Saturday, June 19, 2010

Alliansen förlorar till de rödgröna enligt senaste Skopmätningen.


Alliansen får totalt 40.7 % i den senaste undersökningen och de rödgröna får 46.7 %.

Siffrorna skulle ha varit annorlunda om inte KD och C åkt ur riksdagen i Skops undersökning.

M är större än S, men det hjälper inte när 2 borgerliga partier inte finns med. Bara 1100 personer deltog, mätningen gjordes mellan 31 maj - 15 juni.

På Facebook finns den stösta nationella undersökningen som gjorts. Där leder Moderaterna med 22.7 %, sossarna ligger tvåa med 19.1 % och Sverigedemokraterna ligger trea med 18.4 %. Centern och KD hamnar utanför riksdagen vilket även flera andra undersökningar visar. 76 765 personer har detagit i undersökningen på Facebook viket gör den till den största som hittils gjorts. Valet 2010.

Ännu har inga viktiga frågor debatterats i valet, vi inväntar nyfiket partiernas redovisning var de står i de viktigaste frågorna; lönedumpning, arbetslösheten, skatter, EU rekordet i grova våldsbrott, massinvandringen, kostnaderna för asylpolitiken mm. svd dn

Övriga nyheter.
Skottdrama i Malmö. ab svd

Rånare sköt med automatvapen i Olofström, ab svd

Mordförsök i Luleå, svd

Mordförsök i Falsterbo, svd dn sds sks

Kvinna mördad i Enskede. dn

Dubbelmördare frisläppt. sds hd

Jättebråk med massor av unga personer i Malmö. sds sks

Våldtäktsförsök, Helsingborg. sks hd

Thursday, June 17, 2010

Hemsida hänger ut väktare och poliser.

Jag hittade en ny hemsida som hänger ut väktare, f. d. väktare och poliser.

Hemsidan sätter ut privata foton, namn, adress, födelsedatum, telefon och emailadress. Dessutom så efterlyser de mer information om andra personer personer som är med på de privata bilderna som finns med på de uthängda. Bilderna ser att ha med de uthängdas familjer och barn. En del bilder ser ut att vara tagna av mobiler på stan när de arbetar.

Ibland finns en kort kommentar vid bilderna som förnedrar personen de hänger ut.

Hemsidan har inget syfte, annat än att bara hänga ut myndighetspersoner.

De som ligger bakom hemsidan måste vara kriminella och andra som kanske råkat ut för polisingripanden eller väktaringripande som är ute efter hämnd.

Vi sätter inte ut adressen dit men hoppas den stängs ner snart. De i media som nyfiket besöker hemsidan borde ha viktigare saker för sig än att gotta sig i oskyldiga som hängs ut pga sitt yrke.

Monday, June 14, 2010

Iran satsar på krig i medelhavsområdet, ingen nation syns vara oroad?

Iran skickar krigsfartyg till medelhavet. Den enda rimliga orsaken måste vara att de vill inleda ett nytt krig mot Israel. Iran försöker skaffa kärnvapen och provocerar nu till krig, alla begriper det, men ingen har sagt ett negativ ord om Irans provokation.

(Bilden: Irans "leksaker" som hittades gömt i frakt från Iran till Hamas)

Sist Iran skickade frakt till Hamas så var det civila fraktfartyget fullt med dolda krigsvapen, tillräckligt för ett stort krig, se bilden.

Inga nationer eller politiker har protesterat mot Irans militära närvaro i väst. Men alla länder och politiker klaga på Israel om de vill inspektera frakt från terrororgansiationer till terrorgruppen Hamas.

Det är märkligt, varför är Europa inte oroade äver att ett nytt storkrig kan inledas i m/ö. redan om några dagar?

Är fotboll och kändisskvaller så viktigt att de missat nyheten om ett potentiellt krig? Eller ser de fram emot krig i nästa vecka?


För varje byggnad som återställs bränns 5 andra ned.

Att bara tänka i enkelriktade banor är ingen lösning.

Om en skola bränns ner, ska vi bara fokusera på att bygga en ny skola eller ska vi försöka gå till botten och försöka förstå problemet? Borde vi inte försöka förstå varför vi har sett 6000 skolor brinna under de senaste åren?

Borde vi inte analysera vad som händer i Sverige, vilka det är som bränner ner allt som byggts under åratal av möda och skyhöga skatter? En skola i Södertälje brann ned, den kostar 200 miljoner kronor att bygga upp den tar två år kanske längre.

Under de två åren så kommer flera andra skolor i Södertälje att brinna. De hinner altså bränna ner mer än vad vi hinner bygga. En skola bränns ned på en dag, ett nybygge tar två år, men ingen tänker efter, ingen tänker på hur vi ska ha råd med att i all oändlighet ska tvingas bekosta nybyggen äverallt i allt snabbare takt i allt fler områden.

Vi går bara bakåt om vi inte tar itu med det grundläggande problemet. De som bränner ner alla skolor, polistationer, bostadområden, utryckningsfordon, bilar mm. de är problemet.

Mordbrand är det svåraste som finns att upptäcka i tid, de skyldiga är de svåraste att gripa, Mordbrand är det lättaste att utföra och det mest samhällsförstörande brott som finns. Jämför värdet på en tändsticka och en skola som kostar 200 miljoner kronor, det finns ingen högre utdelning på investerat kapital för terrorister.

Politikernas optimistiska syn att nybygget av den förstörda Rinkbyakademin är startskottet på ett bättre Rinkeby och ett bättre Sverige är en utopi. Det är en falsk verklighetsbild som de försöker lura i sig själva. Tvärtom, branden är bevis på att ingenting fungerar i Rinkeby, ett bevis på att grov allmänfarlig ödeläggelse fortgår utan att myndigheterna kan stoppa det.

