Friday, June 4, 2010

Internt M bråk om flyktingar, splittras partiet nu?

Malmömoderaterna vill sätta stopp för fler ensamkomna krigsvuxna flyktingbarn.

De övriga partierna i Malmö skrev till regeringen och krävde att alla kommuner ska tivngas ta emot fler flyktingar. De lokala moderaterna var emot det och tycker att Malmö ska sluta ta emot dem pga av resursbrist.

(Bilden: Treden för Centern visar att de åker ur riksdagen lagom till valet.)

Billström klagar på sina lokala moderater och undar hur det kommer sig att de inte sett debatten de senaste halvåret syftande på Vellinge. Billström undrar varför de lokala Malmömoderaterna inte finner sig i det man bestämt på centralt håll, dvs att översvämma hela Sverige med fler krigsvuxna barn.

Det undgår Billström att Vellingmoderaterna gick ur partiet och startade ett eget parti. Det var kanske undermening med de lokal moderaternas utspel, troligen är de som alla andra svenskar utmattade av att tvingas hålla tyst om allt kaos som skapats, och tvingas bo med eländet.

Billström säger att regeringens koordinator har finkammat hela landet och hittat plats till 850 fler.

Billström säger vidare att han inte tror på en tvingade lagstiftning för kommunerna, men det motsäger det nya grundlagsförslaget som röstades igenom någon dag sedan. Den tar i stort sett bort kommunalt självbestämmande. Den enda aktuella orsak till att det finns med i grundlagsändringen måste vara just att tvinga in fler flyktingar i kommunerna. Ingen annan fråga har varit uppe till debatt där man kan tänkas behöva ett tvång av det slaget. Vet inte ens Billström om det, eller försöker han dölja det?

MP vill däremot ha fler flyktingar till Malmö, nu är riksmoderaterna överens med MP, en ny koalitionspartner när C och KD åker ur riksdagen kanske?

Mycket hänger på flyktingfrågan i valet. Partier kan splittras, andra försvinner ur riksdagen, och helt oväntade koalitioner kan skapas. sds sds svd ab

No comments:

Post a Comment