debatt om det. Hökmark lovade debatt med SD innan EU valet, men han förbjöds av Reinfeldt.

Hur moderaterna egentlig känner om massinvandringspolitiken är upp till varje enskild moderat, ingen av dem kan rimligtvis tycka att allinsens politik i den frågan varit bra. Ett stort antal moderater har och fortsätter hoppa av partiet, många går till SD.

Fredrik Reinfeldt sade själv nyligen att han tycker hans egen politik är för extrem, han sade att Sverige tagit emot för många invandrare. Det sade han i en intervju i Finland som rapporterades på finska i Finland.

I Sverige har han, av politiska skäl inte vågat säga något om asyl- eller invandringspolitiken, men det förefaller som om han håller med SD om att Sverige tagit emot för många flyktingar vilket betyder att vi måste utvisa hundratusentals av överskottet. Läs i Merit Wagers blog om vad Fredrik Reinfeldt sade till finsk media och bedöm om han vill ha en mer restriktiv invandring än Sverigedemokraterna utan att våga säga det hemma i Sverige?

Består Alliansen av politiker bedriver sin politik på ett sätt och samtidigt tycker de agerar fel, är Reinfeld en av dem? dn

Provocerande muslimer med hemlig finansiering förnedrar offren..

Nära 3000 människor massmördades den 11 september 2001 av radikala muslimer.

Offrens stoft speds i ett dammmoln över halva manhattan med resterna av world trade center.

Som en symbolisk hyllning till massmordet vill muslimer, på tioårsdagen av det mest groteska massmordet i världshistoren den 11 september 2011 öppna en moske bara några steg ifrån mordplatsen ground zero.

Muslimernas val av plats för sin moske är den mest provokativa plats de kan hitta och deras val av invigningsdatum är ännu mer provokativt.

Muslimerna vill alltså fira tioårsjubileum med ett monument som hyllar religionen som motiverade de primitiva massmördarna. Muslimerna vill fira katastrofen med att inviga sin moske på tioårsdagen vilket är samma dag som staden New York planerar att inviga sitt eget minnesmärke över 9-11, några steg därifrån.

Det är en grotstesk provokation som bara riktar mer misstankar mot dem. Cordova har inte avslöjat var de fått pengarna till bygget ifrån. Det brukar oftast vara ojerika arabstater som finansierar radikala moskeer runtom i världen. De får sin miljarder från oss, våra bensinpengar går för det mesta till de arabstater som vill förnedra och islamisera väst.

Först radikaliseras alla muslimer i moskeerna, deras skolor utbildar och hjärntvättar unga till att följa koranen viket är en bok som lär ut hat och intalar muslimerna att de är en högre stående "ras" eller folkgrupp och alla ickemuslimer är värdelösa människor, lägre stående varelser som måste betala en speciell extra skatt om de vill leva i ett muslimskt samhälle.

Den enda funktion moskeer och koranskolor fyller är att lära ut hat och förnedrande betende mot ickemuslimer, djur och kvinnor. Ledande muslimer har sällan lyckats föra en dialog om anpassning och integrering till den västliga kulturen. Deras åsikter är oftare än inte radikala och ger stöd till jihad eller jihadister.

Det finns ingen anledning att tro att de oljerika arabstaterna som finansierar de flesta koranskolor och moskeer i väst har en mindre radikal världssyn än den som präglar deras eget land, där kvinnor piskas om de klär sig fel, de kan stenas till död om de våldtagits eller varit otrogen plus tusen andra primitiva kulturdrag som härstammar från 600-talets arabvärld.

Frågan är varför man ska tillåta moskeer och koranskolor i väst, det finns faktiskt ingen anledning att göra det. Muslimer som inte vill anpassa sig till demokrati och respekt för andra bör inte bo i väst. De är oftast orsaken till radikaliseringen bland muslimer. Därför kan muslimer be i sina hem men inte i offentligt sponsrade byggnader som blir symboler för hat och hot mot alla ickemuslimer, dvs alla "otrogna" som muslimerna kallar oss.

Vem är sosse-Anna som påstår sig sälja sex, är det,,?

Vill den riktiga Anna träda fram, please stand up? Kan det vara den kriminella rasisten, den f. d SSU ordföranden som dömdes för våld mot tjänsteman efter en synnerligen blöt fyllekväll med SSU? Jag antar att hon behöver pengar nu och har svårt att hitta en seriös sysselsättning? dn dn svd ab

Fler satiriska valaffischer hittar man här.

Wednesday, July 14, 2010

Staten granskar statlig media, tycker den är förträfflig.

Helt förutsägbart tycker den statliga granskningsnämnden som enbart är till för att ge legitimitet åt statlig media att staten sköter sitt media- och propagandaorgan alldeles utmärkt.