Ingen har uttryckt oro över att våra förorter lämnas utan skydd. Polisen fanns på plats men de flydde när angriparna blev för många och för våldsamma, polisen lämnar Rinkeby och sverigebrännarna kunde därför bränna ner skolan.

Det är givetvis inget tecken på ett bättre Sverige som politikerna knaspratar om. Nej, det är ett bevis på att samhället har kollapsat och abdikerat sitt ansvar.

Polisen, som är våra sista försvarare lämnar sin post när några hundra invandrare vill bränna ner förorten, polisen håller sig undan tills invandrarna beslutar att släppa in dem igen efter att förorten förstörts.

Gatuvåldet styr Sverige idag, inte polisen, inte svenskarna, inte våra myndigheter. dn dn svd

Thursday, June 10, 2010

Beatrice mördades av en oidentifierad irakier.

Irakiern som hedersmördade Beatrice Fredrixson ser ut att vara avsevärt äldre and de 16 år som hävdats. (Facebookgruppen)

De som känner honom har haft uppfattningen att han är långt äldre, de har aldrigt trott att han var 16 år gammal.

Nästan ingen av de flyktingar som kommer till Sverige identifieras. Över 90 % av de som kommer till Sverige hittar på en identitet eller kastar alla sina id papper. En stor del av dem har dessutom falska dokument redan från början. Därför är det nästan omöjligt att veta om en asylsökande någonsin får rätt namn och födelsedata. Asylsystemet är byggt på att ingen person som kommer till Sverige ska behöva bevisa vem de är.

I teorin kan varenda person som sökt sig hit vara de mest kriminella som u-länderna haft, de kan vara icke önskvarda personer i deras hemländer. Det kan vara en av orsakerna som många u-länder inte ens vill ta emot sina egna medborgare när de utvisas från sverige. Många utvisningar har misslyckats, dels pga av att de utvisade inte kunnat visa riktiga id. handlingar vid ankomsten till hemlandet. Inte ens ett u-land tar emot personer utan dokument, det gör bara Sverige.

Frågan som Aftonbladet ställer, hur mycket är hedern värd, borde kanske istället vara hur mycket är en svensk kvinnas liv värt?

(Polisens rekonstruktion av mordet. Beas skalle krossades troligen mot stenen på bilden av irakiern ) Beatrice mördades av en irakier som troligen aldrig identifierats rätt vid ankomsten till Sverige, han skulle aldrig släppts in. Inger 78 mördades av en palestinier när hon skulle handla. Han fick bara 22 månders fängelse och möjlighet att fly landet när han mot sunt förnuft släpptes efter domen. Listan på mordoffer som dött helt i onödan är lång. Straffen för de som dömts talar om för oss att samhället, dvs beslutsfattare och politker inte bryr sig om varken offren, straff eller brottsligheten. ab dn svd ab ab

Monday, June 7, 2010

Kungen förkastade det svenska i sina jultal så Sverige kan islamiseras.

I de senaste två jultalen sade kungen något som knappt någon svensk håller med om. Det var beklagligt och och hans tal var egentligen ett bra argument för att avskaffa kungahuset i Sverige. Talen har väckt stor uppståndelse men media har tystat ner all den kritiken.

Kungens tal, särskilt det första av de senaste två talen, till julen 2008 var ett självmordstal.

Han hävdade i motsats till vad hans uppgift som representent för Sverige och våra traditioner, att vi måste acceptera den massinvandring som skett och att Sverige inte längre är ett svenskt land.

Det var ett politiskt tal, inte ett kungligt tal, inte ett inspirerande hoppingivande tal, tvärtom. Det visar att kungahuset kapitulerat för den extrema politik som i grunden förstört Sverige och gjort oräkerliga orter till livsfarlig ghetton. Det kandes som om någon radikal politiker skrev hans tal, det verkade inte vara ett tal som någon kung någonsin varken skulle skiva eller hålla.

Om grundlagen säger att en tronföljare måste fördöma islam så är det en regel som måste följas. Det vore intressant att få reda på hur den regeln hamnade i grundlagen och hur den ska tillämpas.

Med tanke på kungens jultal så kanske han i sina tal diskvalificerar sig från kungahuset.

Riksdagen har röstat igenom en ny grundlag som kan få effekt redan efter nästa val då man med ett mellanliggande val igen beslutar om grundlagsändringen. Den aktulla texten ändras inte.

Däremot ändras en rad andra lagar. Yttrandefriheten och mötesfriheten begränsas kommunernas självstyre försvinner i praktiken och Sverige tvingas ge nyinvandrade kulturer allt de behöver så den kan bevara sina kulturer och leva som de vant sig vid. Moskeer, utländska skolor, moskeskolor, kulturella institutioner etc. allt maste bekostas av skattebetalanra enligt den nya grundlagen.

Vi har sett hur den nya grundlagen i praktien redan har ersatt våra tidigare skyddade friheter.

Föredraget Lars Vilks skulle hålla i Uppsala stormades av farliga muslimer trots en stark polisnärvaro. Hans yttrandefrihet skyddas inte av den nya grundlagen, tvärtom, polisen kan stoppa hans tal och hans möten om det behövs pga säkerheten eller trafik osv.

Som bekant stoppades Vilks tal efter upploppet av just polisen som hänvisade till bristande säkerhet. Det blir Sveriges nya regler. Yttrandefriheten blir sekundär, oviktig i det nya Sverige. Det räcker med att hota och skrika för att stoppa yttrandefriheten, det blir accepterat, det blir en ny norm som egentligen ar satt i funktion redan idag. Valmöten avbryts idag pga av skrikande demonstranter, det blir en ny lagstadgad norm, det accepteras. Så har det gått tlil länge, vi har ingen yttrandefrihet längre.

