Monday, May 31, 2010

Hedersmord riktar sig mot svenska flickor.

Det synnerligen bestialiska mordförsöket mot Emma P i Kristanstad som begicks av Emmas fd kille Fadi kan ha varit ett försök till ett hedersmord. Att Emma överlevde är ett mirakel, det beror enbart på en snabb insats av anhöriga och polisen.

Polisen hittade henne och såg hur hennes andning upphörde, hon dog, men med konstgjord andning så rädda den först ankomna polisen livet på Emma mer än en gång.

En annan ung tjej, Beatrice Fredixon 16 mördade med steningsmetoden av sin fd arabiska kille. Baserat på händelseförloppet sade Beatrices mamma att det var ett hedersmord.

Nästan exakt samma händelser föregick Beatrices mord och Emmas Ps mordförsök. Deras fd killar accepterade inte att tjejerna hade gjort slut och inte ville ha med dem att göra. Deras "heder" förolämpades kanske. Det är mycket troligt att det handlar om hedersmord, vilket gör att svenska småflickor nu kan råka ut för det som förut nästan bara drabbade invandrarfamiljer.

Vi har ett nytt kulturdrag att analysera, ett nytt hot mot Sverige som kanske har mycket större spridning än vad som är känt. Polisen borde undersöka varje flickmord, se vem som är misstänkt, se tillvägagångssättet och analysera om det handlar om hedersmord. Det gäller inte bara mord men även mordförsök där offret överlevt.
En allvarlig utveckling är att mördaren i Beatrices fall dömdes bara till 22 månders fängelse, men som invandrad irakier dömdes han inte ens till utvisning. Det är en skrämmande utveckling att domstolar tolererar invandrare som mördar svenskar och inte tar det självklara steget att utvisa dömda mördare. Mördaren lider av farliga personlighetsstörningar, när han släpps ut kommer han att vara lika farlig som tidigare, varför anser domstolen det vara viktigt att behålla honom kvar i Sverige?
På Facebook finns det flera stödgrupper, de här är de mest populära för Beatrice and Emma P.

Sunday, May 30, 2010

SvD ändrar sin väljarundersökning så den passar riksdagspartierna bättre.

SVDs väljarundersökning med ett 20-tal frågor visade att ett mycket stor antal personer fick resultatet att deras åsikter ligger nära Sverigedemokraterna. Då fick SVD klagomål och de ändrade därför på sin väljarundersökning.

Det tycker jag är ett bra sätt att anpassa sig, men bara gör om väljarundersökningar som man inte gillar resultatet för, enkelt, bra, men varken rätt eller demokratiskt.

Nu har de ökat vikten på tre frågor man kan prioritera så resultatet blir annorlunda. Men det blev fel ända, mer fel än förut. Nu gynnades M, KD och C, helt fel anser jag. Att Fp och SD ligger närmast stämmer om de inte vill ha med Turkiet i EU och om de vill stoppa invandringen.

Moderaterna vill ha in Turkiet i EU och de vill ha en större massinvandring, jag markerade de som 2 av 3 viktigaste frågorna. Min åsikt är motsatsen till moderaternas, men M blev mitt favoritparti enligt den reviderade undersökningen, förut var det FP.

SvD har inte redovisat samtliga deltagares reslutat. Det vore informativt att göra, varför är det hemligt? svd svd

Från vänsterhjälte till landsförrädare och tillbaks?

Jan Guillou har rest en lång väg från att ha blivit kommunisternas hjälte när han spionerat på och avslöjat den svenska säkerhetspolisens IB grupp på 1970-talet. Då föreföll det uppenbart att hans avslöjanden gjorde KGB en tjänst men några bevis för att han arbetade för KGB blev aldrig offentliga. SÄPO hade redan på 1970-talet kännedom om att han arbetade för KGB. Det avslöjades inte förrän nyligen av Expressen då tidigare hemligstämplade dokument släpptes.

Men vänsterns hjälte med de rätta politiska åsikterna fick varken färre jobb eller mindre betalt av sina extremistbröder i media som anlitar honom. Han fortsätter som vanligt med sina ointressanta skriverier i Aftonbladet. Man kan inte låta bli att förundras över hur ett landsförräderi accepteras så lätt av vissa inom media, de behandlar honom som om han bara fick en p-bot.

Andra tidningar fortsatte göra sina omotiverade idoldyrkande "kändisreportage" om honom.

Hans "kamraterer" i media vill få tillbaks honom som en cental och accepterad media figur, som utstött landförrädare kan han ju inte längre bedriva politik och opioninsbildning på ett effektivt sätt. De vill ha så många som möjligt i ledade ställning inom media. Guillou var perfekt, en kommunist, en judehatare, han håller alltid tyst om väster- och borgarregeringarnas islamisering av Sverige, en perfekt journalist för extremvänstern. En med personlighet och lite humor som när han beskriver sig själv som "intellektuell", det var ett lustigt litet skämt.

(På bilden grips Saddam Hussein av en irakier. Han var en av de få statschefer som inte beklagade att 9-11 hände. Precis som Jan Guillou hade de ingen empati för offren för jihadisternas massmord. Deras USA-hat och judehat var två saker som förenade dem. Saddam misstänks ligga bakom 9-11 planer och kan ha försett 9-11 islamisterna med deras antrax gift som postades till ledande media och politiker dagarna efter 9-11. Irak, USA och Ryssland var de de enda stater som hade den formen av antrax.)

Guillou hade mer makt än ägarna av de mediaorgan han jobbade åt.

Men nu kan han inte längre ses som "seriös" efter att ha avslöjats som betald KGB agent och landsförrädare.

Han hade hoppats på ett totald stöd från media. Om hans spioneri kom ut till offentligheten så kunde hans kamrater i media kunna döja det, de skulle hålla tyst om hans pinsamma hemlighet.

Men han räknade han inte med att några journalister på Expressen inte hade svurit sin fatwa och lojalitet till kommunismens sak. Därför avlöjades han.

Det är bara en tidsfråga innan fler kommunister i media avslöjas.

En annan "journalist" har redan avslöjats som öststatsspion. Journalisten Arne Björn Jensen som arbetade bla på Arbetarbladet och Aktuellt i Politiken (AIP) arbetade for Stasi. Han är numera pensionerad och bor på Gärdet. Fler Stasi avslöjanden väntas när de hemligstämplade handlingarna släpps inom kort. Må landsförrädarna få sina straff. svd ab svd dn

Friday, May 28, 2010

Det onödigaste mordet i Sverige, Inger 78.

Ett mord som aldrig skulle ha inträffat, ett helt onödigt mordeftersom gamla människor aldrig angrips med fysisk våld på en parkingsplats av en nykter svensk. Nästan aldrig mördas gamla kvinnor med brutalt onödigt våld som Inger 78 i Landskrona.


Hon skulle ju bara handla.

Det gamla paret råkade ut för (Ahmad Akileh, Palestiner) grov misshandel och mord. En statslös palestiner som bott i Sverige i 9 år är skyldig. Han dömdes till det symboliska straffet 22 månadar men han kanske släpps ut efter bara 6 månader, straffrabatt är standard.

