Sunday, February 28, 2010

Moskebygge i utbyte mot politiskt stöd till Moderaterna lurar Sossarna?

En ny moske ska få byggas i Rinkeby, enligt en artikel så har bygget godkänts efter en överenskommelse mellan riksdagsparierna.

Men enligt andra uppgifter som kan hittas här så ligger Moderaterna bakom den nya moskeen. Moderaterna ska enligt uppgift ha lovat muslimerna i Rinkeby en ny moske mot ett löfte från muslimerna om politiskt stöd till Moderaterna.

Om det stämmer så har Moderaterna lyckats lura Mona Sahlin på väljare, hon reser dit ibland för att försöka få deras röster.

Oasvett om M har lurat S på ett antal muslimska röster eller inte så är moskeskandalen ett solklart tecken från riksdagspartierna, vi ska segregera mera. De säger i klartext till väljarna att riksdagspartierna fortsätter med turbohastighet att skifta Sverige från en västlig demokrati till ett muslimskt land, segregering och massinvandring är metoden.

Rinkeby som redan har fem moskeer ska nu få en till moske där man kan lära ut kvinnoförtryck och hat mot västliga värderingar. Enligt Nalin Pekgul (s) så lider befolkningen i Rinkebyområdet av de mer fräcka angreppen från de alltmer radikaliserade muslimerna som förnedrar kvinnor som inte är klädda på "rätt" sätt med burka. Moskeerna och muslimerna ökande antal gör att de radikaliseras och tar sig större friheter. De kanske får intrycket att radikala islam tolereras i Sverige, det tror vi alla efter att SVT under moderat ledning skapade Halal-TV med programledare som vill stena oss "otrogna" till döds. Varken Reinfeldt eller SVT har velat erkänna att de gjorde ett misstag.

Alla muslimer vinner oavsett om Alliansen eller om västerpartierna vinner valet, vi andra får se oss omkring efter ett nytt hemland eller kanske flytta till ett inhägnat område där vi slipper moderater, sossar, M, S, FP, MP, KD och C och deras nya favorithobby, islam. svd dn dn dn

Saturday, February 27, 2010

1000 platser till nya flyktingar har skapats, ny moske och SD ökar i styrka, hur ska det sluta?

Flera nyheter som hänger ihop rapporteras idag. 800 - 1000 platser till nyankommna flyktingar har skapats runtom i landet. En ny moske ska byggas i Rinkeby efter att riksdagspartierna kommer överens om att göra tillfälligt boende muslimska flyktingar till permanent boende i Sverige. Sverigedemokraterna ökar markant i flera undersökningar.

Tobias Billström (m) säger att det kommer att krävas en systemförändring i Sverige. "Det gamla systemet har spelat ut sin roll". Alla svenskar håller med om det men Billström menar en helt annan systemförändring.

Han säger att man "löst platsproblematiken temporärt".

Antalet unga flyktingmän i tonåren (som även kallas barn och tonåringar om vartannat i artikeln) väntas tiodubblas i år jämfört med några år tidigare säger Migrationsverket.

Läget har blivit alltmer akut i takt med att tillströmmningen ökar, säger Jonas Doll på Migrationsverket. Det han inte sagt är att de tusen platserna som man skaffat fylls upp på 3 dagar, eftersom Sverige tar in nära 300 flyktingar om dagen, det blir 100 000 årligen. Vad kostar det och vad kosta den utslitne pensionärens kaffetår som dras in nu? Varför förnedra de gamla som lade grunden för den svenska valfärden med fysiskt arbete? Dagens politiker har ingen repekt för de som byggde landet, för väljarna eller för folkopinionen.

Vilken systemförändring Billström syftar på då vet jag inte, ska han rösta på Sverigedemokraterna. Det är det enda kvarvarande "systemförändrande" alternativet.

Björn Eriksson, landshövding och regeringens koordinator, försöker få kommunerna att se på barnen som en tillgång, istället för som ofta hittills ett problem och en ekonomisk belastning.

Debatten om flyktingbarnen blossade upp i Vellinge när Moderaterna ville tvinga kommunen att ta emot fler invandrare trots att befolkningen är helt emot det.