Alla dessa grundlagsändringar har till stor del med islamiseringen att göra eftersom det oftaär muslimer som stör möten och hotar svenskar. Det är oftast muslimer som invandrar numera, det blir den islamska tron vi mest tvingas bekosta och sprida till alla samhällen med våra begränsade skattemedel.

Inga av de nya grundlagsändringarna hjälper svenskarna. Sverige blir inte på något sätt bättre av den nya grundlagen, tvärtom.

Insåg man faran med islam redan 1809 då man skrev varningar om "muhammedanernas kätterier"?

Många har inte ens insett faran idag trots att grundlagen ändras. En del ändringar görs dels på grund av muslimernas växande antal i Sverige. Orsaken folk inte inser faran med islamiseringen och de nya lagarna beror på att tidningarna håller tyst om allt.

Alla förändringar ska tydligen vara hemliga så politikerna kan skapa ett nytt slags Sverige utan folklig insyn. Man tvingas altså bryta mot grundlagen om man vill bevara yttrandefriheten, en märklig lag i ett märkligt land. dn ab

Iran vill ha krig i mellanöstern, Obama tycker Jihad är legitimt, bäddat för kris.

Som jag skrev nyligen så är det Irans mullor som ligger bakom provokationerna mot Israel.

Gazafrakternas syfte är inte frakt till palestinerna, syfter är att provocera. I dagarna ska FN rösta om mer långtgående restriktioner mot Iran pga att deras kärnvapenprogram går vidare trots att FN beordrat stopp.

Förra gången FN skulle rösta om hårdare restriktioner mot Iran var dagarna efter Hezbollah startade fullt krig med Israel. Hezbollah kontrolleras av Iran och syftet med kriget var att distrahera FN så de inte kunde rösta om restriktionerna. Det lyckades eftersom FN blev upptagna med kriget och dess effekter.

Det är möjligt att Iran har planer på ett nytt krig inom några dagar.

Om Iran sätter in patrullbåtar for att bryta Gazablockaden som de nu säger att de ska göra så kommer det att leda till direkta konfrontationer mellan Iran och Israel.

Nyss klargjorde Obama sin nya politik i frågan om Jihad och islamister. Han säger att Jihad och islamister nu är acceptabelt. Obamas nationalla säkerhetsrådgivare Brennan förklarade den politiken i ett tal bara några dagar sedan.

Det ställer USA utanför en konflikt i mellanöstern vilket ger islamisterna i Iran en möjlighet att angripa Israel, i stort sett med grönt ljus från Obama. Inga andra politiker i USA ställer sig bakom Obamas nya policy. Den kommer att öka osäkerheten i regionen, den ger Jihadistern moraliskt stöd. Ingen politiker i väst har någonsin ställt sig på Jihadisterns sida i kriget mot terror. Obama gör all internationell politik mer oklart, förvirrande för islamisterna, Iran och USAs vänner och fiender.

Det beslutet kan leda till krig. Det är en livsfarlig politik som Iran och Obama gett sig in i. Iran känner sig stärkta av USAs svaghet och Obams svaghet och inkompetens. Nu med 2.5 år kvar på Obamas presidentskap så måste Iran slå till om de tänkt göra det. Eftersom Obama försvinner om 2.5 år, och ingen ny USA president kommer att tveka att stödja Israel så har Iran bara en kort tid att agera. Om de vågar starta ett nytt krig så blir det mycket mer omfattande än kriget mellan Hezbollah och Israel. Det kan bli ett nytt storkrig medan Obama står vid sidan om och ser på, vi vet ju nu var han står i frågan om Jihad. dn svd ab I filmen ser man att Obamas spirituelle rådgivare och präst i 20 år tycker samma sak om USA som Iran ledare, dvs. "må gud förbanna USA", och Obama flinar när han säger att prästen inte alls är kontrversiell. Man kan se vem sida han står på. svd svd svd dn dn dn ab ab

Invandrargäng bakom oprovocerat grovt våld på nationaldagen enligt polisen.

Två bröder, 15 och 19 år gamla på besök i Karlstad blev utsatta för ett brutalt angrepp av ett gäng på 10 - 15 invandrare i helgen.

Bröderna skulle köpa en pizza men på vägen dit mötte de gänget som omringade dem och först provocerade dem verbalt. Plötsligt angreps pojkarna med sparkar och slag mot huvudet och kroppen. Sönderslagna lyckades de springa därifrån och de kunde senare identifiera gänget som var på väg in emot Karlstads Centrum. Polisen grep bara två av de mest aktiva.

Flera andra grova våldsbrott inträffade i området under helgen, en klart oroande utveckling säger polisen. Några planer på hur de ska kunna stoppa våldet finns inte, därför kommer våldet att öka och blir värre med tiden.

Det finns inte mycket att glädja sig över på vår nationaldag, man får hoppas på en ljusning snart eftersom det är valtider. vf

Sunday, June 6, 2010

Smutskastning av SD med korrupta extremister som källa hjälper inte debatten.

Expo skapades av extremister och har sedan dess drivits av samma typ av extremister. En av gundarna, Tobias Hubinette är en dömd våldsbrottsling som dessutom uttalat ett djupt rasistiskt hat för svenskar. Han har sagt bl.a. "låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande, leve det mångkulturella klasslösa samhället leve anarkin".