Läs domen med bilagor, länkad nedan. Där kan man se att domen lindrades pga av ett utlåtande som sade att mördaren är nervös och lider av ovissheten inför domen.

Annan ovidkommande information i handlingarna säger att hans mamma brukade slå sitt huvud i väggen som terapi mot huvudvärk. Som grönsakshandlande familj flyttade de från Libanon till Sverige. Orsaken anges inte. Här gifte han sig med sin kusin och de födde en inavlad dotter. Av handlingarna framgår det inte om man i Sverige protesterat mot att han gifte sig med en familjemedlem.

Palestinern kom till Sverige, sökte han asyl, ville han slippa bo i Libanon av någon orsak, varför flyttade han till Sverige? Vad var hans bakgrund, varför kom han hit och varför beviljades han tillstånd att bo i Sverige? Han ras och religion är betydelselös, men varför bor han i Sverige, jag vill veta det. Det är viktigt att få reda på det så vi inte gör om samma misstag igen.

Hur kom hans familj hit, fick de uppehållstillstånd, isåfall varför fick de uppehållstillstånd? De skyddade honom efter mordet, ska inte de dömas, när faller deras dom? Det här kan knappast handla om arbetskraftsinvandrare, hederlig som folk som vill göra rätt för sig i sitt nya hemland. Vad för slags person flyttar till ett nytt land och mördar folk, jo gangsters gör det. Hittade man inga tecken på det om han sökt uppehållstillstånd? Hur kunde man missa det, vem beviljade han uppehållstillstånd?

Javisstja, nu handlar det om Sverige, landet där knappt någon brottsling döms, där de få som döms på sin höjd får symboliska betydelselösa straff. Sverige är det enda land som släpper in alla som vill ha asyl oavsett om de har asylstatus eller inte och betalar dem i all framtid.

Vad gör man nu då? Jo, man väntar på nästa mord. Flera mord kommer att inträffar redan idag, några fler imorgon, osv. Vi kan bara vänta och se våldet kring oss öka överallt hela tiden. Ingen ansvarig bryr sig om brottsligheten. Ingen ansvarig kan eller vill göra något åt den, därför faller Sverige, vi har blivit en rättlös stat, en "failed state".

Mycket av Sveriges misslyckande och vårt Europarekord i våldsbrott kan dels bero på att media tystar ner all brottslighet och beslutfattare aldrig kan få rätt perspektiv på brottsligheten eftersom man helt enkelt inte känner till hur allvarlig situationen har blivit. Mordet på Inger beskevs i rubrikerna som "ett bråk, och "ett parkeringsbråk" som om Inger 78 skulle ha börjat slåss mot den 23-årige palestinern om parkingsplatsen. Vid en ytlig titt i tidningarna får man en missvisade verklighetsbild.

Politiker kan ju inte komma undan ansvar bara för att "de inte vet", det är deras jobb att veta och att fixa problemet. Därför måste vi kräva att de ansvariga hos myndigheterna och politikerna avgår. Ge dem spaken.

Det är ingen tröst för mordoffrets efterlevande, men man kan ge stöd till offret familj och gå med i en Facebookgrupp som kräver utvisning av palestinern. Mördaren utvisas inte ens enligt det skandalösa domslutet, åklagaren har inte ens krävt det. Läs domen här.

Facebookgruppen har 8400 medlemmar redan. sds skanskan hd dn dn svd ab ab FT

Wednesday, May 26, 2010

Sensationella grundlagsändringar genomförs imorgon.

Utan publicitet, utan att media tagit upp någon dessa sensationella ändringar i grundlagen så kommer de att röstas igenom imorgon.

Generellt så minskas folkets rättigheter i Sverige, politikernas makt ökar, författningen ändras så den inte längre bara gäller medborgare, varenda person på jorden kommer att få lika rättigheter i Sverige och EUs regler och lagar styr över våra lagar, allt det blir grundlagsskyddat.

Med dessa grundlagsändringar kommer Sverige förändras för all framtid. Det sker i tysthet utan att allmänheten fått tillfälle att se, studera eller debattera någon av ändringarna.

(Bild: Vid en konflikt, vem blir mest sannorlikt skyddad av makthavarna? Svenskar är den enda etniska grupp som inte skyddas av den nya grundlagen, istället är svenskar de som tvingas betala allt.)

Ett par detaljer är dessa;

1. Offentligheten i riksdagsarbetet försvinner, allt politikerna gör kan ske i hemlighet utan krav på offentlighet, utan krav på insyn.

2. Kommunernas självstyre kan försvinna, formuleringen om att kommuner ska styras i demokratiskt valda församlingar försvinner. Okända antidemokratiska arrangemang kan bli vårt framtida styresätt i kommunerna.

3. Medborgarnas rättigheter ändras så att man tar bort ordet medborgare i författningen och ersätter det med "var och en". Syftet förefaller vara att ge alla, även nyankomna asylsökande samma rättigheter som svenskar har. Det kan komma att betyda att alla får rösta, alla får ställa upp som kandidater. Alla får rätt till arbete, socialhjälp och allt annat vi har i Sverige utan att ens var flykting eller asylsökande. Utvisningsdömda brottslingar och falska asylfall kommer att ha samma rättigheter, de får rätt till socialhjälp, de får rösta. Det finns inget som ens säger att deras rättigheter upphör efter utvisning.

Det kan leda till ett maktövertagande med legaliserade metoder. Beroende på formuleringen så kan man, (kanske av misstag,) ha gett svenska rättigheter till alla världens medborgare i alla andra länder.

4. Segregering blir inskrivet i grundlagen. Dessutom krävs att vi (sverige, beslutsfattare, svenskar ) SKA främja "etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv".

Svenskarna TVINGAS därmed att se till att muslimer och alla 500 etniska minoriter kommer få sina religiösa och samfundsliv tillfredställda utan begränsningar i kostnader eller begränsningar pga av resursbrist.

En av de viktigast komponenterna i den nya grundlagen är att de vill kunna stoppa yttradefriheten närsomhelst. Enligt paragraf 23 krävs bara att man vill ha "allmän ordning".

Dessutom vill man enligt paragraf 24 kunna stoppa mötes- och demonstrationsfriheten, det räcker att man gör det "men hänsyn till ordningen och säkerhet eller trafik".

Det som inträffade i Uppsala då polisen stoppade Lars Vilks fördrag skulle enligt den nya grundlagen vara helt lagligt. Hur lagligt det beslutet var nu innan de infört den nya lagen är tveksamt, ingen kunnig lagman har uttalat sig. Som vanligt så är allt tillåtet eftersom nästan ingen bryr sig om yttrandefrihet och mötesfrihet längre.

Som en förberedelse på kraftigt folkligt motstånd mot dessa lagar och krav på oss så ingår det nya regler för militären. Armen ska kunna sättas in mot svenskar "om så krävs" istället för att bara använda polisen som hittils har varit brukligt.

Militaren tränar just nu på olika orter i Sverige för interna strider, kanske för ett inbördeskrigstillstånd. En ort de ville ha krigsscenario var i den upploppsbenägna somaliska orten Rinkeby. Efter att några somalier protesterade mot militarens närvaro så gav sig militären iväg.