Den utländska beteckningen public service antyder att man ger allmäheten en tjänst som de vill ha. Men det är de politiska partier som vill ha media eftersom de får kontroll över opinionsbildningen, de vill ha kontroll över media. Oavsett vilka det är som styr ska politiker inte ha makt över media.

Politiker ska granskas av media inte ha fullständig kontoll över den.

(Kallas det bara kommunism när kommunister styr all media? Vad kallas det när moderater styr all media?)

Under moderatstyrd statlig media skapades Halal-TV som syftade till att skapa förståelse för islam, religionen som bl.a. kräver att stenåldersmetoder används för att mörda otrogna. Halal-TV skapas efter att en av programledarna sade att "otrogna svenskar ska stenas till döds".

Man vill skapa "tolerans" för deras kulturella sedvänjor, stening mm. I ett privat media bolag skulle sånt dynga inte få sändas, inga programledare med primitiva mordmetoder i tankarna skulle få ett välbetalt jobb i privat media. Därför måste politikernas makt över media försvinna.

All statlig media måste bort om vi ska få tillbaks normala program skapade av normala människor inte inte vill såga huvet av oss. Numera tillåts inga debatter om viktiga ämnen. Bara radikaler styr all politisk debatt och tillåter bara att banala ämnen tas upp, mediokra politiker och kommentatorer är de enda som får komma till tals. De stoppar alltid minska försök till debatt, när "fel" ord yttras så skriker en argsint medelmåtta "stopp vi pratar inte om det nu".

All statlig media måste förbjudas om vi ska återfå lite yttrandefrihet och roligare program i Sverige.

"Politikerna sluter upp bakom SVT mer än någonsin", kan det beor på att SVT inte granskar politikerna, SVT granskar och förnedrar all opposition till politikerna.

Moderaternas högsta prioritet numera är muslimer, därför inledde de sin toleranskampanj med Halal-TV, ett vansinnesbeslut. Dessutom förklarade Reinfeldt att halalslakt är helt acceptabelt vilket jordbruksministern senare tvingades rätta till med att förklara att djurplågeri är förbjudet i Sverige, bakläxa för Halal-Fredrik.

Tidigare när inga klartänkta personer fick komma till tals, innan fri media kanske det gick att lura allmänheten med en "granskningsnämnd". Med fri media kan nu allmänheten komma till tals och säga det självklara.

Staten ska inte granska sig själv, ingen blir lurad eller hjälpt av en navelskådande nämnd som uppfanns bara för att lura allmänheten. Och politiker ska inte styra media. Under moderatstyrd media stoppar de inför valet konkurrerande mindre partier i debatterna, det är varken demokrati eller yttrandefrihet.

Radikaler har alltid kontrollerat media, nu är det dags att stoppa staten som huvudoperator i media. Medias huvudsyfte borde vara att granska staten, politikerna och beslutsfattarna. Men nu är medias huvudsyfte det motsatta, att smutskasta privatpersoner och partier som försöker granska politiker och makthavarna.

Det första uppdraget i fri media borde vara att fråga politikerna varför de vill ha kontroll över all media och varför de vill att vi ska hjärntvättas med toleranskampanjer för att tolerera livfarliga primitiva kulturerer som islam. Har inte politikerna viktigare uppdrag, som tex förbättra Sverige? Vem väljer ett parti som vill ha kvar statlig media? Just på grund av statlig kontroll får inte ens frågan ställas till partierna.

De vikande tittarsiffrorna i statlig media beror på att det finns bättre alternativ. Hjälp till att stoppa mediakontrollen, sälj TVn och sluta betala avgiften. Stoppa statlig media kampanjen. svd dn ab svt svt svt

Tuesday, July 13, 2010

Norsk pensionär flyttade till Sverige, ångrar sig pga nya skatter.

När den norske pensionären Einar Jenssen flyttade till Svängsta så var skatten relativt låg, 21 % och den norska valutan var stark.

Han tyckte Svängsta var en bra ort så han investerade och köpte en lägenhet som han renoverade. Han sade att "jag föll med en gång, man behöver lugn och ro som pensionär".

Det var i november förra året som han flyttade till sin lägenhet på Mariagården.

Sedan ändrades skattereglerna i Sverige så nu kräver den svenska staten resterande skatt upp till den svenska nivån.

Uppgifterna är oklara men om vi antar att han bara betalade kommunal skatt med 21 % men nu krävs på tabellskatt, så är det minst 33 % eller mer beroende på pensionens storlek. Det är en skattehöjning med minst 57 %.