Tobias mfl skapade Expo och Afa, de är drivna av hat och rasism och deras enda syfte är att förstöra Sverige och Sverigedemokraterna och andra som vill ändra på Sveriges invandringspolitik. De är revolutionärer.
Deras arbetsmetod är att spionera på SDare och hitta deras namn och hemadresser så att deras broderorgansiationer Antifa och Afa kan förstöra deras hem, fordon och arbetsplatser. Dessutom så publiceras SDarnas namn av Expo med syftet att de ska frysas ut i samhället, de ska förlora sina jobb och uppdrag om de överlevt Afas mordförsök.

Antifa/Afa ligger bakom flera mordförsök på politiker, de kommunicerar med Expo, de är kamrater i samma kamp, de är kamrater med producenter på statliga Radio och TV.

Det är groteskt att media använder vänsterextremisterna i Expo - Afa som källa, att media kallar Expos medarbetare för "journalister" när de är simpla vänsterextremister med ett enda syfte; att se till att ingen debatt förekommer i de viktigasta politiska frågorna.

Det är groteskt att media inför ett val använder den dynga som Expo tillverkat för att "informera" väljarna samtidigt som polisen söker efter flera Afa "journalister" för mordförsök.
Vidare talar Gudmundsson om SR Kalibers skandalösa spionerireporage med dolda kameror på SD där de inte hittade något kontroveriellt och trots det gjorde en reportageserie om sitt spioneri.

När SR producenten ställdes till svars i TV så sade TV reportern "är detta allt ni har" syftande på att SR Kaliber inte hade något intressant material, inte hade hittat något förutom några etniska skämt. SR producenten visste inte ens vad vitmakt musik var, hon avlöjades som en urblåst idiot i TV. Dessutom ljög hon och sade att alla partier var utsatta med samma slags spioneri men sanningen är att bara SD utsattes.

Den ledande journalisten på SR Kaliber avslöjades som vän med vänsterextremisterna på Expo. Hennes man försökte väljas in som kommunist, även han jobbar på SR.

Vidare använde SR våldsextremisterna i Expo för kommentar till Kaliber reportaget, trots att SR producenten och Expo i hemlighet var vänner. När det avslöjades i samband med reportagets TV sändning så tog SR producenten och Expo ledarna blixsnabbt bort alla bevis från Facebook.

Därför är det sorgligt att SVD använder den typen av korrupta hatreportage som källa, och använder de korrupta skaparna som någan slags legitimitet för klagomål mot SD. Här avslöjas Kaliber.

Det är ett långsökt försök att smutskasta SD igen utan att ens ta upp SDs politik, utan att vilja ta en debatt med dem.

Att SR och Expo avslöjades som korrupta ljugande extremister borde ha blivit nyhetsreportage, men bara privata bloggare skrev om det. Privatpersoner är de enda som idag bedriver riktig journalistik.

Stora media fortsätter som vanligt. De skyddar korrupta politiker och institutioner istället för att granska och avslöja dem. Istället granskar de individer och nya småpartier som vill ha slut på korruptionen och den livsfarliga politik som förs. Så här fungerar media.

Dessutom sa har nu alla nya kommentare stängs av från artikeln så att vanligt folk inte tillåts påpeka alla felaktigheter i artikeln, dåligt SVD. Inget av det som media gör öka deras trovärighet, tvärtom, allt de gör bidrar till att de förlorar all sin trovärdighet.

Redan 1981 insåg informerade svenskar vad som händer.

Men nu 30 år senare pga en total mediablockad mot viktiga nyheter om Sveriges så ar manga svenskar okunniga om sitt eget grannskap.

Förvandlingen från ett tryggt land i harmoni till ett arabiskt-afrikanskt brinnande ghetto gick obemärkt förbi de flesta. Många svenskar är nu 30 år senare helt okunniga om massvåldet, eller oförstående till hur det skapades och vilka som är ansvariga.

Det är våra riksdagspolitiker som medvetet skapet ghettot Sverige som var begränsat i omfattning 1981. Idag har vi 200 ghetton som ligger långt över övriga Europa i grova vålsbrott. Unga tror att det är normalt och måste accepteras. Unga vet inte att det har skapats av våra okunniga obildade politiker som nästan till 100 % ar korrupta, kriminella eller immuna mot mot folkviljan. De är oärliga och kommer aldrig att redovisa den politik de bedriver. Det räcker med att fråga dem vad massinvandringen kostar, av svaret så vet alla att ingen av dem vill eller kan svara på det. dn

Var kommer allt svenskhat ifrån? Varför ge de asylsökande socialhjälp när de mördar svenskar? Kan vi inte på nationaldagen bestämma att sluta betala kriminella invandrare och dra in deras uppehållstillstånd, är det så mycket begärt? dn ab

En hyllning till Sverige och svenskarna denna dag.

De som undrar "vad är svenskt", borde läsa mer, läs Wilhelm Moberg:.
"Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan - på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter - andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget - vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom - men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga."

- Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

Hittad hos bloggen i mitt sverige.

Saturday, June 5, 2010

Hatgruppen "Ungdom mot rasism" hjälper inkompetenta politiker behålla makten.

Hatgruppen "Ungdom mot rasism" finansieras av de politiska partierna som vill stoppa all opposition mot dem.

Partierna vill ha kvar sina bekväma kravlösa välbetalda jobb. De vill inte att någon rör om i grytan och vädrar ut och exponerar allt kaos partierna skapat.

Partierna använder sitt etablissemang, staltiga och kommunala bidrag för att skapa små militanta grupper som slår ner på Sverigedemokrater och andra.