Läs mer om de nya skrämmande lagförslagen. Bara Fria Tider som enda mediaorgan har tagit upp saken, de länkar till regeringens proposition som har massor med typos och felplacerade ord och meningar. Den slarvigt ihopsatta grundlagsändringen genomförs straxt innan valet och allt kan bli verklighet efter valet om riksdagen röstar igenom det en andra gång.

De som trodde att folket bara hade en funktion i makthavarnas ögon: att betala skatt för att fiansiera allt och hålla tyst, det blir nu 100 % verklighet. Redan begränsade rättigheter kan elimineras om man vill. Vi har på flera decennier inte sett en enda reform eller lagförslag som gjorts att förbättra sverige. Allt som politikerna gjort har ökat våra kostnader och minskat vara rättighter.

En skrämmande framtidsutopi kanske blir verklighet i Sverige nästa vecka, värre än hittils. Dessutom har allt skapats av tidernas mest inkompetenta politiker. Det borde göra hela folket mycket oroliga.

Världsrekord i våldtäkter i Kongo.

Våldtäkt har använts som ett vapen i krigets Kongo och i andra länder, som en medveten strategi.

Den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson deltog i presentationen av en SIDA finansierad rapport om könsrelaterad våld i Kongo, ett av världens mest utsatta länder tillsammans med Sverige.

Hon anser att det finns en risk att frågan inte tas på tillräckligt stort allvar, dels för att kvinnans ställning är så svag i Kongo och dels för att landet inte är en rättsstat eftersom bara ett litet fåtal förövare straffas, säger hon.

Det kan man hålla med om, men tyvärr så ligger Sverige skrämmande nära Afrika i den frågan. Vi har Europarekord i våldtäkter och kanske världsrekord i hur få skyldiga som döms i våldtäktsfall. Av 7000 årliga våldtäkter i Sverige (2008 och 2009) så döms bara 200 - 300 personer.

Inga politiker har tagit upp våltäktsepedemin i Sverige, men vi skickar ministrar och experter till andra länder för att ta upp samma fråga. Det gränsar till ett kriminellt ointresse för våldsituationen vi har i Sverige. Trots det så kommer säkerligen inte våldet tas upp som en valfråga.

Trots att bara 4 % av de skyldigs döms, vilket betyder att 96 % av alla våldtäktsmän går lösa på gatorna, och ett europarekord så har inte en enda politiker börjat prata om det. Har partierna tystnadsplikt eller vad kan det bero på att ingen vill diskutera det problemet? Vem ska man ringa och klaga på det, Interpol, FN? svd dn dn Fria Tider

Tuesday, May 25, 2010

Mona Sahlin ger upp makt till V och Mp.

Göran Persson skulle aldrig visa en så märkbar svaghet som Mona Shalin nu visar upp. Hon har gett V och Mp fritt fram att bestämma de "nya socialdemokraternas" politik.

Socialistalliansen vill nu skifta svensk utrikspolitik och ge sig in i de radikala träskmarker som Sverige befann sig i under Olof Palmes tid. Då hade Sverige en klart antikapitalistisk och USA hatande politik. Palmes regim stödde varenda kommunistdiktatur runtom i världen. Han försökte göra Sverige till en kommuniststat med en rad olika reformer men lyckades bara till 50 %.

Vänsterns antiamerikanska krafter styr nu sosseskeppet rakt in i Palmes träskmarker. Det lilla kommunistpartiet V tillåts styra med MP trots att Vs trend i väljarundersökningar indikerar att stödet för V minskar och det är troligt att de kommer att hamna utanför riksdagen.

V alliansen visar inte bara en ny radikal sida men även en hatisk retorik visar sitt fula tryne. Partier kan inte ställa krav på andra nationerns utrikes- och säkerhetspolitik, partierna ska i första hand bekymra sig om Sveriges interna angelägenheter. Därför beter sig vänsterblocket på ett omoget och förvirrat sätt när de skriker ut sina nya propagandistiska verklighetsfrämmande ideer. Vänstern låter nu mer som Nordkorea eller Iran med sina hatangrepp och extrema krav på att USA drar tillbaks alla sin styrkor över hela världen. Det tyder på ett svagt och okunnigt ledarskap över en förvirrad grupp som inte har en realistisk politik samtidigt som vi har massor med stora olösta problem hemma i Sverige. Har Sahlin gett upp allt till Ohly och Mp? svd ab ab svd

Monday, May 24, 2010

Kyrkan förnedrar kungligt traditionellt äktenskap.

Finns det något vi kan använda kyrkan till nu när dess offentliga representater offentligt gått ut och förnedrat traditioner, äktenskapet och ett ungt pars önskan om hur de vill gifta sig?

Ärkebiskopen Anders Wejryd protesterar mot det unga kungliga paret och deras önskan om att traditionellt överlämnas av pappan i kyrkan. Wejryd blandar in politiskt prat om "jämställdhet" för att förstöra hela stämmningen runt giftemålet. Nio präster från Lund stift har gjort samma sak. De bemödade sig att skriva ett brev till Victoria där de pratar om att hon måste "sända en signal om jämställdhet". De intoleranta prästerna borde avgå. Istället för att uppmuntra till den roliga händelsen så klagar de, det är skamligt.

De vill få det unga paret att känna skamkänslor när de gifter sig, de ska skämmas för att de inte har ett politiskt acceptabelt format på brölloppet enligt de radikala prästerna.

Prästerna är de som mest förstört för svenska kyrkan, det är deras agerande som gjort att folk inte länger ser kyrkan som en traditionell institution och att folk lämnar institutionen i massor. De saknar ledarskap, enskilda präster förstår inte kyrkans funktion i samhället längre. Kykans representer som numera gärna ser HBT giftemål och gärna hjälper muslimer att få sina moskeer, de donerar gamla kykor till muslimer som omvandlas till moskeer, de bidrar själva till att få bort kristendomen från Sverige. De leder kampen mot traditionerna.

Kyrkan är som alla andra institutioner, den består av vanligt folk som ofta inte ens begriper när de arbetar emot sitt eget intresse och sitt eget existensberättigande.

Så vad ska man använda kyrkan till när de är emot traditoner? Förrådslokaler, eller varför inte till moskeer? Det behövs ju hundratals nu när kristna svenskar ersätts med muslimer och kyrkorna knappt har några besökare längre.

Om prästerna ogillar Victorias bröllopsprogram, varför uttalar de sig inte om muslimernas "jämlikhet", där kvinnor särbehandlas och knappt är värda hälften av en man. "Stening till döds" och andra muslimska traditioner underlättas av prästerna med allt sitt stöd till muslimer och moskeer. Varför får våra traditioner mer kritik av våra präster än muslimska traditioner, vad är det för slags männskosyn? svd svd svd dn dn ab ab exp svd dn svd ab svd

Präst: "äktenskapet strider mot kyrkans människosyn". ab

Varje nedgång för SD blir rubriker, men uppgångarna tystas ned.

Ibland undrar man varför alla media, som om de har en tyst överenskommelse, behandlar Sverigedemokraterna på exakt samma sätt.