Det drabbar isåfall alla svenskar som arbetat utomlands. Hemvändande pensionerade svenskar har inte råd att flytta tillbaks till Sverige om skatterna slår så hårt. Det blir extra svårt om pensionen redan beskattas i inkomstlandet och dubbelbeskattas.

Det är en klar varningsignal om vad som kommer, skatterna kommer inte gå ned i Sverige. Omärkligt ökas alla slags skatter utan att det basuneras ut till allmänheten. Olika grupper påverkas på olika sätt men vi vet inte hur och när förrän det drabbar den som minst anar det.

Einar kommer troligen flytta tillbaks till Norge efter ett kort äventyr som skattebetalare i det svenska skattehelvetet. Vi kan bara beklaga att våra politiker är så opåtlitliga att ingen vet hur avgifter och skatter höjs med dramastiska plötsliga ökningar förrän vi helt oväntat drabbas av dem.

Oavsett vad politikerna pratar om, vilket är mest mest babbel om ovidkommande saker så lovar inga partier märkbara förbättringar inom något samhällsområde. Tvärtom, flera politiker lovar högre skatter hur nu det är möjligt. Slutsatsen är att skatteförtrycket ökar, det finns inget hopp om framtida skattelättnader. Det blir bara omfördelningen i skattesatserna med syfte att ge väljarna falskt hopp. Därför kan man inte välja något av riksdagspartierna eftersom de har ungefär samma politiska program. blt

Monday, July 12, 2010

Sensationellt erkännande av Reinfeldt att SD har rätt.


Alliansregeringen har tagit in 400 000 asylsökande under 4 år, av de 400 000 var ungefär 47 % anknytningsfall till tidigare asylfall. De tar altså in fler anknytingsfall än flyktingar.

Tidigare så skickade regeringen dessutom ut Tobias Billström, migrationsministern som sändebud till andra världsdelar med budskapet att "Sverige behöver fler människor från u-länderna".

Nu erkänner Fredrik Reinfeldt i en intervju i Finland att Sverige tagit emot för många invandrare.

Han säger att Sverige har mycket att lära från Finland (som tog emot 1 % av det antalet som Sverige tog emot).

Han riktar skarp kritik mot den egna politiken och säger att Sverige tar emot fler än USA och EU tillsammans.

Notera att Sverige har 9 miljoner invånare jämfört med USA och EU som tillsammans har över 800 miljoner invånare.

Fredrik Reinfeldt ljuger om sin egen förträfflighet när han skyller den misslyckade massinvandringen på föregående regeringar. Visst har sosseregeringarna tagit in kanske 2 miljoner flyktingar, anknytningsfall mfl. men hans egen regering fördubblade massinvandringstakten från genomsnittligt 50 000 till 100 000 årligen. De flesta har aldrig haft flyktingstatus enligt statens egna rapporter. De flesta kan inte försörja sig eller anpassa sig till europeisk kultur. Politikerna säger att vi har råd att försörja dem i all evighet utan att redovisa kostnaderna.

Det är märkligt att Reinfeldt erkänner sin fatala politik bara 2 månder innan ett val även om han bara gör det i utlandet. Risken finns ju att väljarna får reda på det och föredrar partiet som alltid sagt det Reinfeldt nu erkänner, att deras politik är fatalt misslyckad och har förstört Sverige.

Ett tidigare tecken på att Reinfeldt insett att deras politik har förstört Sverige är att han erkände att han inte kan vinna en debatt mot Sverigedemokraterna. Det är ju ett erkännade att SD har rätt och oavsett vad en moderat säger så finns det inga vinnande argument i den debatten menar han själv.

Slutsatsen är därför att moderaterna erkänner att de har fört en misslyckad politik, Men av okänd anledning gör de ingenting för att ändra sin politik. Man kan bara spekulera i om det beror på inkompetens, handlingsförlamning eller kanske på att de tror sig vinna väljare på att bibehålla världens största massinvandring.

Har Reinfeldt blivit SDare nu eftersom han tycker Finland som tog accepterade 1300 asylfall, 2008 har en bättre politik. SD säger samma sak om Finland, de har en stor men mer ansvarsfull invandringspolitik.

Om Sverige tog in 1300 asylfall om året som Finland i stället för de 100 000 som Moderaterna har tagit in varje år så skulle det bli en minskning med nära 99 %.

Om SD och Reinfeldt är överens, varför är det bara SD som öppet vågar säga det inom våra gränser? Varför fortsätter Moderaterna driva en politik som är motsaten till Sveriges intresse som de bevisligen inser om man ska tro Reinfeldt? Varför fortsätter Modererna förstöra Sverige och skyller på föregående regeringar?

I svensk media har man ännu inte frågat M ledaren varför han har dubbla budskap.