Snart efteråt beslutade Socialdemokraterna om ett lagförslag som ska göra samma sak som Moderaterna. "Lex Vellinge" ska tvinga kommunerna att ta emot fler flyktingar eftersom många kommuner har blivit proppfulla med asylsökande. De vill sprida ut fler flyktingar i hela landet så att fler kommuner fylls upp. Politikerna vill att alla kommuner ska dela på bördan, alla kommuner ska fyllas upp och de ska tvingas till det oavsett om befolkningen är emot det. Hur de gör efteråt har de inte förklarat, jag ser framför mig bilden av svenskar som desperat försöker slåss med oförstående flyktingar om de få bostäder som finns.

SVD skriver i en "faktaruta":

"Att bereda plats för ett asylsökande barn kostar inte kommunerna något eftersom staten står för kostnaderna."

Det stämmer inte med verkligheten. En politiker som undersökt kostnaderna kom fram till att varje flyktingman i tonåren kostar Sverige runt 1.3 miljoner kronor det första året, det är långt ifrån gratis. De utlovade statliga bidragen brukar i verkligheten bara räcka till en liten del av kostnaderna, bidraget är dessutom tidsbegränsat. De bidragsberoende är här för all framtid som det ser ut nu. Det handlade uppenbarligen aldrig om tillfälligt boende flyktingar. Det handlar om att göra boendet permanent efttersom politikerna bygger moskeer och andra permanenta institutioner till dem. Det visste nog ingen svensk när projektet startade, och vi som trodde Moderaterna skulle göra upp med sossarnas flyktingpolitiska problem fick se motsatsen efter att de valdes 2006. Nu finns det bara en sak att göra, nu när alla riksdagspartier lurat Sverige. Gissa vad?

Fler kommuner tvingas ta fler flyktingar. svd

Tusentals unga flyktingar väntas komma till Sverige nu när de vet att vi skapar fler platser. svd

Läs om bloggaren paow, en ung tjej som blir angripen nästan dagligen av invandrare som förnedrar henne.

Mona Sahlin hyllar Reepalu som låtsas var okunnig om att han ökar judehatet i Malmö. svd svd svd svd dn

Thursday, February 18, 2010

Skolvalförbud orsakas av vänsterxtremisternas hot om våld.

Skolval och skolvalkampanj är självklara rättigheter i en demokrati.

En del skolor har nu börjat stoppa valkampanjer i skolorna.

När jag gick i skolan fick vi lära oss att skolvalet var ett sätt att lära unga hur en demokrati fungerar. En del elever är gamla nog att rösta. Deras rätt att lyssna på alla partier ska inte begränsas av våldskampanjer, antidemokratiska byråkrater eller vänstersympatiserande journalister med förljugna reportage.

Om valkampanjerna stoppas av skolorna så betyder det en ny slags acceptans för att demokratin har begränsats i Sverige. Den är inte längre självklar i vår del av världen.

Orsaken skolorna vill begränsa demokratin är inte att skolorna ogillar de politiska partierna, orsaken är våldet och hot om våld från vänsterextremisterna sida.

Vi behöver inte lyssna på vad regeringen eller ungdomsförbunden säger för att begripa vad demokrati är, det vet vi utan deras uttalanden, utan deras partsinlaga.

Skolorna måste givetvis under ett valår tillåta debatter, tal, kampanjer, utfrågningar och alla andra aktiviteter som olika partier har.

Ett sätt att förhindra det politiska våldet är att stoppa utomstående extremister som brukar dyka up i politiska sammanhang. Det är enkelt, när de svartklädda extremisterna dyker upp så kan man anta att de skickats dit av Expo, Afa och vänstern för att med våld slå sönder sina politiska motståndare. Släpp inte in dem i skolorna. Låt inte extremisterna stoppa valkampanjer och demokratins arbete som de gjort så många gånger tidigare. Antidemokraterna kommer att jobba hårt med att förstöra demokratin och yttrandefriheten ändå under valkampanjen.

Tendenserna att vissa ungomsförbund vill stoppa andra konkurrerande partier är lika odemokratiskt som vänstervåldet. Alla måste vara vaksamma mot antidemokrater, om det handlar om extremistvåldet eller vissa partier som vill förbjuda sina politiska motståndare.