"Ungdom mot rasism", är en klick som skapades i ett försök att stoppa all debatt i Sverige, vem vill ta debatt med "rasism"? De använder förtal, smutskastning, lögner, misstänkliggörande för att försöka förtala SD och andra. Eftersom riksdagspartierna inte vill göra sånt smutsigt jobb själva så finansierar de istället militanta gatugrupper som är villiga att göra det. De sitter en armlängs avstånd från militanta våldsgrupper och andra extremister.

Riksdagspartierna har på det sättet skaffat sig en effektiv gatumaffia som inte behöver anpassa sig till parlamentariska metoder som t.ex. ärlig och öppen debatt. De behöver inte agera demokratiskt, de behöver inte vara sakliga, det behöver inte tala sanning. De kan ljuga och skrika, de kan störa politiska möten, de kan samordna demonstrationer, rekrytera ännu fler extrema/militanta grupper, misshandla valarbetare från andra partier och fördärva deras valkampanj.

Riksdagspartierna behöver inte ens förkasta deras metoder eftersom ingen journalist undrar varför de finansierar dem.

Partierna hoppas "Ungdom mot rasism" som skapades inför valet 2010 och de andra grupperna de finansierar klarar sitt uppdrag. Uppdraget är att stoppa konkurrerande partier så de väljs in igen och kan fortsätta förstöra landet. Media och partier ger dem allt möjligt stöd, inte minska kritik riktas mot dem, inga frågor ställs.

Inget parti, ingen grupp eller person kan förklara hur de förvandlar "kritk mot asylpolitikern" till "rasism".

Användandet av ordet "rasist" visar att de inte har ett enda argument och att de inte vågar ta debatt. Så känner man igen en inkompetent person, han eller hon kallar dig rasist när orden tryter, när de inte har några argument och de vet att de förlorat debatten. De skiker rasist och gömmer sig i en skrikande hop medan Sverige brinner omkring oss.

Den valkampanj de bedriver syftar enbart till att ge riksdagspartierna fler röster och ge SD färre röster, det är deras huvudsyfte. Metoderna är samma som partiernas metoder. De undviker all debatt, de smutskastar och ljuger och vågar aldrig förklara sina åsikter.

Därför är partierna inte bättre än de gatuvåldsgrupper och extremister som de finansierar oavsett om de låtsas om att de inte stöder utomparlamentariska metoder. De ljuger och bedrar folk, det främsta beviset på det ser vi runtom oss varje dag, de har aldrig talat om sanningen om invandringspolitiken eller dess konsekvenser. svd dn

Friday, June 4, 2010

Internt M bråk om flyktingar, splittras partiet nu?

Malmömoderaterna vill sätta stopp för fler ensamkomna krigsvuxna flyktingbarn.

De övriga partierna i Malmö skrev till regeringen och krävde att alla kommuner ska tivngas ta emot fler flyktingar. De lokala moderaterna var emot det och tycker att Malmö ska sluta ta emot dem pga av resursbrist.

(Bilden: Treden för Centern visar att de åker ur riksdagen lagom till valet.)

Billström klagar på sina lokala moderater och undar hur det kommer sig att de inte sett debatten de senaste halvåret syftande på Vellinge. Billström undrar varför de lokala Malmömoderaterna inte finner sig i det man bestämt på centralt håll, dvs att översvämma hela Sverige med fler krigsvuxna barn.

Det undgår Billström att Vellingmoderaterna gick ur partiet och startade ett eget parti. Det var kanske undermening med de lokal moderaternas utspel, troligen är de som alla andra svenskar utmattade av att tvingas hålla tyst om allt kaos som skapats, och tvingas bo med eländet.

Billström säger att regeringens koordinator har finkammat hela landet och hittat plats till 850 fler.

Billström säger vidare att han inte tror på en tvingade lagstiftning för kommunerna, men det motsäger det nya grundlagsförslaget som röstades igenom någon dag sedan. Den tar i stort sett bort kommunalt självbestämmande. Den enda aktuella orsak till att det finns med i grundlagsändringen måste vara just att tvinga in fler flyktingar i kommunerna. Ingen annan fråga har varit uppe till debatt där man kan tänkas behöva ett tvång av det slaget. Vet inte ens Billström om det, eller försöker han dölja det?

MP vill däremot ha fler flyktingar till Malmö, nu är riksmoderaterna överens med MP, en ny koalitionspartner när C och KD åker ur riksdagen kanske?

Mycket hänger på flyktingfrågan i valet. Partier kan splittras, andra försvinner ur riksdagen, och helt oväntade koalitioner kan skapas. sds sds svd ab

Thursday, June 3, 2010

Judehatarna lurades av Hamas som vägrade ta emot Gazafrakten.

De judehatande provokatörerna som försökte bryta blockaden mot Gaza har avslöjats som expalestiner, provokatörer blandat med några navia donatörer, alla med ett kollektivt judehat. Tidningarna behandlar dem som hjältar istället för som en blandning av farliga radikaler och naiva och okunniga donatörer.

Godset som fanns på fartygen lastades på bilar i Israel efter inspektion men bilarna släpptes inte in i Gaza av Hamas. Det blev tjafs, vad kan man vänta sig av radikala talibanmuslimer?

Synd att ledande politiker, facket, vänstern och alla socialistorgansationer tar tillfället i akt och vädrar sitt judehat. Carl Bildt mfl. borde hålla sig mer neutrala när ett land försöker stoppa vapenleveranser till livsfarlig grannar som med alla medel försöker mörda dem.

Om de mordisk provokatörerna som försökte mörda de israeliska soldaterna som bordade dem verkligen velat skicka gods till Gaza så hade de kunnat följa koalitionens direktiv. Det hade gått snabbt och smärtfritt utan att någon behövt skadas. Både Egypten och Israel beordrade fartygen till hamn för inspektion men de vägrade, de måste därför ta konsekverna av sitt provokativa handlande.