Jimmie Åkesson protesterar mot statliga moderatstyrda SVT som inte tillåter SDs medverkan i valdebatter och säljer sin TV. All borde göra detsamma tills svensk media tar upp samma saker som alla grannländer tar upp, den tabubelagda och motsägelsefulla invandringspolitiken. Väljarna värderar säkert Moderaterna brist på ärligt uppsåt när moderaternas farligaste konkurrent förbjuds och smutskastas i moderatstyrda SVT. Reinfeldt din fegis, tänk om, förbjud inte yttrandefriheten i vårt, folkets TV bolag som du kontrollerar. Yttrandefrihet är inte bara till för dina partivänner, SVT kan stoppa eller tillåta demokrati, vad ska du göra? svt fria tider svt svd ab ab svd dn ab exp

Läs en svensk journalists observationer under signaturen Julius Cesar.

Sunday, July 11, 2010

Vardagliga nyheter världen runt.


I Europa:

Tillfälligt stopp i tågtrafiken.

Lokala hagelstormar.


I den muslimska världen:

Tillfälligt stopp för stening av kvinnor.

Granater regnade ner i bostadsområde.

Varför är kulturer så olika? Beror det på böckerna de studerar, koranen?

Vilken kultur borde anpassas till moderna tider? Svaret är inte självklart för våra politiker. Flera partier har numera islamister på valbar plats på riksdagslistan, läs om Moderaternas snart blivande riksdagsman, en islamist. När och om väjarna accepterar Moderaterna nya planer så nöjer de sig nog inte "bara" med halalslakt, halal-TV och fler moskeer, det blir säkert en mer intensiv islamisering av gamla svedala.

De flesta politiker vill att vi anpassar oss till den nyinvandrade muslimska kulturen, flera politiker anser vår kultur vara primitiv, Reinfeldt och Sahlin har sagt det. Håller du med om det, isåfall varför? svd dn dn dn svd exp ab

Saturday, July 10, 2010

Säljer sossekvinnor sex?

Eller är det kommunistkvinnor, eller miljöpartister?

Det kan knappast handla om ett vanligt fnask, snarare ett politiskt köpt fnask eftersom fnasket i fråga kontaktade Aftonbladet, suspekt nog bara några veckor innan valet.

(Bilden: Palme, En sosse, revolutionär och våldtäktsman och fnaskköpare enligt ett 14-årigt fnask)

Sossarna har i varje valkampanj hittat på skandaler som bara varit till för att skandalisera och rikta misstankar mot borgerliga partier eller politiker. Det är deras metod i varje val eftersom de inte har något i sitt program som kan locka väljare. Högre skatter, vem lockas av det?

Om Littorin dömt för brott vilket ingen påstar eller bara kommunicerat med ett sossefnask, eller kanske trott att han betalt för terapi så är det inte något som borde utnyttjas i en valkampanj. Det tar allt intresse från de viktiga frågor som borde tas upp i valet.

Jag är ingen Littorin-vän, men jag kan skilja på vidrig journalistik som ger spaltutrymme åt ett anonymt sossefnask som påstår något som kanske inte ens är sant.

Om fnaskets historia stämmer så är det knappast bara borgerliga som hon utfört tjänser åt. Statistiskt sett borde hon haft fler sossekunder, men det skulle man knappast avslöja i Aftonbladet, en LO-ägd sossetidning som inför valet bara har ett enda syfte; att få sossarna valda. Det var inte Aftonbladet som på 70-talet avslöjade att ledande sossar inklusive Olof Palme och Justitieminisern Geijer haft sex med mindreåriga fnask och var skyldiga till våldtäkt. Aftonbladet mfl som försökte tiga ihjäl det avslöjandet, den sk Geijer affären. Politiker är inte moraliskt högtstående, inte media heller, de samarbetar oftast men i valtider är allt tillåtet.

LO har lovat att gå hårt ut mot de borgerliga. Hur skulle de göra det utan en tidning, deras egna Aftonbladet med helt samvetslösa skribenter. De kan hitta på vad som helst, det är Sossarnas enda metod att vinna väljare.

Media borde skärpa sig och ta upp viktiga saker som våra brinnande ghetton, europarekord i våldsbrott och varför riksdagspartierna inte tar de sakerna i valdebatterna eller ens försöker göra något åt det. dn svd svd ab ab svd dn dn

Friday, July 9, 2010

Sverige bryr sig inte om riktiga flyktingar i Afghanistan eller Haiti

Sveriges politiker satsar hundratals miljarder kronor årligen på hjälp, men inte hjälp till behövande katastrofoffer eller flyktingar i u-länderna. De satsar allt vårt kapital på de snyggt klädda "flyktingar" som lyckas ta sig till Sverige med mobiler och goda kunskaper i hur vårt välfärdsystem fungerar.