Yttrandefrihet är inte självklart för alla, det är inte ens självklart för alla medlemmar i riksdagspartiernas ungdomsförbund. Antidemokraterna identifieras lätt, det är bara att lyssna på vilka som vill stoppa vissa andra partier.

Kritiskt tänkande är viktigt i en valkampanj. Ett sätt att eliminera ett parti från listan av lämpliga kandidater är att se vilka som inte klarar att föra en saklig debatt. Vilka partier klarar inte att svara på svåra frågor, vilka använder smutskastning som arbetsmetod mot motståndare, vilka talar mest om vad motstandare tycker utan att att ge dem en chans att tala om det själva? Tänk först, och välj de som tar upp de frågor som mest berör oss idag. Tänk kritsikt, lyssna inte på partiernas egna sympatiörer som kanske vilseleder oss väljare i media. Se vilka som ljuger. Välj inte de partier som aldrig har svarat på era frågor om sveriges nuvarande tillstånd och inte kan förklara hur de vill se sveriges framtid. svd svd

Tuesday, February 16, 2010

Jämlikhet ger Sverige rekord i våldtäkter?

Om jag skulle få en krona varje gång en politiker sagt "jämlikhet" så skulle det säker bli några miljoner.

Hur betydelsefullt är deras prat. Hur jämlika är vi när kvinnor i Sverige våldtas 20 gånger oftare än kvinnor i andra jämförbara länder. Hur jämlika är vi i Sverige när FN och Amnesty International skriver rapporter som klagar på att Sverige inte gör något mot kvinnovåldet.

Hur långt har Sverige kommit i kvinnofrågor?

Hur har våra politiker lyckats de senaste 20 åren?

Sverige har Europarekord i antal våldtäkter men ändå så envisas de politiska partierna med att enbart ta upp andra, banala och oviktiga frågor till diskussion. Miljöpolitik och jämlikhet, a-kassa och sjukförsäkring diskuteras i oändlighet. Men de frågorna är helt betydelselösa mot bakgrund av att över 6800 kvinnor och barn våldtogs 2008 och det rekordet förmodligen slogs igen 2009.

Inte en enda politiker har tagit upp det oerhörda problemet trots att det borde ge dagliga rubriker i alla media året runt tills vi fått reda på hur vi fick det rekordet.

Ett annat skrämmande rekord är hur få skyldiga våldtäktsmän som döms i våra domstolar. Runt 200 personer döms för våldtäkt varje år, det blir runt 3 % som döms, och 97 % går fria.

Nästan 7000 skyldiga våldtäktsmän går fria på vara gator vilket borde vara en ofattbart skrämmande siffra.

Från ungefär 1000 våldtäkter om året 1985 till nästan 7000 nu motsvarar en ökning med 500 % på 25 år.

Var är politikerna, var är alla artiklar som borde skrivas om det? Var är alla jämlikhetsivrare och kvinnogrupper? Framför allt var finns alla upprörda känslor, jag har inte märkt någon reaktion från en enda myndighet eller en enda politiker.

Våldtäkt är ett brott där offret knappast väntas demonstrera på gatorna. Därför är det speciellt viktigt att samhället vidtar åtgärder och att någon står på offrens sida.

Någon måste ta itu med våldet, brottsligheten och det förtryck som alla medborgare måste känna av det massiva och ökande grova våldet som finns överallt. Våra politiker har misslyckats, de har inte vidtagit några åtgärder mot brottsligheten, de har inte uttalat några planer på hur de ska göra, de är med andra ord helt inkompetenta, de är farligt inkompetenta och måste väljas bort.

Det värsta är att inte ens media eller organisationer har tagit upp eller diskuterat våldssituationen i Sverige. Man får intrycket att ingen bryr sig om någonting.

Består Sverige bara av apatiska människor, okunnig politiker och förblindad media, är det de faktorerna som gjort Sverige till ett farlig land och för kvinnor ett mycket farligt land? svd

Förortsvåldet gör kvinnor till värdelös våldtäktsboskap, varför ska kvinnor ha det som enda framtidsperspektiv. Läs om fransyskan Samira Bellil.