De bibehåller en total tystnad om deras politik och var de står i olika frågor. Dessutom så tar man aldrig upp deras kärnfrågor till debatt i media, andra partier tar inte heller upp de viktigaste frågorna som berör Sverige idag.

När SD slår sina tidigare rekord i väljarundersökningar som de gör varje månad så är alla tidningar helt tysta om det. Media försöker hemlighålla SDs fantastiska uppgångar. SDs kraftigt uppgående trend är solklar precis som den nedgående trenden för KD och Centern, de är snart ute ur riksdagen, utbytta mot SD. Både KD och C har beskrivits som "nära sammanbrott" och "står inför en kollaps".

Som om alla tidningar har en tyst överenskommelse så skriver alla media stora rubriker varje gång Sverigedemokraterna går ned i väljarundersökningar.

Jag var inte född vid utbrottet av WWII men jag har inte någonsin sett att Aftonbladet haft större text i en artikel än i dagens artikel om "SD raset". Den har den största text jag någonsin sett i Aftonbladet.

Det går inte att värdera SDs skiftningar i väljarundersökningar eftersom det inte pågår någon offentlig debatt i samhället som kan påverka åt endera hållet.

All debatt pågår däremot intensivt online i fri media på åtskilliga olika platser. De största politiska siterna i fri media har ett intensivt informationsflöde om de politiska frågorna som SD tar upp.

Därför kan man få två helt olika intryck om den politiska debatten i Sverige beroende på om man läser ledande politisk fri media eller inte. Man måste tyvärr dra slutsaten att många lever kvar i en medial stenålder och ännu inte har upptäckt de mest intressanta politiska hemsidorna som är:
http://www.friatider.se/
http://frianyheter.wordpress.com/
http://politisktinkorrekt.info/
http://natverkmotpk.blogspot.com/

KD ledaren i Agenda. ab

KD nära sammanbrott med 3.5 %. ab


Styrs forskare politiskt? Det tror 79 % enligt en poll.

Hur länge sedan tillfrågades svenskarna om sin syn på invandringspolitiken?

Svar: Det har aldrig hänt. Svenskar har aldrig tillfrågats om sin syn på massinvandringen eller sin syn på asylpolitiken där i stort sett alla beviljas asyl utan att ha asylskäl.

Så hur vet man vad folk tycker om den förda invandringspolitiken?

Det är allmänt känt att det knappt finns någon svensk eller invandrare kvar som tycker att den förda politiken har varit bra för Sverige.

Om någon tvekar så kan man sätta ut en enkel poll om saken, men det har man aldrig gjort. Tidningarna har aldrig vågat göra det eftersom det skulle visa att media och politiker har 100 % fel.


SOM-institutet som gjort olika slags undersökningar säger sig ha ny information som helt strider i rak motsats till var som är allmänt känt om folks attityd till invandringspolitiken.

Institutets undersökningar går ut på att ställa tvetydiga kryptiskt formulerade frågor som kan ge en läsare två helt skilda tolkningsresultat. SOM-institutet som styrs politiskt av sin uppdragsivare, staten, har valt att aldrig ställa enkla klart formulerade frågor i sina undersökningar.

Ett exempel på en fråga är "hur är din attityd gentemot invandrare?" De flesta skulle svara "bra" på en sådan fråga efersom man antar att man menar en invandrare är en som jobbar betalar skatt och inte begår brott.

Dessutom så är det ju inte en invandrares fel om har är djupt kriminell och släppts in av misstag i Sverige. Det är ju våra politikers fel, de har misslyckats eftersom de inte har några kontroller eller krav på invandrare.

Om man starkt ogillar den förda politiken så behöver man inte nödvändigtvis ha en negativ atttyd mot invandrare som individer. Frågorna är därför ställda med det politiska syftet att framställa invandringen som acceptabel, att allt är frid och fröjd. Men sanningen är den motsatta.

Artikeln i DN är suspekt välformulerad för att ge undersökningen ett alibi samtidigt som man inte vill skriva direkta lögner. Det gjorde att jag blev nyfiken på att se vem som skrev artikeln.

Det var inte en journalist, den som skrev artikeln var Marie Demker, den som själv är ansvarig för den missvisande undersökningen.

Det finns altså ingen kritisk journalist som granskat undersökningen, ingen oberoende person som fått titta in i undersökningens frågor, hur de formulerats och vad alternativa tolkningar kan blir.

Artikeln är en ensidig partsinlaga om en undersökning som är riggad. På det sättet så kan ingen oberoende person, eller journalist få tillfälle att granska den och göra egna tolkningar.

Att DN ger spaltutrymme till sådan politiskt styrd undersökning strider mot medias roll som oberoende granskare av makthavare.

Marie Demkers trovärdighet faller som en tung sten till dyn när hon ger sin personliga syn på partier och grupper vilket borde vara helt ovidkommande om man är en objektiv forskare. Man kan inte bevara sin trovärdiget och uttala sig som hon gjorde. Hon skriver att "grupper som motsätter sig invandringen är mycket små och representerar en perifer subkultur."

Hon kan bara syfta på en grupp och det är Sverigedemokraterna och några småpartier. SD har i alla undersökningar ökat kraftigt under en lång tid. De senaste har gett SD 5 % - 7 % och mer. Det har gjord SD större än Centern, KD och ibland större än FP.

Om SD är en "mycket liten grupp som representerar en perifer subkultur", vad ska man kalla de partier som i undersökningarna visat sig vara mindre än SD, vad ska man kalla C och KD? Ingen har kallat C eller KD för perifer subkultur.

Marie Demker redovisar bara sina egna tolkningar av sin egen politiskt styrda undersökning som är gjord med ett enda syfte, att vilseleda. Hon är en statlig tjänsteman i den kravlösa offentliga sektorn där man som underordnad tjänsteman krävs på total lojalitet till makten. Och om man dessutom råkar ha en titel och kan prestera vagt formulerade rapporter som stöder makthavarnas politik så kan man räkna med att få bra betalt och fortsatt anställning.

Avskeda Demker och gör en riktig undersökning med klart formulera frågor, ge allmänheten en möjlighet att för första gången i klartext säga vad de tycker om invandringspolitiken. Och DN borde redvisa hur de kom överens med Denker om att låta statens representant själv skriva en egen artikel om sin egen rapport istället för att göra en oberoende analys av rapporten.

Det kan jämföras med om en konsumenttidning skulle låta en bedragare skiva en artikel om sitt eget bluffbolag utan kritisk granskning. Ingen skulle få kännedom om att det är en bedragare som skriver eller att det är ett bluffbolag som hon skriver om. Det enda suspekta skulle vara att en konsumenttidning skulle låta ett bolag som granskas skriva sin egen artikel. Det vore en aning suspekt, eller hur DN? svd dn dn svd ab sds ab svd

Sunday, May 23, 2010

VEM ska ge Lars Vilks sin yttrandefrihet?

Det var polisen som stoppade föredraget i Uppsala.

Vilks attackerades av en stor hop asylsökande muslimer redan i inledningen till sitt föredrag. En galning lyckades kasta sig över Vilks och skada honom.