De som betalar 100 000 kronor för att smugglas till Sverige är de som får del av vår välfärd men de har inte ens flyktingstatus. De andra, de som är riktiga flyktingar och katastrofoffer får ingenting eftersom våra politiker inte bryr sig om riktiga flyktingar eller riktiga katastrofoffer.

(Bilden: Flykting eller inte?)

Allt våra politiker bryr sig om är att få hit hundratusen fler varje år, helst ännu fler. Deras status är betydelselös eftersom varje skäl de nyankommna uppger accepteras som "flyktingskäl".

Hela asylsystemet har urholkats så att man behöver bara känna "otrevnad" i hemlandet för att få flyktingstatus här av våra Åsa-nisse politiker, vilket tjänstemän på Migrationsverket vittnar om varje dag i privata bloggar.

Dessutom förföljs alla som vittnar om asylsystemets kollaps. Tjänstemän avskedas och åtalas, privatpersoner och partier förnedras, förtigs och förringas av Åsa-nisse politikerna och deras kumpaner i media.

Det tabubelagda politiska ämnet som behandlas som en osäkrad granat av etablissemanget är asylpolitiken, invandringspolitiken och allt som hör till.

Ingen har förklarat varför ingen tillåts diskutera saken, varför inget parti vill ta upp frågan eller debattera den och varför media stoppar alla kommentare omedelbart när saken kommer upp.

Varför är vår invandringspolitik totalt blockererad från all offentlig debatt och insyn?

Det är vår största kostnadspost och mest samhällsomvälvande politiska program, så varför är allt kring asyl och invandring förbjudet minerat område? svd svd dn

Thursday, July 8, 2010

Aftonbladets bluff.


Aftonbladet överraskar med lösa anklagelser mot Littorin för att få honom att avgå.

Aftonbladet skriver med den största text sedan WWIIs krigsrubriker,

"Frågorna som fick Littorin att avgå", men i filmen blockerades alla frågor, det blev bara pipljud när frågorna ställdes, så Aftonbladet behåller sin hemlighet.

Det är uppenbart att Aftonbladet gett sig in i valkampanjen med sanna eller falska anklagelser riktat mot vissa politiker som Aftonbladet ogillar.

Istället för att prata om politiken så satsar AB på personangrepp av grövsta sort, ett fult knep med avsikt att förnedra och misstänkligöra personer strax innan valet. Vidrig journalistik oavsett om ryktet är sant eller inte. ab svd dn ab

Billström (M) kräver svar av andra men vägrar redovisa sin egen invandringspolitik.

Därför är det märkligt att Tobias Billström (m) kräver svar av de rödgröna om deras invandringspolitik. Inget borgerligt parti has yppat ett ord om sin invadringspolitik, men Billström kräver att de rödgröna visar sina kort. Ett pokerdrag. Han vill hålla sin egen politik hemlig och kräver öppna kort från oppositionen. Billström själv måste ställas till svars.

Alliansens politik är att inte ha en politik, asylpolitiken är ett havererat kaos utan like.

Alla som kommer till Sverige accepteras utan frågor, utan krav, utan en tanke på vilka konsekvenser det leder till. Ingen får kriminell bakgrundskontroll, det gjorde att vi har EU-rekord i grova vålsbrott. Ingen får följdfrågor om deras flyktingstatus vilket kunde avslöja att de flesta som kommer till Sverige inte är riktiga flyktingar.

Allt man behöver göra är att säga "flykting" så öppnas alla dörrar, ens kulturella behov får prioritet. Så gick det även till under sosseregeringen, men då tog vi "bara" in i genomsnitt 50 000 flyktingar om året, nu är det dubbelt så många.

Politikerna försöker i sitt enfald påverka resten av Europa att öppna gränserna som de gjort. Andra Europeiska länder skrattar åt Sveriges poltiker och deras barnliga naivitet och okunniga agerande.

Enligt den nya grundlagen så SKA alla flyktingar prioriteras, deras kulturella behov skyddas av den nya svenska grundlagen. Ett märkligt beslut av riksdagen att skydda andra nationaliteter i en grundlag. Alla riksdagspartier är därmed överens om att sätta svenskarnas behov lägre på prioritetslistan.

För första gången någonsin redovisas en kostnadspost av Billström. Han säger att en amnesti till de som dömts till utvisning kostar 4 miljarder kronor. Antalet som finns i Sverige illegalt är några tusen personer, om de kostar 4 miljarder kronor vad kostar då hundratusentals som fått uppehållstillstånd utan att vara flyktingar? 400 miljarder?

Varför är Billström oroad över en kostnad på 4 miljarder kronor men samtidigt inte oroad över en mångdubbelt större kostnad? Hur fungerar alliansens logik här?