Som i alla andra misstänkta smugglingsförsök så bordades skeppen så de kan undersökas, det är normalt och självklart.

Judehatarna på fartygen hade inget som helst intresse av att leverera något till Gaza, det var enbart en provokation som har ett högre syfte. Allt är styrt från Iran som riskerar tvångsåtgärder pga sina illegala kärnvapenambitioner. Iran vill skapa en distraktion som de gjorde tidigare när de beordrade Hezbollah att inleda kriget med Israel.

Det finns inga fredsälskare som vill donera till Hamas. Hamas är en terrorgrupp som avrättar alla oliktänkade i Gaza, de få som överlevde inbördeskriget flydde till Israel och vidare till västbanken.

Hamas tar varenda öre, varenda donation av de miljarder dollar som donerats av USA och väst till Gaza. Palestinerna får ingenting utom i bästa fall det allra nödvändigaste. Varenda person som bor i Gaza hade kunnat vara dollarmiljonär om inte Hamas konfiskerade alla pengar. De hålls i fattigdom i ett fängelse säger de som lyckats uttala sig till fri media med risk for livet. Hamas styr och gömmer sig fegt bakom den lidande befolkningen.

Palestinerna i Gaza lider under Hamas vapenmakt, totalt åsiktsfötryck och gangstervälde. De har ingen plan, allt de har är bara hat som de spyr ut i alla sina media.

Palestinierna lever i total misär trots att de kunnat ha moderna bostäder med alla moderna bevämligheten hemma om inte Hamas tog varenda bidragsöre. De är förtryckta, hotade, de lever i ett slaveriliknande tillstånd under ett talibanförtryck.

Det gods som levererades fick inte ens komma in i Gaza. Hamas stoppade bilarna enbart pga av en förvirrad propagandaapparat som styr Gaza, ett gäng sjuka islamistgangsters som mördar palestinerna vid minsta kritik. Varför inte ge stöd till palestinerna i stället för att ge stöd till mördartalibanerna i Hamas. dn dn dn dn dn dn dn dn svd svd svd svd svd svd svd sds svdledarblog ab ab ab ab ab dn dn

Självmordsmuslimer och socialdemokrater på Gazabåtarna. dn dn

Hamas kräver mer cement, stoppar leveransen. dn dn
Gardell, "vi kunde mörda israelerna", dn
Ledande judehatare Pierre Schori, "Israel borde inte försvara sig" dn
Sonen av Hamas grundare som heter Massab Youssef avslöjar Hamas som ett korrupt gangstervälde. Hans frispråkighet förra året gjorde att den numera islamist vänliga Obama administrationen vill utvisa honom från USA:

Wednesday, June 2, 2010

Migrationspolitiken ingen tuva, snarare atombomb.

Det kommer att bli den avgörande frågan i valet. Det är den viktigaste frågan parallellt med jobben och ekonomin. Allt annat är oviktigt i jämförelse.

(Tuva, fallgrop eller kärnvapen?)

Inget parti har sagt hur de vill föra en asylpolitik, invandringspolitik eller migrationspolitik.

De är rädda att ta ställning eftersom ett stort antal uppseendeväckande mord, mordförsok och andra grova brott riktar intresset mot invandrare och deras oerhört höga brottslighet som drabbar oss överallt.

Invandringspolitiker är grunden och man måste ta ställning. Att ta fel position innan valet kan begrava ett parti, de är medvetna om det och därför dröjer beslutet.

Moderatalliansen tog aldrig ställning innan förra valet 2006. Väljarna antog helt felaktigt visade det sig, att Moderaterna skulle göra något åt den misslyckade invadringspolitken, men det blev tvärtom. Det blet mycket värre än den politik som sossarna fört.

Sossarnas ställningstagande kommer att bero på om de begriper att väljarna vill ha ett invandringsstopp eller inte. Sosseledningen har överlåtit mycket av sin beslutanderätt till V och MP. De kanske tror, helt felaktigt att en större invandring ger dem fler väljare vilken den förra sosseledningen inte skulle trott, så korkade var de inte tidigare.

Det återstår att se om partierna tar ställning och hur de motivera sig. Men det är ingen tuva de riskerar åka över, det är en atombomb som ligger osäkrad på vägen. Om de fattar vilket håll de ska köra för att rädda sig så kan hela Sverige vinna på det. Men om partierna kör över bomben så förlorar de själva och hela Sverige förlorar. Alliansens import av 400 000 asylfall och deras anhöriga under 4 år, knappt någon hade asylskäl, ja det är ett kärnvapen, ingen tuva. Allt tar slut, så viktig för Sveriges framtid är frågan. svd svd

Övriga nyheter, tretton personer dog pga bråk. Det kallas "bråk" i media när folk mördas, men bara ibland (se nedan). dn

En mördare släpps fri trots uppenbar skuld i brottet.

Den 23-åriga statslöse palestiniern som mördade Inger 78 på en parkingsplats i Landskrona har släpps ur häktet trots att han och rätten är eniga om hans skuld i brottet.

En skyldig mördare släpps ur häktet trots att han dömts som skyldig i tingsrätten och kommer att dömas som skyldig i hovrätten efter sitt överklagande.

Det är ett tydligt exempel på hur rättsystement har kollapsat i Sverige.

I media har man en säregen verklighetsbild, SVD: "Dömd för p-platsbråk på fri fot."

DN: "Dömd för p-platsbråk på fri fot."

