Monday, June 7, 2010

Kungen förkastade det svenska i sina jultal så Sverige kan islamiseras.

I de senaste två jultalen sade kungen något som knappt någon svensk håller med om. Det var beklagligt och och hans tal var egentligen ett bra argument för att avskaffa kungahuset i Sverige. Talen har väckt stor uppståndelse men media har tystat ner all den kritiken.

Kungens tal, särskilt det första av de senaste två talen, till julen 2008 var ett självmordstal.

Han hävdade i motsats till vad hans uppgift som representent för Sverige och våra traditioner, att vi måste acceptera den massinvandring som skett och att Sverige inte längre är ett svenskt land.

Det var ett politiskt tal, inte ett kungligt tal, inte ett inspirerande hoppingivande tal, tvärtom. Det visar att kungahuset kapitulerat för den extrema politik som i grunden förstört Sverige och gjort oräkerliga orter till livsfarlig ghetton. Det kandes som om någon radikal politiker skrev hans tal, det verkade inte vara ett tal som någon kung någonsin varken skulle skiva eller hålla.

Om grundlagen säger att en tronföljare måste fördöma islam så är det en regel som måste följas. Det vore intressant att få reda på hur den regeln hamnade i grundlagen och hur den ska tillämpas.

Med tanke på kungens jultal så kanske han i sina tal diskvalificerar sig från kungahuset.

Riksdagen har röstat igenom en ny grundlag som kan få effekt redan efter nästa val då man med ett mellanliggande val igen beslutar om grundlagsändringen. Den aktulla texten ändras inte.

Däremot ändras en rad andra lagar. Yttrandefriheten och mötesfriheten begränsas kommunernas självstyre försvinner i praktiken och Sverige tvingas ge nyinvandrade kulturer allt de behöver så den kan bevara sina kulturer och leva som de vant sig vid. Moskeer, utländska skolor, moskeskolor, kulturella institutioner etc. allt maste bekostas av skattebetalanra enligt den nya grundlagen.

Vi har sett hur den nya grundlagen i praktien redan har ersatt våra tidigare skyddade friheter.

Föredraget Lars Vilks skulle hålla i Uppsala stormades av farliga muslimer trots en stark polisnärvaro. Hans yttrandefrihet skyddas inte av den nya grundlagen, tvärtom, polisen kan stoppa hans tal och hans möten om det behövs pga säkerheten eller trafik osv.

Som bekant stoppades Vilks tal efter upploppet av just polisen som hänvisade till bristande säkerhet. Det blir Sveriges nya regler. Yttrandefriheten blir sekundär, oviktig i det nya Sverige. Det räcker med att hota och skrika för att stoppa yttrandefriheten, det blir accepterat, det blir en ny norm som egentligen ar satt i funktion redan idag. Valmöten avbryts idag pga av skrikande demonstranter, det blir en ny lagstadgad norm, det accepteras. Så har det gått tlil länge, vi har ingen yttrandefrihet längre.

Alla dessa grundlagsändringar har till stor del med islamiseringen att göra eftersom det oftaär muslimer som stör möten och hotar svenskar. Det är oftast muslimer som invandrar numera, det blir den islamska tron vi mest tvingas bekosta och sprida till alla samhällen med våra begränsade skattemedel.

Inga av de nya grundlagsändringarna hjälper svenskarna. Sverige blir inte på något sätt bättre av den nya grundlagen, tvärtom.

Insåg man faran med islam redan 1809 då man skrev varningar om "muhammedanernas kätterier"?

Många har inte ens insett faran idag trots att grundlagen ändras. En del ändringar görs dels på grund av muslimernas växande antal i Sverige. Orsaken folk inte inser faran med islamiseringen och de nya lagarna beror på att tidningarna håller tyst om allt.

Alla förändringar ska tydligen vara hemliga så politikerna kan skapa ett nytt slags Sverige utan folklig insyn. Man tvingas altså bryta mot grundlagen om man vill bevara yttrandefriheten, en märklig lag i ett märkligt land. dn ab

1 comment:

  1. Missa inte journalisten Julia Caesars vassa krönikor. Länkar till samtliga finns här:

    http://aktualia.wordpress.com/julia-caesar/

    ReplyDelete