Efter några minuter av fullt slagmål mellan polis och asysökande så fanns ett par dussin skrikande muslimer kvar i lokalen. De skickades inte ens ut från lokalen där föredraget skulle hållas. Istället så meddelade polisen att mötet avbrutits.

Ett par dagar senare försökte två andra asylsökande muslimer mörda Lars Vilks i sitt hem. De smög sig dit beväpnade med knivar. När de upptäckte att ingen var hemma försökte de sätta eld på huset. De två greps efter att de tappade sina id. utanför Lars Vilks hem.

Myndigheterna klarade inte att bibehalla yttrandefriheten trots att de var varnade och hade polis närvarande.

Om Sverige inte klarar att skydda möten från våldsmän och våra myndigheter inte ens försöker föra bort mötestörare så har vi ju inte någon yttrandefrihet.

Vem ska ordna så att Vilks och andra ska kunna hålla ett föredrag eller ha politiska möten utan att angripas?

Vem ska säkra yttrandefriheten, vem roll är det? Regeringen och myndigheterna gör i bästa fall ett halvhjärtat försök, men bara ibland. Varför kräver regeringen betalt av hotade mötesarrangörer när de behöver beskydd, de vill att utsatta grupper ska betala 25 % av SÄPOs bevakningskostnad. Det är befängt att just de utsatta ska bekosta sitt eget skydd, det betyder att yttrandefriheten bara gäller de välfinansierade grupperna. I Vilks fall så skulle det inte ens ha hjälpt i Uppsala eftersom myndigheterna stoppade mötet.

Eftersom inga politiker har uttalat sig så måste man anta att de struntar i yttrandefriheten. De kanske gör det så länge som de militanta mötesstörarna bara agerar mot samhällskritiker och konkurrerande partier.

Det är inte bara yttrandefriheten som måste skyddas. Vi måste se till att de som kommer till Sverige har ett intresse av nationsbyggande och att de inte förstör samhället.

Vi måste få reda på varför asylsökande personer anser sig ha rätt att stoppa svenskar från att yttra sig. Vad får dem att tro att de har rätt att med våld stoppa yttradefriheten i Sverige? Asylsökande som begår den typen av brott har ingenting i Sverige att göra.

Vi vill gärna veta hur de sökt asyl, vilka orsaker angav de när de sökte asyl och har de informerats om att de inte har rätt att våldföra sig på oss? Varför är allt inom asylpolitiken hemligt? Inga kostnader redovisas någonstans och de som sökt asyl får inga konsekvenser av sitt handlande.

Hela asylpolitken är en stor katstrof som vi påminns om varje dag. Våldet i Sverige blir värre varje dag och en stor del av det våldet begås av de som sökt asyl här.

I media börjar man bråka om huruvida man ska avslöja den väl dolda sanningen om den grova invandrarbrottsligheten. dn

I Efterlyst så bråkade man inför TV-publiken om varför brottslingars identitet döljs när de är invandrare. Se bråket mellan Hasse Aro och Leif GW Persson, se hela bråket i Efterlyst här:

Friday, May 21, 2010

Facebook censurerade Muhammed sidan.

"Everybody Draw Muhammed Day" på Facebook har censurerats, den togs bort helt och försvann.

Några av de 10 000 bildern har sparats och finns att se på youtube: dn dn ab ab exp Fria Tider dn dn dn svdUpdaterat 22 Maj. Youtube tog bort videon så nu bedriver de censur på alla fronter. Vi återkommer om videon dyker upp igen. Flera alternativa Facebookgrupper har startats. En fins här, en annan här.

Thursday, May 20, 2010

Jag heter Lars Vilks, vi är Skånepartiet.

Idag är det den första årliga officiella "rita muhammed dagen".

En internationell uppmaning till alla att skapa komiska bilder på Muhammed och lägga upp dem på sina hemsidor, bloggar, onlinekonton osv. Som reaktion på mordförsöken på komiker som South Park skaparna, muhammed tecknare mfl så ska vi översvämma världen med muhammed teckningar.

En lämplig bild att publicera i dag är den som gjorde att regeringen vill åtala ett konkurrerande parti i Skåne. Skånepartiet åtalas för en av sina valaffischer. Reinfeldt regeringen anser tyligen att den med sanningen överensstämmande affischen inte kan accepteras av Fredrik. Lars Vilks var nära att mördas i Uppsala pga av liknande teckningar och polisen stoppade Vilks föredrag istället för att kasta ut eller åtala de asylsökande muslimerna.

Valkampanjen ser ut att hålla på att gå åt skogen för regeringen, det är för många ingrepp mot yttrandefriheten av regeringen. Hoppas väljarna inser vad som håller på att hända. Därför borde man ytterligare förnedra Fredrik och hans mordiska islamist vänner genom att ställa frågan, "är den här teckningen tillåten av dig, ledare Fredrik?"

Påminn väljarna om vad regeringen gör mot yttrandefriheten i maskopi med mordiska asylsökande muslimer, det här är allvarligt. Inget att skämta om, men vad gör man när landet nyss förlorat rätten till fritt uttryck mitt under en valkampanj? Påminner det om valet 2006? svd dn dn


Tuesday, May 18, 2010

Muslimer bedriver klappjakt på svenskar.

Den tanken slog mig för länge sedan. Idag skrev Sydsvenskan det i en artikel. Tidningen skriver att "det pågår en människojakt i Sverige".

Nu handlar det inte om alla hedersmord som drabbat svenskar och invandrare eller "vanliga" mord, våldtäkter och andra grova brott som är vardagsmat.

Det handlar om klappjakten på Lars Vilks. Hur han jagas, misshandlas, utsätts för mordförsök, mordhot, får sitt hem bränt och på alla möjliga sätt hetsas av livfarliga asylsökande muslimer i Sverige.

Vilks föredrag i Uppsala avbröts efter ett mordförsök. Myndigheterna som hade ett antal poliser och vakter på plats klarade inte att hålla ordningen på mötet. Livsfarliga angripare kasta sig över Vilks och över publiken som protesterade, publiken och polisen misshandlades och spottades på.

Till slut blev det "islam", som betyder underkastelse. Myndigheterna böjde rygg och övergav yttrandefriheten, de överlämnade makten till de aggressiva muslimerna trots att de borde gripits och dömts till hårda straff.

Det var ett makalöst brott mot vår självständighet och demokrati. Det var vidrigt att se. Nu har filmen som spelats in visasts upp på youtube, hela världen kan se hur svaga och otillräckliga våra handlingförlamade myndigheter och beslutsfattare är. Alla andra länder kan se att man inte kan hålla ett möte i Sverige om det ogillas av asylsökande muslimer.

Sossarnas kristna broderskapsrörelses ordförande Peter Weiderud uttalar sig om mordförsöket. Han sade att de som försvarar Vilks är "yttradefrihetsfundamentalister".

Den ledande sossen menar alltså att yttrandefrihet inte längre behövs. Låt muslimerna ta över gatorna med våld, det är ytterst vad Weiderud säger.

Sydsvenskan har märkt att varken Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin har sagt ett pip.