Statistik på ett begripligt sätt kan hittas här.

Tonvis med nakotika hittades i Talibanområdet.

Området kring Marja i Afghanistan som var ett av Talibanernas starka fäste har intagits av koalitionen och Afghanska trupper.

De har hittat tonvis med vapen och tonvis med narkotika och stora summor pengar. Området är ett av många områden där Talibanerna producerat stora mängder opium och heroin. Det mesta skickas till västeuopa via smugglingsvägar som går via Pakistan, Iran, Turkiet, Kosovo, osv.

Talibanerna kan jämföras med den sydamerikanka kokainmaffian, FARC mfl. Deras huvdudsakliga syfte är narcotrafficking, att sälja knark så missbrukare i väst kan förstöra sina liv. För att kunna fortsätta med sin narcotrafficking så består deras aktiviteter av krigföring, regionalt maktövertagande och förtryck.

Den enda synbara skillnaden på FARC i Colombia och Taliban är religionen, annars är deras verksamhet ganska lik varann. Narkotika och terrorism drabbar alla nationaliteter, därför är det bra att många nationer är villiga att bidra med trupper och resurser för att bekämpa terrorismen och narkotikaförsäljarna ända till Afghanerna själva klarar det. Naturligtvis tycker nakotikaindustrin och islamisterna att det är ganska "fräckt" att bekämpa dem, men det kan man inte bry sig om när man vill göra världen en aning bättre. dn svd ab ab ab ab

Monday, February 15, 2010

Konstnärslöner har varit ett ideologsikt beslut.

SvD skriver att beslutet att stoppa konstnärslöner är ett ideologiskt beslut, det kan stämma. Om det är sant så betyder det samtidigt att beslutet att dela ut konstnarlöner var ett ideologiskt beslut.

Den offentliga sektorn ska inte bestå av konstnärer, de borde släppas fria, de ska inte vara fast anställda av staten.

Inkomstgarantin som ger 157 utvalda konstnärer livstids fast inkomst är för det första diskriminerande mot de som inte har den inkomsten utan tvingas konkurrera och försöka sälja sina verk på den fria marknaden.

Man kan anta att den offentliga sektorn desssutom köper sina konstverk i första hand från de 157 redan privligierade statligt anställda som redan belönats med fast inkomst. De får därmed dubbelt betalt.

Det är diskriminerande och i den mån det är en ideologisk politik så beror det på hur dessa kuturarbetare används. Vilka är dessa konstnärer och var kan man se deras verk?

Konsten ska vara fri, inte bunden till staten. Institutioner som redan är bundna till staten, kommunen och den offentliga sektorn måste saneras. Halva Sverige tillhör den offentliga sektorn och finansieras med skattemedel. Därmed är Sverige en halvsocialistisk stat. Vi har världens högsta skatter som finansierar hela rasket och det kan inte hålla i längden. Skatterna måste ner, de socialiserade institutionerna måste privatiseras.

Att behålla statliga konstnärer är en feodal syn att makten ska koncentreras till ett fåtal. Det är ungefär lika odemokratiskt som att ha partiska statliga journalister i statlig media (SR, SVT) eftserom det garanterar att de politiker som borde granskas aldrig granskas. Konstnärer och journalister är bara ett par av tusen tjänster som inte har något med de tjänster som en offentlig sektor borde ha hand om.

Den offentliga sektorn skall enbart bedriva kritiska och för samhället nödvändiga tjänster, inget annat.

All konstnärer (och journalister) måste tillåtas konkurrera på lika villkor. De måste vara obundna till etablissemanget eftersom de borde kunna kritisera politiker och institutioner. Det är demokrati, alternativet är feodalism, eller som det numera kallas socialism. Bägge är kvarlevor av antidemokratiska krafter från en svunnen tid som måste försvinna. svd svd ab

Konstnärsnämnden delar ut 120 miljoner kronor årligen.

Statlig konst för hundratals miljoner försvunnen? SR

Saturday, February 13, 2010

Det är tänkandet som tillhör medeltiden.


Ett medeltida tänkande, ett medeltida sätt att leva ha förflyttat sig till Europa. Det är en ny erfarenhet som vi håller på att lära oss mer om.