Moderaterna kommer att hemlighålla alla viktiga svar vilket även de rödgröna gör.

Vi kommer aldrig få svar på de viktigaste frågorna. Några av dem är;

1. Varför importera flyktingar till vårt lilla land på andra sidan jordklotet när de kan skyddas till mycket lägre kostnad i sitt närområde?

2. Varför ska vi betala dem evig socialhjälp när de kommer hit?

3. Varför ska de få samma ekonomiska standard som svenskar som betalt världens högsta skatter hela livet?

4. Varför fortsätter ni ta in 100 000 personer om året när era egna statliga rapporter avslöjat att knappt någon av de som kommer till Sverige har verklig flyktingstatus?

5. Varför ska skattebetalarna belastas med kostanden för era personliga massinvandringsplaner som ingen svensk har accepterat?

6. Är inte fri massinvandring en utopisk dröm som aldrig kan fungera i verkligheten, som inte borde finnas med som ett politiskt program?

7. Era planer med massinvandring har inget med nationsbyggande att göra, det förbättrar ingenting i Sverige, det har ingenting med inhemsk politik att göra så varför är det er nya prioritet?

8. Vad kostar massinvandringen med tanke på att de som ska utvisas kostar 4 miljarder?

9 . Hur mycket ska vi betala för massinvadringen?

10. Hur många flyktingar ska vi ta emot per år och totalt?

11. Hur ska de som uppenbart inte är flyktingar men fått stanna här behandlas, ska vi betala för dem i all evighet, eller finns det en maxgräns i tid eller bortslösat kapital?

12. Om en ort är full med flyktingar, varför fylla upp alla andra orter, har ni ingen moralisk eller ekonomisk gräns alls?

13. Om ni klagar på de rödgröna som vill ge amnesti till det tusental som ska utvisas, varför har ni själva inte utvisat dem? Har ni inte i realiteten gett dem amnesti eftersom ni struntar i att utvisa någon förutom ett par dussin personer om året?

14. Hur många år tar det attt utvisa de som redan dömts till utvisning med dagens obefintliga utvisningstakt?

15. Har invandrares höga brottslighet gjort att ni anspassat er politik på något sätt eller struntar ni helt i det?

16. Varför vill ni inte ens utvisa döma kriminella invandrare, hur hjälper det Sverige att ha kvar de kriminella här?

17. Varför har ni prioriterat en större massinvandring av utomeuropeisk arbetskraft nu när vi har hög arbetslöshet?

18. Ska arbetslösa arbetskraftsinvandrare stanna i Sverige, eller vill ni dra in arbetstillståndet för dem när de inte behövs?

19. Varför vill ni inte svara på några av de ovanstående frågorna?

20. Har inte skattebetalarna rätt att få reda på er politik, om ni nu har någon?

21. Till SvD, varför tog SVD bort samtliga kommentare till artikeln? Inom några minuter stoppades alla kommentarer i uppenbar panik. Invadringspolitik är uppenbarligen den känsligaste och mest tabubelagda frågan i vår nutidshistoria. svd dn svd dn dn

Rödgröna vill öka vårt världsrekord i skatter.

Vad säger de rödgröna när de vill få ut sitt viktigaste budskap?

Jo, de vill höja skatterna, de vill göra Sverige mer jämlikt (dvs. alla ska vara lika fattiga), jobben ska bli fler (de säger inte hur), kvinnors inkomst ska utjämnas (man vill minska männens inkomst med skatter, eller), miljöpolitiken ska bidra till "hållbar utveckling" (inga besked med andra ord).

De säger inte ett ord om hur Sverige ska förbättras, hur svenskens situation ska ändras till det bättre. De belyser sina viktigaste punkter i sin DN artikel men ingeting inger hopp.

Inget av det som de skriver ger oss besked, en plan eller ideer om hur deras politik ska verkställas. Det enda klara besked de ger oss är högre skatter.

Men om de vill ha högre skatter så har de inte ens förklarat varför de vill ha det. Vi har ju redan världens högsta skatter. Är ännu högre skatter ett självändamål utan motiv som inte behöver förklaras? Lider vi av en krigsliknanden situation som motiverar högre skatter? Vad ska pengarna användas till?

Tror partierna att väljarna är så lättlurade, så dumma att vi väljer de rödgröna bara de lovar att höja våra skatter och inte ens talar om några andra politiska områden av vikt?

De lovar höjda skatter och vi ska flockas till stöd för dem?

Är detta de mesta begåvade partiledarna de kunnat få fram? De har inte sagt ett ord som kan locka väljare, tvärtom. Tar de oss för kompletta idioter? Om de lyckas få en publik med byfånar som applåderar höjda skatter så betyder inte det att vi andra är lika korkade.