I ett bråk brukar bägge parter gå till aggresivt angrepp, med den beskrivningen antyder media att den 78-åriga Inger gick till våldsamt angrepp mot den stackars 23-åriga mördaren som kanske bara försvarade sig mot den mordiskt farliga ligisten Inger 78?

Tidningarna beskriver mördaren som "bråkig", de beskiver mordet som "bråk". Som om han inte ens behöver en dom, som om det vara bara en liten betydelselös konfrontation. Det vara bara "bråk" mellan 79-åringen och 23-åringen, bråk, så lite är ett männsikoliv värt i Sverige. Man får kalla kårar av hur domtolar behandar mordoffer i Sverige och hur media beskriver ett mord som "bråk".

Det finns en Facebookgrupp som beskriver fallet som det är och vill straffa mördaren, gå dit om ni vill göra något åt brottsligheten. Domstolarna vill uppenbarligen inte göra något åt den. Domstolarna är bara en pinsam formalitet för att låtsas att vi har lagar och regler.

Som krydda på såren så ställde hans släkt till ett helvete under rättegången. De hotade domstolspersonal och kastade saker, ett vittne har hotats. Släkten skyddade mördaren men de har inte dömts för det brottet. Och nu har polisen lovat skydda mördaren, men allmänheten får tydligen inget skydd, så går det till i det "nya Sverige".
Ni själva kan blir nästa mordoffer, i media blir mordet nedvärderat som ett "bråk", hur skulle det kännas? Vidrigt. sds skanskan svt

Övriga nyheter i det "nya" dårsverige: Handgranat kastades in i bil.Tuesday, June 1, 2010

En ekonom utan kalkyl.

De besparingar som kan göras om asylinvandringen stoppas kan inte beräknas eftersom regeringen hemlighåller alla kostnader och vägrar redovisa dem. De sitter på alla siffror och om de vill kan de släppa hemligstämpeln. Med det vill de inte göra eftersom sanningen skulle avslöja ett gigantiskt misstag. Förmodligen blir det den största skandalen i Sveriges historia.

Moderatregeringen agerar på samma sätt som de föregående regeringarna, ingen vill redovisa vad flyktingarna kostar Sverige.

Varför är flyktingkostnaden den enda post som hemligstämplats, varför är vartenda öre i alla andra kostnadsområden redovisade och granskade till sista öret?

En statligt anställd ekonom, Jan Ekberg, anställd i den offentliga sektorn, försöker bemöta Sverigedemokraternas beräkningar som visar besparingar på 26 miljarder kronor.

Jan Ekberg känner inte till några riktiga siffror eftersom regeingen inte gett honom insyn i dem. Därför tvingas han precis som vi andra gissa sig till vad kostnaderna är.

Man förlorar omedelbart förtroendet för Jan Ekberg när han påstar att invandrare inte tar några svenska jobb. Ett ledigt jobb i Sverige som en arbetslös svensk inte får men som tas av en nyinvandrad är just den undanträngning som SD menar som är helt självklar. Men Ekberg begriper inte det självklara.

Ekberg har inte ens redovisat hur han gjort sina kalkyler när han försöker bemöta SDs siffror. Han säger att 30- 40 % av asylsökande jobbar efter några år. Han säger däremot inte att definitionen av "jobb" numera i den statliga statistiken är "sysselsättning, minst en timma per vecka, betalad eller obetald".

Det finns ända inga siffror som Ekberg kan redovisa, det handlar bara om en okunnig gissning från Ekbergs sida. Om 30 % av asylfallen arbetar en timma per vecka så är kostnaden i administration för det mycket högre än vad eventuell skatteintäkt skulle vara.

Eftersom vi inte har hittat kassavalvet där Reinfeldt gömmer alla kostnader och Ekberg inte redovisar vad han gjort så gör vi en överslagberäkning. Ekberg kan kommentera den om han törs. Om man beräknar kostnaden för varje person i Sverige till 100 000 kronor om året, och tar antalet invandrade asylfall, mfl kategorier som är 100 000 om året, då blir ett års kostnader för dem 10 miljarder kronor i direkta omkostnader.

Om man hypotetiskt antar att Sverige bara har ett år av invandring och inte haft någon före eller efter, så blir då kostnaden för de 100 000 personerna under 10 år total 100 miljarder kronor. Den verkliga kostnaden kan vara högre eller lägre beroende på en mängd faktorer.

En årskull av asylfall kostar då under 10 år 100 miljarder, om vi lägger till 3 års asylinvandring under hela alliansens mandatperiod så blir kostnaden för 4 års invandring 400 miljarder kronor under tio år. Det blir 40 miljarder per år, plus alla kostnader för tidigare års invandring.

Det finns mer än "bara" en ekonomisk katastrof som det uppenbart handlar om oasvett vilka siffror man använder. Det finns inget objektivt argument för att förflytta befolkningen i flykingläger på andra sidan jorden till snön i Sverige. Det finns inget argument för det man gor nu, att man pressar in hundratusentals afrikaner, irakier mfl. i svenska orter. Det finns inte ett enda bra argument för att göra det, däremot finns det tusen argument mot den planen. Det var därför Reinfeldt sade att han inte kan vinna en debatt mot SD, han har rätt.

Oasvett hur många det är eller om det bara handlade om ett dussin flyktingar så skulle de kunna hjälpas mycker mer effektivt i sin hemregion i sin egen kutur. Det är mer ekonomiskt försvarbart att hjälpa tusentals flyktingar i sin hemregion än att hjälpa bara en flykting för samma kostnad i Sverige. Men våra politiker slipper ansvara för allt ekonomiskt. Allt är ju hemligtstämplat och inte en enda person får tillfälle att ställa politikerna till svars.
Det är inte bara naivt men barnsligt omoget att tro att alla människor från alla helt skilda kulturer kan integreras och bo hos varandra utan kris, motsättningar eller krig. Varför skulle någon tro att alla kan anspassas överallt? Det är okunnigt och fördomsfullt. Det finns orsaker till att ha gränser. Det finns orsaker till att alla länder väljer sina egna regeringar. En regering ska arbeta för den egna nationens bästa intresse, inte för andra nationaliteters bästa intressse.