Folkpartiets ordförande Jan Björklund är tyst, likaså Maud Olofsson och Göran Hägglund i KD skriver Sydsvenskan.

Kommunistpartiet V uttalade sig bara om yttrandefriheten i kurdistan, inte ett ord om samma problem i Sverige.

Sydsvenskan noterar vidare att varken Publicistklubben eller Tidningsutgivarna har inte sagt ett ord om händelsen. Publicistklubbens främsta uppgift är att slå vakt om yttrandefriheten, och Tidningsutgivarna hävdar att de kämpar för yttrandefriheten.

Inget parti, ingen media organisation, inte en enda liten kommunalpolitiker har sagt ett ord om det hur allvarligt detta hot mot vår frihet är.

Expressen och Sydsvenskan ser händelsen som ett hot mot yttrandefriheten. HD.se kräver skydd för Vilks, andra media verkar inte ha en åsikt.

Har svenskarna passiviserats så mycket att vi resignerat och nu är mogna att inställa demokratin och överlämna makten till gatans våldsmän, är demokratin så jobbig att hålla igång att det inte är värt besväret längre? Hur kunde polisen ge upp istället för att åtala?
Den totala tystnaden är en skrämmande indikation på att något mycket allvarligt håller på att hända i Sverige. Samtidigt som hela etablissemanget har lagt locket på så kokar det av ilska överallt i hela Sverige. Om de politiker som håller tyst om sådan här sak väljs tillbaks till riksdag och kommuner så har Sverige i stort sett begått självmord.

Antingen väljs dessa dårar tillbaks till sina kravlösa befattningar eller så väljer man in nya politiker som säger det som alla tänker, det som är självklart. Om det händer så finns det hopp, annars inte.

Vi vill ha nya politiker som inte tolererar den typen av asylsökande i Sverige. Vi måste välja in politiker som utan rädsla eller tvekan säger i klartext att vi ska använda alla medel för att bibehålla yttrandefriheten och mötesfriheten, inte bara för politiker och valarbetare men även för de som vill visa komiska teckningar, alla har rätt att inte utsättas för våld eller hot. sds hd svd dn ab kvp

Övriga nyheter, två personer skottskadades nära Reinfelds bostad i Täby. dn

Sunday, May 16, 2010

Dött lopp mellan V och M allianserna enligt valundersökning.

KD ligger under 4 % och åker ur riksdagen, V ligger farlig nära 4 % gränsen med bara 4.3 %.

Blocken ligger nära varann i nästan dött lopp. C, V, och KD åker ur riksdagen, då blir balansen annorlunda, hur det utfaller kan bara dagarna före valet visa. Tills dess kommer partierna åka berg och dalbana. Tendensen är klar, de gamla partierna som förstört Sverige förlorar och nya partier vinner. Om SD förlorar väljarstöd som undersökningen antyder och M eller S alliansen vinner valet så kan Sverige bli en muslimsk stat redan inom 15 år. Om Centern stod ensam vinnare i valet vilket i dagslägen inte är troligt, så kunde de överlämna makten så snart en majoritet av C kandidaterna tycker så eftersom de tar in allt fler islamister i partiledningen. svd ab

Saturday, May 15, 2010

Dårbloggare tar över Centern.

Det blir en underhållande valkampanj nu när allt fler islamister, judehatare och dårbloggar typer tar över Centern.

(Ove Sviden (c), ser helt normal ut vid första anblick)

Förut var det Mahmoud Aldebe som ville bli riksdagsman för Centern innan han hoppade av.

Han har deklarerat bla. att:

"mitt uppdrag är främst att se till att muslimerna har det bra"

"alla som är emot att muslimer flyttar in till Sverige är bottslingar och de måste spärras in i fänglse."

Han har krävt Sharialagar i Sverige som säger att kvinnor är värda hälften av mannen. Han kräver betald ledighet för alla muslimer varje dag så de kan be och speciella helger med betald ledighet. Han kräver speciella räntefria lån, men bara till muslimer. Han kräver islamska skolor, privata, som vi betalar.

Han kräver att all opinionsbilding styrs med syftet att ändra på folks uppfattning om muslimer, vi ska med statliga ingrepp i media tvingas byta vår uppfattningar om att:

"invandrarna har trängt sig i Sverige och att de belastar landets nationella resurser” och att ” det endast är de själva som är hela orsaken till den höga arbetslösheten och ekonomikrisen och inte minst orsaken till sina egna problem."

Läs om den nya Centernledarens krav här. Centerns partiledaren sade nyligen som svar på frågan om Adelbe att "vi accepterar alla som riksdagskandidater."

Den nya riksdagskandidaten för Centern, Ove Sviden, tycker att judarna förintade sig själva, bara 13 familjer i världen är ansvariga för alla krig de senaste 200 åren, familjerna styr hela världen, ligger bakom all knark och är inavlade. Läs mer om Centerns nya satsning i riksdagen. läs hans hemsida och hans teorier om att CIA och judarna styr allt.

Det gamla bondeförbundet bytte för länge sedan namn till Centern, men de var ändå landsbygdens parti och slog vakt om traditioner och landsortern som till stor del bidrog till välfärden. Centern hade landsortens röster, de tystlåtna grovarbetarna på jordbruken, bonderna och småorterna. Har Sverige förändrats så mycket att Centen nu är muslimernas parti, dårbloggarnas parti, judehatarnas parti, västhatarnas parti, antikapitalismens parti. Vad hände? Olofsson tog in alla i partiledningen oavsett vad de står för oavsett vad de tycker och tänker, hon har sagt att Centern tolererar alla. C behöver folk eftersom de snart åker ur riksdagen, de behöver vem som helst. dn svd dn Exp dn

Friday, May 14, 2010

Nationalistpartier borde finnas med i valdebatter, säger progamvärd.

(Adam Boulton vid partiledardebatten i Bristol)

Adam Boulton som var värd för den andra av tre partiledarbatter i England sade i en diskussion vid Brittish Academy and Television Arts, (BAFTA) att man borde ha med ett nationalistparti i debatterna. Han sade att ofta pratar partiledarna om vad de har gjort och vad de har lärt sig under kampanjen istället för att prata om innehållet i sina partiprogram.

Mr. Boulton sade att de första TV-sända debatterna i amerikansk stil gjorde en stor skillnad i opinionsmätningarna. I England så tillåter man populära väljarfrågor direkt från väljarna som partiledarna besvarar. Man hade dessutom inga restriktion i debatterna som man har i Sverige där man inte tillåter att asylfrågor och invandringen kommer upp till debatt.

I England tittade 22.5 miljon på någon av de tre debatterna som sänds i BBC1, ITV1 och Skynews.

Wednesday, May 12, 2010

Asylsökande spottar på svenskar och misshandlar, de våldför sig på demokratin.

I vår västliga kultur kan vi sitta och lyssna på ett föredrag fredligt och civiliserat.

Men när primitiva analfabeter lyssnar på samma föredrag så kan det omedelbart bli bråk, misshandel, hot, kris, hysteriska utbrott och krig.

De lyckades med våld stoppa Vilks föredrag trots polis, vakter och SÄPOs närvaro. Jag har inte skämts så på länge. Det var ett av det mesta pinsamma evenemang jag sett i Sverige.