Jag kan tänka mig hundra saker som kräver omedelbar politisk ändring, men inget parti har ens berört något av de allvarligaste problemen som vi står inför.

Det mest ofattbara är hur politiker kan säga hur korkade saker och deras partier får ändå starkt stöd i opinionsmätningar.

Partierna behöver inte ha en enda programpunkt som förbättrar Sverige. Är väljarna självplågare som vill ha allt skit som partierna lovar? Är det inte dags att avskeda politiker som inte kan förklara sig och inte kan redovisa en trovärdig plan på hur landet ska förbättras?

Kom ihåg att ledaren för de rödgröna, Mona Sahlin har beskivits som "inte särskilt begåvad" av Göran Persson (s), en annan partiledare som inte heller var särskilt begåvad. Ska Sverige styras av Mona Sahlin var enda program är höjda skatterna och som nu lyder kommunisten Ohly med sina planer på att avveckla marknadsekonomin? svd dn dn dn svd ab

Wednesday, July 7, 2010

Partiernas bråk om störst massinvandring, "vi är bättre".

Riksdagspartierna slåss om vem som lyckas ta in flest flyktingar till Sverige som om de får en bonus om man slår varandras rekord.

De pratar inte om invandring, asylpolitik eller andra viktiga ämnen, de bara pratar om vem som ökar antalet snabbast oavsett vilka det är som kommer hit.

De flesta som ankommer till Sverige är varken flyktingar, arbetskraft eller anpassingsbara till europeisk kutur. De flesta är eviga socialfall som kräver en stor del av vår välfärd vilket svenskarna tröttnat på att ta hit, förvara och döma i domstolar.

Nu när alla tröttnat på den misslyckade och farliga massinvadringen varför fortsätter alla riksdagdspartier försöka överträffa varann med en större massinvandring?

Ingen av dem har lyckats förklara sig, de kan inte förklara varför de vill ha fler trots att Sverige fyllts upp till bredden med mest icke-flyktingar, kriminella och eviga socialfall.

Den obesvarade frågan varför, kommer aldrig att besvaras.

Det återstår därför bara att välja rätt, välj bort korkade amatörer i politiken som svamlar, stoppar våra frågor på sina hemsidor, inte vågar ta debatt och vägrar förklara sina beslut. Välj bort de som förstör Sverige och sikta på en ny början. svd svd

Friday, July 2, 2010

SD och V på delad fjärdeplats, större än FP, C, KD som troligen åker ur riksdagen.

Bara M, S och MP är större än SD. Trenden visar tydligt att KD och C är på väg ur riksdagen och FP sjunker hastig mot 4 % gränsen. De byter plats med SD vars trend pekar uppåt.

Det är den tystaste valkampanjen jag kan minnas, ingen dramatik, inte mycket till debatter, inga viktiga frågor tas upp, en tråkig och händelselös valkampanj hittils. Hoppas det ändra sig så vi får lite behövlig dramatik innan valet, helst lite skandaler.

Mona Sahlins avhopp från den sista partiledardebatten ger Moderatern en seger utan debatt. Hon blev säkert rädd när hon märkte att hon bara kan förlora om hon tar ytterligare debatt, men förlorar hon inte mer på att inte ta debatten?

Det är klart hon förlorar mer på att inte ställa upp, det betyder ju att hon sjalv anser att hennes politik inte håller.

Samma sak gäller Moderaterna, Fredrik Reinfeldt sade att han inte kunde vinna en debatt med SD, därför vågade han inte ta debatten med SD. Fredrik har ju visat att ha vet att vintern är en årstid, en så kunnig politiker borde våga ta en debatt? Moderaterna och Reinfeldt tycker altså att allmänheten kommer uppfatta SDs politik som långt bättre än Moderaternas, de har rätt i det. Med att inte våga ställa upp trots löften visar att de är fega och oerhört nervösa över hur det hela ska uppfattas av väljarna. Mona Sahlin och sossana är lika rädda som Moderaterna för hur väljarna kommer döma deras feghet.

Med det är inte bara feghet som väljarna bedömer, det är mest politiken som bedöms. Den har ju misslyckats på alla fronter. Det enda positiva Alliansen lyckats med är en marginell skattesänkning. Men den gjordes på bekostnad av försvaret som nu skrotats på en kort mandatperiod, ingen hade tänkt sig det, ingen har tänkt på att debattera händelsen. S har inte dragit nytta av det, de kanske skulle gjort likadant, skröta forsvaret. Sossarnas försvarspolitik var inte mycket bättre, deras förra försvarminister tyckte att våra soldater i Afghanistan inte skulle ha vapen, käppar var bättre tyckte han.