Vi har ingen aning om hur muslimerna som kommer till Europa tänker. De flesta kommer hit för att förbättra sin ekonomiska status och levnadsstandard. Ibland kallar de sig flyktingar, andra tar sig in i Europa utan att ens försöka få legal status.

Självklart tar de med sig sitt sätt att tänka och en muslimsk grundsyn som vi i Europa knappt vet något om. Burkan är ett fängelse och ett budskap till omgivningen. Det säger till oss att dessa kvinnor saknar rättigheter, är förtryckta och ska göra som mannen säger. De är nästan inlåsta i hemmet och har en löplina mellan köket and sängen.

Det är svårt att acceptera burkan eftersom kvinnorna lever i ett parallellt samhälle som förtryckta kvinnor. Den jämlikhet alla politiker pratar om gäller uppenbarligen inte dem.

Slutsatsen måste vara att de muslimska reglerna inte ska accepteras i Europa eftersom man isåfall skulle acceptera att en del personer lever som förtryckta. Det kan vi inte acceptera i en demokrati.

Det är ju inte bara burkan det handlar om, burkan är det enda synliga beviset på förtrycket. Det är hela levnadsättet som förtrycker kvinnorna. Det ska inte tolereras. Reinfeldt säger att han ogillar förtrycket. Men som statsminister accepterar han burkan och förtrycket, det är att ge vissa invandrarkategorier i Sverige rätt att förtrycka, det är fel. Han ger oss helt fel signaler, men sin tolerans för intoleransen så säger han att muslimska regler ska accepteras i Sverige. Det är fel budskap. Vi måste göra klart för invandrade kulturer att de i första hand ska anpassa sig till våra regler, lagar och levnadsnormer. Även om vi ger dem det budskapet så kommer många att strunta i det och fortsätta som de alltid gjort. De som inte kan anpassa sig till demokrati och tolerans måste skickas tillbaka till sina hemländer.

Ett burkaförbud är bara början. Är inte islam egentligen en förtryckarmentalitet i grunden? Hela förtryckarmentaliteten måste stoppas och de som inte kan acceptera det måste skickas hem.

Enligt det som Andre' Gerin har lärt sig, enligt SvD, så skapar islam nya imamer som förr eller senare ger uttryck för islamistsympatier och börjar predika sina radikala terrorsympatiserande tankar i sina församlingar. Hur ska ett värdland hålla koll på det som predikas i alla moskeer och hem? Ofta så predikas det på deras egna språk som vi inte förstår. Är det verkligen vår roll att acceptera islam och sedan tvingas ha koll på varje ord som sägs så att muslimerna inte utgör ett hot och en fara att radikaliseras?

Det potentiella problemet med muslimer är deras antal. Om de är få så har de såvitt jag vet inte ställt till mycket problem. Men när de är många, tusentals så kan samhällen explodera för ett minsta problem. En rolig teckning kan göra att hotfulla grupper tar till förstörelse, våld, strejker osv. Ett lagförslag eller lustiga teckningar som muslimer ogiller kan mötas med nationella oroligheter och internationella hot om terror. Det beror delvis oftast på att de invandrade muslimerna i väst ofta är fattiga och lever på värdsamhället. De har ingen meningsfull sysselsättning och de har ingen personlig investering i samhället där de bor. De har m.a.o. inget att förlora om deras barn bränner ned samhällen som tex. Rosengård och Tensta.

Problemet med den medeltida verklighet som muslimer tar med sig till väst blir mer svårlöst ju längre man väntar med att kräva anpassning. En enkel lösning vore att återinföra en invandringspolitik. Sverige har inte haft det på länge. En invandringspolitik borde ha klara begränsningar och regler som gör att Sverige inte tar emot fler människor än vi ha kan integrera, ha koll på och har råd att ta hand om.