Sveriges experiment med att blanda in nomader och analfabeter i ett modernt industrisamhälle har misslyckats fatalt. Därför måste de sju riksdagspartierna bort. De har saboterat Sverige trots att de har interna rapporter som bevisar vidden av katastofen. De har struntat i alla larmrapporter. De är helt enkelt inkompetenta, de begriper inte sina egna rapporter de vägrar lyssna på en kraftig folkopinion, de arbetar i rak motsats till folkviljan, utan att ens tillåta minsta kritik.

Det finns inget parti riksdagen som gör som de engelska partierna i deras valdebatter. De pratade högt och tydligt och öppet om all deras stora problem som i många avseenden är lika våra. Men i Sverige är all sådan debatt portförjuden i det offentliga livet. Samhällskritik leder till avsked eller åtal. Eller som vi sett i Lars Vilks fall och på SD valmöten. Kritik leder till öppet våld på gatorna eller i möteslokaler som myndigheterna varken kan eller vill tygla.

Tillsvidare är yttradefriheten stoppad av farliga invandrare och vänsterextremister. Så blir det tills någon gör något åt saken. Allt regeringen gjort hittils är att kräva betalning för SÄPOs bevakningskostnader. De som mest behöver skydd mot mordiska invandrare måste betala för att kunna ha sina möten. Trots stor polisnärvaro så misslyckas myndigheterna ändå med att bevara yttradefriheten.

Hur kan det kallas demokrati? svd

Tre byråkrater ska studera invandrade akademiker.

Det låter som ett misslyckat projekt redan innan det påbörjas.

Om man är intresserad av integration så borde man ju rimligvis studera alla yrkesgrupper och alla andra som inte har några yrkesgrupper.

Varför bara studera akademiker?

Och varför ska man göra ekonomiska beräkningar på integration av akademiker, varför inte undersöka alla kostnader för all invandring och alla integrationsförsök?

Om de vill klara befolkningsskiftet så måste allmänheten hållas okunniga, de kan ju inte offentliggöra planerna på att byta ut svenskarna mot asylsökande. Ingen skulle acceptera att svenskarna byts ut. Av de 400 000 asylsökande som regeringen tagit in under 4 år så är säkert minst 90 % sysslolösa. Hur många som ens finns med i någon kategori eller i statistik är oklart eftersom allt som har med integration, invandring och dess kostnader hemlighålls.

De hundratusentals sysslolösa invandrare som drar runt på gatorna ger inte Sverige mer trygghet, så varför pratar Karolina Larfors, en av de tre byråkraterna om att man får slåss om arbetskraften i Sverige? Om man lägger till alla arbetslösa svenskar så har vi nu kanske 2 miljoner som är arbetslösa, förtidspensionerade pga av arbetsbrist osv. Vem slåss om arbetskraften, på vilken planet bor Karolina?

Man kan inte vänta sig mycket av byråkrater. Precis som deras uppdragsgivare så vill de bara försöka producera vilseledande rapporter. De används så de kan hänvisa till något i en styrd politiks debatt så att allmänheten luras ett varv till i ekorrhjulet. Vi måste ju bedras så att vi fortsatter kämpa och bekosta allt som byråkraterna slösar alla skattemedel på. svd

Obama hävdar att Jihad är bra och islamister är våra vänner.

Hans politik framstår mer och mer vara en radikal pro-islamsk politik i alla frågor som har med jihad, islamister och terror att göra. Hans agerande i frågor som rättegångarna mot terrorister, agerande vid gripandet av de senaste terroristerna, hans ointresse för en fredsprocess i palestina frågan mm, allt tyder på inkompetens men även en radikal pro-islamsk politik. Han försökte ändra USAs politik till en radikal sådan i början mer försiktigt, men det nya synsättet på jihad avslöjar en hel del om hur han tänker.

Nu hoppar Barack Obama på klagovagnen där alla judehatare, islamister och provokatorer skriker ut sitt hat mot Israel. Sverige främsta judehatare Jan Guillou beklagde att han inte kunde vara med på propagandabåtarna som fraktade vapen, provokatörer och annat till Hamas. Ingen klagar på att Hamas konfiskerat alla miljarder dollar i stöd som västländerna har donerat till Gaza under många år. Ingen undrar varför de behöver mer gåvor när de redan skulle kunna göra varje Gazapalestiner till dollarmiljonärer.

All kontakter som Obama haft med radikaler, muslimer, anti-amerikanska grupper och individer borde ha varit ett varningstecken under valkampanjen i USA, men nästan allt tystades ned i media. Därför fick de flesta intrycket att Obama var en mitten till vänster-mitten demokrat. Men nu klarnar bilden snabbt, därför är det intressant att studera vad Obamas gamla kamrater säger och hur de säger det.

Se t.ex. vad Obama administrationens säkerhetsrådgivare Brennan säger om USAs nya acceptans av jihad, islamister och försök gissa om man kunnat förutse Obams politik om man vet vad Obamas spirituelle rådgivare sagt och tycker om USA. Obama skiljer sig inte mycket från de europeisk vänstergrupperna och deras Israelhat. Det borde inte komma som en överrasking med tanke på hans historiska kontakter. svd