De 20 - 30 % av väljarna som i olika undersökningar är osäkra förblir nog osäkra till valdagen eftersom alla riksdagspartier nästa är helt lika. dn svd ab

Thursday, July 1, 2010

Attentatsmännen kommer troligen inte utvisas.

De två araber som försökte bränna ned Lars Vilks hem och som kanske åkt dit för att mörda honom kommer troligen inte ens utvisas.

Det är standard numera att asylsökande som döms för grova brott inte ens utvisas. Det är en livsfarlig standard som leder till mer brottslighet och ett farligare Sverige.

Domstolarnas personal är tillsatta av de politiska partierna, sammansättningen reflekterar de sju riksdagspartiernas storlek i kommunen. Samtliga sju riksdagspartier prioriterar en större massinvaindring med fler asylsökande till Sverige. Men tyvärr har deras största prioritet att ta hit fler påverkat deras tankeförmåga.

När politikerna i domstolarna inte ens dömer grovt kriminella asylsökande till utvisning så ger de oss budskapet att de vill tolerera alla som kommer till Sverige oasvett hur de beter sig. Brottslingarna får budskapet att de inte riskerar mycket oavsett hur grova deras brott är.

Mördare, no problem, låt dem stanna kvar, våldtagit små barn, no problem , låt dem stanna här tycker de sju partierna och dess politiker.

Att ingen oroar sig över partiernas agerande i brottsfall är det mesta skrämmande med det "nya" Sverige. Alla känner till attentasförsöket mot Lars Vilks i Uppsala, men inte verkar bry sig om konsekvensen av det. Trots stor polisnärvaro under Vilks föredrag så lyckade några hysteriska galningar stoppa yttrandefriheten i Sverige och den har inte återställts ännu.

Myndigheternas agerande, dvs. politikernas agerande i kritiska frågor är alltid densamma. De ser ut att göra en halvhjärtad insats för att bibehålla yttrandefriheten men de misslyckas nästan alltid.

Det kan man inte säga om brottsligheten, där förkommer inte ens en halvhjärtat insats, de struntar helt enkel i brott, brottslingar och domar. Sociala insatser i brott ska vi inte ens prata om, den är obefintliga och helt verkningslösa.

Jag tror att ett nytt parti som enbart vill ta itu med brottsligheten skulle bli ett av de tre största partierna, så fatalt har politikerna misslyckats.

Mördare döms ofta för grov misshandel istället för mord, de får oftast bara några månader i fängelse. Om de är unga så kan de slippa straff helt och gå fria. Om de skyldiga är invandrare så döms de nästan aldrig till utvisning. Man får känslan att domstolarna siktar på att döma lindrigt för att försöka få ner brottsstatistiken och att polisen har samma mål.

Men det förklarar inte var man helt gett upp tanken pa att döma grovt kriminella invandrare till utvisning. Vill man rädda media, de tjänar ju pengar på större upplagor när det blir stora rubriker vid varje nytt spektakulärt brott? Allvarligt talat, vad är orsaken att politikerna i domstolarna riskerar sin rykte och sitt jobb när de nästa alltid vägrar döma till utvisning?

Jag tror att det beror på en typisk svensk mesighet, vissa kallar det snällhet eller tolerans. Att vara tolerant mot den stackars asylsökande personen som greps indränkt i offrets blod efter ett yxmord. Han ser ju så snäll ut nytvättad och kammad i domstolen? Dessutom försäkrar mördaren att det var en olyckshändelse när han tappade yxan så den föll i huvet på offret, och rättsläkaren sade att offret dog av blodförlusten, det var altså inte hans fel?

I rätten glömmer man alltid bort offret och lidandet med det borde alltid vara rättens uppgift att ge offren rättvisa, det händer inte idag.

Brottsligheten har inte ännu blivit en valfråga, det är märkligt eftersom det är en av de viktigaste valfrågorna. Det kanske beror på att inget parti har en plan eller vill ta itu med brotten. Därför kan man bara anta att brottsligheten kommer fortsätta bli värre, Sverige blir farligare och politikerna får större orsak att skämmas för allt de är skyldiga till.

Kommer partierna få sin dom i valet, eller gör Svensson som de alltid gjort, väljer de inkompetenta partier och politiker, de sju i riksdagen? Vad gör du, väljer du ditt vanliga parti sossarna, moderater eller deras stödpartier som inte dömer skyldiga eller vågar du satsa på nya klokare politiker som vill ta itu med brottsligheten? Vad är viktigare, en ökande otrygghet med de vanliga partierna eller ta "risken" med nya välmotiverade politiker som bryr sig om oss? svd dn svd svd svd dn ab ab ab dn