Vi borde vara klokare. En begränsad invandring skulle minska de problem som vi nu upplever i Sverige. Vi har en otroligt hög våldsbrottslighet, en ekonomisk kris och ett socialt förfall i nästan hela landet. Det hade vi sluppit om vi haft en "invandringspolitik". Men själva ordet har förbjudits i all debatt. Politikerna använder avsiktligt enbart ordet "integrering". De vill visa att "invandring" inte ska diskuteras eller regleras, invandringen ska enbart accepteras av oss oavsett hur farlig den är, oavsett hur kostsam den är och oavsett hur stor den är. Politikerna vill inte att vi påminns om vad grundproblemet är. Grundproblemet är det som de inte vågar prata om, "invandringspolitiken". Att börja prata om den vore ett steg mot att inse vad som måste göras. svd

Dansk-somalier klädd i burka begår massmord i Somalia, fyra ministrar bland de 20 mördade offren. dn

Bin Ladens son hotar väst med med våld från muslimer. dn

Monday, February 8, 2010

Brottsofffer nöjda, ljuger BRÅ?

Är misshandel en bagatell som skrivs i artikeln? Knappast, det är snarare så att brottsoffer inte anmäler brott som de anser att polis och myndigheter inte klarar av att hantera.

Jag tvivlar på att polis skulle få bra betyg av offer för sexualbrott. Vi har europarekord i hur få våldtäktsbrott som man loser och rekord i antal våldtäkter. Bara runt 3 % av våldtäktsmännen döms vilket gör att 97 % av de skyldiga går fria och kan begå fler våldtäkter.

Skulle kvinnor var nöjda med det resultatet som FN kritiserat Sverige för vilket är en unik kritik? Ett otroligt påstående.

Vi minns väl vad Brå representanten (den begåvade?) Hradilova Selin sade om våldtäkter i Aftonbladet:

"– Vi har flest anmälda våldtäkter i Europa, och det tycker vi är bra"

Det finns ingen anleding att tro det som Brå och andra myndigheter säger. En fd anställd kritiker sade att de skriver det som regeringen vill att de ska skriva i sina rapporter och i sin statistik.

Jag känner ingen som är nöjd med rättsväsendet, däremot känner jag många som tycker att rättsväsendet har kollapsat och inte gör någonting rätt och att de inte gör något åt våra årliga rekord i grova brott.

Politikerna låter allt hända utan att vidta åtgärder. dn

Mer trovärdig statistik kan hittas på en privat blog som rapporterar data utan att fiffla med siffrorna.

Här diskuteras varför Brå inte längre vill redovisa vilka som ligger bakom våldtäkterna.

Saturday, February 6, 2010

Roliga teckningar gör städer livsfarliga.


1000 muslimska taxiförare stoppar bilarna i Oslo pga komiska teckningar.

Hur kan Oslo ha 1000 muslimska taxiförare? Ett samhälle som gör sig beroende av en folkgrupp som har humorfobi ligger illa till om komik skulle bryta ut.

I Talibanernas värld så är komik, humor och nöjen inte tillåtna, inte ens bland icketalibanerna.

Har Norge Talibaniserats nu när det är förknippat med hot och demonstrationer när teckningar publiceras.

Vem hade trott att vi måste ta humorfobi på allvar, det är ett ganska tråkigt och farligt samhälle vi går till mötes när den danske tecknaren Kurt Westergaard var nära att mördas och Lars Vilks i Sverige får mordhot pga av sina teckningar, dvs humorfobi.

När kommer det en artikelserie och analytiska TV program om humorfobin i Sverige? Styr hotfulla humorfobiska människor vad som publiceras? Vem är den fega mediapersonen som inte vågar publicera roliga bilder pga hotfulla fobiska idioter?

Jag ser bilden framför mig när SÄPO får ett nytt uppdrag : Jansson, ni ska nu bevaka humorfobiska människor, bevaka deras alla förehavanden och se om de planerar terrordåd på grund av denna teckning som föreställer ett stor svin som heter Muhammed.

Skrattet fastnar i halsen när vi minns hur den Socialdemokratiska regeringen gjorde tvärtom i Sverige. De använde SÄPO för att stoppa Sverigedemokraternas alla hemsidor mitt under förra valkampanjen 2006. Istället för att undersöka de som hotade Sverige pga de roliga teckningarna så tog den svenska regeringen "order" av de radikala muslimerna som hotade Sverige. S regeringen inställde yttrandefriheten. Ett groteskt ingrepp i de demokratiska spelreglerna, speciellt mitt i en valkampanj. svd ab