Tuesday, June 1, 2010

Tre byråkrater ska studera invandrade akademiker.

Det låter som ett misslyckat projekt redan innan det påbörjas.

Om man är intresserad av integration så borde man ju rimligvis studera alla yrkesgrupper och alla andra som inte har några yrkesgrupper.

Varför bara studera akademiker?

Och varför ska man göra ekonomiska beräkningar på integration av akademiker, varför inte undersöka alla kostnader för all invandring och alla integrationsförsök?

Om de vill klara befolkningsskiftet så måste allmänheten hållas okunniga, de kan ju inte offentliggöra planerna på att byta ut svenskarna mot asylsökande. Ingen skulle acceptera att svenskarna byts ut. Av de 400 000 asylsökande som regeringen tagit in under 4 år så är säkert minst 90 % sysslolösa. Hur många som ens finns med i någon kategori eller i statistik är oklart eftersom allt som har med integration, invandring och dess kostnader hemlighålls.

De hundratusentals sysslolösa invandrare som drar runt på gatorna ger inte Sverige mer trygghet, så varför pratar Karolina Larfors, en av de tre byråkraterna om att man får slåss om arbetskraften i Sverige? Om man lägger till alla arbetslösa svenskar så har vi nu kanske 2 miljoner som är arbetslösa, förtidspensionerade pga av arbetsbrist osv. Vem slåss om arbetskraften, på vilken planet bor Karolina?

Man kan inte vänta sig mycket av byråkrater. Precis som deras uppdragsgivare så vill de bara försöka producera vilseledande rapporter. De används så de kan hänvisa till något i en styrd politiks debatt så att allmänheten luras ett varv till i ekorrhjulet. Vi måste ju bedras så att vi fortsatter kämpa och bekosta allt som byråkraterna slösar alla skattemedel på. svd

No comments:

Post a Comment