Det var vedervärdigt, groteskt, man blir äcklad in i själen. Blodet kokar, det här kan inte stå obesvarat.

Föredraget avstyrdes av myndigheterna istället för att skicka ut dem som våldförde sig på svenskarna, de som misshandlade åhörarna och Lars Vilks, de fick stå där och skrika.

Se hur de asylsökande muslimerna behandlar åhörare. De asylsökande som Sveriges skattebetalare bekostar med 1 miljon kronor om året per person de vill inte ha demokrati och yttrandefrihet men vad flydde de ifrån?

De jublar när de lyckas avbryta Vilks föredrag. Personen som meddelar att mötet (1:40) avbrutis säger åt muslimerna att de kan fortsätta med sin "opinionsyttring" utanför, som om misshandel och använda våld för att stoppa yttrandefriheten är en "opinionsyttring"?

De spottar på en man som sitter ner, de slår och misshandlar honom, de skriker hysteriskt åt honom, han skyddas inte av polisen, har sitter ner och tvingas ta emot och förnedras efter att han förmodligen bara tänk sitta ner och lyssna på ett fördrag. Det var ett vedervärdigt beteende av muslimerna och det var tjänstefel att inte skydda åhörarna och inte gripa och åtala alla inblandade.

Vad ska vi göra med dessa individer? Det var en dum fråga eftersom det bara finns en sak att göra. Gör en lång lista med namn, hämta dem och skicka dem till andra sidan jorden, något annat alternativ finns inte. Frågan är bara när och vem som stiger fram och påtar sig jobbet att befria Sverige från vedervärigt patrask. Det lär inte bli riksdagspartierna eftersom de nu behandlar dem som sveriges viktigaste folkgrupp, sveriges framtid. En skrikande, hysterisk framtid med våld och muslimska regler utan rättigheter. De flydde hit för att skapa en egen nation lik den de flydde ifrån men rikare, eftersom vi betalar dem för att eliminera vår frihet. svd dn dn dn ab ab Exp Exp svd dn dn svdSunday, May 9, 2010

Ledande politiker avslöjar hemliga planer som leder till muslimsk majoritet och sharia lagar i Sverige.Med anleding av det oroväckande avslöjandet är det värt att läsa nedanståenda artikel som skrevs i Politiskt Inkorrekt, Sveriges största politiska blog. En tidigare lika intressant artikel är länkad. Artiklen är lång men den är viktig:

Svenskarnas framtid står på spel den 19 september. Då står vi inför det absolut viktigaste valet i landets 800-åriga historia. Det är inte bara din och min framtid som står på spel, det handlar även om våra barn och barnbarns framtid.

I Sverige medges utan restriktioner att man är kommunist, islamist, maoist, socialist, stalinist, feminist, trotskist, marxist, anarkist samt åsiktsfascist. Det är tillåtet att offentligt bära de blodiga massmördarideologiernas symboler som röda stjärnan, hammaren och skäran samt halvmånen tillsammans med terroristvänliga slagord på arabiska.

Du får klä dig i t-shirt med tryck som visar i Sverige till skyarna hyllade folkmördare och terrorister som: Mao, Stalin, Arafat, Pol Pot, Fidel Castro och vänsterextrema gerillaledare och ideologer som Che Guevara, Lenin och Marx. Medan den populära och lika blodsbesudlade palestinasjalen erhållit näst intill status som folkdräkt i Sverige! Men Gud nåde den som säger högt att han eller hon är nationalist. Det är sju resor värre än att vara smittad med böldpest; detta har det politiskt vänsterextrema etablissemanget – anfört av svensk massmedia – uttryckligen slagit fast! Man får som svensk absolut inte hävda sitt egets lands intressen. Då är man mörkerman, extremhöger och nazist. Och därmed moraliskt även delaktig i Förintelsen!

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

Att vara politiker i Sverige är en våt dröm. Som att jobba i en skyddad verkstad, utan insyn eller att det ställs några krav. Ansvar är ett okänt begrepp. Koncept som utbildning, kvalifikationer, social kompetens, intelligensnivå, livserfarenhet, visioner eller förutseende, förefaller totalt likgiltigt. Bara man klarar att vända kappan efter vinden och inte har några egna åsikter, så har man kvalificerat sig. Då fylls lönekontot automatiskt på varje månad! Och värst av allt: dessa IQ-befriade nickedockor ansvarar för Sverige och skall leda landet framåt i EU och övriga världen! Skrämmande? Jo, det kan man lugnt påstå!

Resultatet har heller inte låtit vänta på sig i stället för framåt har det gått stadigt bakåt. Med raska steg närmar vi oss åter den mörka medeltiden. Sverige vilar på en politisk absurditet som saknar motsvarighet. Den politiska föreställningen är lika cynisk som bisarr. Sverige är sannolikt unikt i världen; det lär knappast finnas någon annan nation på jorden som betalar sådana fenomenala miljardbelopp för att finansiera sin egen undergång!

Detta gör det särskilt obehagligt och motbjudande att vistas i ett land som fullständigt håller på att kollapsa, och är på väg mot total samhällsupplösning, och samtidigt få uppleva ett politiskt desperat etablissemang som intill vanvettets gräns, försöker stoppa det enda partiet – Sverigedemokraterna – vilket bevisligen tagit på sig uppgiften att åtminstone vilja försöka hejda förfallet! Var finns logiken? Nej, det finns naturligtvis ingen!

Etablissemanget försöker med alla medel; lögner, bedrägeri, fusk och snuskig skräckpropaganda – få folket att tro Sverigedemokraterna är mycket farligare för landet, än det islamistiska plundringskonceptet med vidhängande brutal kriminalitet och islamisering av Sverige. Och så är det naturligtvis inte! Under drygt två mycket intensiva decennier har totalt inkompetenta politiker – påhejade av svensk massmedia – till astronomiska kostnader importerat kaos och anarki till vårt land. Till följd av detta undrar jag: vilket parti är mest fientligt inställd till Sverige?

Till fyrsiffriga mångmiljardbelopp har de nuvarande sju riksdagspartierna "köpt" på sig en fullständigt unik flora av "moderna" socialpolitiska problem och samhällsnedbrytande begrepp, samt för Sverige tidigare helt okända och destruktiva företeelser:

Utanförskap, religiös fanatism, nygamla sjukdomar, analfabetism, arbetslöshet, fattigdom, samhällsterrorism, segregation, flaggbränning, ghetton, ekonomisk recess, moskébyggen, skolpyromani, stenkastning, sekundäreffekter från inavel, släktfejder, hedersmord, bilbränder, kränkningsarvoden, kriminella gäng, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, organiserad brottslighet, elda upp halva stadsdelar, muslimska bönerum på arbetsplatser, vandalisering av polisbilar, asylturism, etniska konfrontationer, antisemitism, upplopp, pitbulls, muslimska krav, dagliga skjutningar, oprovocerat våld, halalslakt, otrygghet, tvångsgiftermål, butiksrån, slöja, burka, slum, muslimskt präglat livsmedel, ungdomsrån, tiggeri, väskryckning, plundring, religiösa konflikter, oanständigt parasiterande, förortshelveten, rån av busschaufförer, terroristattacker mot utryckningsfordon, våldsbenägna flickgäng, trafikterrorism, kattuggare, separata badtider på allmänna bad för muslimer, nya droger, havererat rättssystem, balkongknuffning, politisk utpressning, värdetransportrån, politiskt hot, nyårsraketer som vapen, integrationsproblem, utpressning, gatuvåld, åldringsrån, tung och brutal kriminalitet, pistolbeväpnade småtjuvar, hormonpumpade kamphundar på gatorna, kvinnoförtryck, kidnapping, tonårsmördare, apatiska barn, flyktingbarn, papperslösa barn, ensamkommande barn, skäggiga barn, könsstympning, hat-rasism-diskriminering riktat mot svenskar, gängkrig, ingifte, ständigt vapenskrammel, polygami, degenerering, fusk och bedrägeri, mord, misshandel, ungdomsrån, stöld, systematisk vandalisering av allmän egendom samt rasering av strukturerna i det svenska samhället et cetera. samt våld, våld och åter våld i aldrig skådad omfattning.

De redaktionella rapporterna i media brukar dock kläs i prydliga, nysvenska formuleringar som: "pojkstreck", "utanförskap", "segregation" om det förekommit skottlossning kan media sträcka sig så långt som till "integrationssvårigheter"! Landets myndigheter står fullständigt handlingsförlamade inför denna "sociala oro" (ett annat populärt nysvenskt uttryck), utan att röra ett finger. Det enda man förmår är att här och var sätta upp ytterligare ett par dussin nya övervakningskameror – i syfte att åtminstone filma den förestående kollapsen och dokumentera undergången! Aldrig med ett ord vidrörs bakomliggande orsaker till samhällsterrorismen, eller att det talas om att vidta några konkreta åtgärder.

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

Den katastrofala situationen kommer förstås att kontinuerligt späs på och permanentas så länge det dagligen väller in människor från dessa våldspräglade geokulturella områden. Men till vilken nytta för vårt land? På vilket sätt kan dessa extremt negativa konsekvenser av den omåttliga invandringen från muslimska Balkan, Afrika och Mellanöstern sägas ha gynnat Sverige? Ställ frågan till Dig själv: hur har detta underlättat tillvaron och gjort vardagen bättre för mig? Har detta tillfört min familj något gott? Ställ samma fråga till grannen och andra svenskar! Själv har jag oöverträffat svårt att förstå hur svenskarna, i val efter val, röstar på detta för landet så totalt destruktiva och utarmande och nedbrytande politiska program. Ja, detta är för mig fullständigt obegripligt!

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

Värst av allt: bara en bråkdel av all extremt grov kriminalitet som finns förankrad i den odelat negativa massin-vandringen, leder till rättsliga åtgärder. Volymen av denna brottslighet är så stor att, rättsväsendet i landet vid det här laget går på knä och ligger flera år efter med både anmälningar och utredningar. Dessutom tystas många brott ner, alternativt aldrig kommer till myndigheternas kännedom. Medan en betydande del av brotten till följd av politiska orsaker diskret avskrivs. I stället får det fullständigt handfallna rättsväsendet koncentrera sig på att trakassera svenskar som åker 10 km för fort på landsvägen, bötfälla bilister som parkerar fem minuter för länge i staden utan att ha betalt och naturligtvis inte att förglömma det värsta av allt: bilbältet. Det gäller ju att få lite hyfsad statistik på uppklarade "brott"! Här kan man verkligen tala om att myndigheterna prioriterat brottslighet! (Att man sedan slår sönder och eldar upp halva stadsdelar; Malmö, det fäster man inte så stor vikt vid. Eller lägger hela städer i moralisk aska; Landskrona, det bryr man sig mindre om.)

Bara ett litet exempel: innan den okontrollerade massinvandringen tog sin början, var anlagda bilbränder i Sverige ett praktiskt taget okänt begrepp. Sedan några år är det dock daglig (nattlig) rutin för brandkårerna i hela landet. Medan denna typ av samhällssabotage ökar dramatiskt för varje år.

I Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö brann sammanlagt närmare 1000 bilar under 2009! Allt enligt SVT Rapport. Detta innebar en ökning på mellan 12 och 20 procent från året innan, beroende på stad. Fast det är långt ifrån något storstadsfenomen; i alla städer över hela Sverige där det finns invandrare från Balkan, Afrika och Mellanöstern brinner bilar varje natt. Det totala antalet anlagda bilbränder i landet lär utan vidare kunna uppskattas till allra minst det dubbla. Det vill säga ett par tusen varje år.

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

Sverige invaderas dagligen av rovgiriga bidragstagare från främmande kulturer. Detta har medfört att landet kommat att fungera som ett multietniskt reservat för våldsambassadörer från framför allt tredje världens Balkan, Afrika och Mellanöstern, med traditionellt etniska, politiska och religiösa konflikter på den dagliga agendan. Med sin hänsynslösa grymhet sänker man vilken socialt, ekonomiskt och moraliskt utvecklad nation som helst på mycket kort tid. Titta bara på Sverige. Det tog mindre än tjugo år att rasera, vilket det ragit ett par hundra år för att bygga upp!

Sverige är en tragedi. En katastrof. En mångkulturell och etnisk härdsmälta, som hotar att detonera vilken dag som helst. Det mångkulturella experimentet, iscensatt av ett inkompetent, cyniskt och totalt omdömeslöst politiskt korrekt etablissemang, har gått alldeles överstyr. Den muslimska ockupationen tillsammans med extremvänstern, understött av politiskt korrumperad massmedia, i symbios med censur och strypt informationsflöde, är de största och allvarligaste hoten mot framtiden, demokratin och det fria ordet i Sverige! Tänk på detta när du står framför valurnorna i september, sedan är det för sent. Det är vi skyldiga våra efterkommande; vi vill väl inte att våra barn och barnbarn skall vakna upp om morgonen till böneutroparen i moskén bakom ICA-affären!

Med i dag med 500 00-600 000 muslimer i landet, lär detta snart bli verklighet. Och med en fortsatt massiv invandring från muslimska Afrika, Iran, Afghanistan, Irak och hela övriga Mellanöstern, tillsammans med ett totalt okontrollerat barnafödande som förödande och effektivt demografiskt vapen, är dessa muslimer snart både 1,2 miljoner och 2,4 miljoner. Och då är vi riktigt illa ute!

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

Svenskar, tänk på era barn och barnbarn! Se hur det undantagslöst ser ut i ALLA länder över hela världen, där muslimer och islam fått fotfäste. Tro bara inte att Sverige skulle utgöra något undantag. Nej, nej, nej, för titta er omkring. Det har ju redan börjat! Vi måste alla ta det islamistiska hotet och det globala jihad på fullt allvar. Det är definitivt inget skämt! De sju etablerade partiernas lögner och dogmatiska propaganda kommer att leda till en förödande politisk, ekonomisk och etnisk katastrof för Sverige!

FÖR ALLT VAD NI GÖR, RÖSTA FÖR GUDS SKULL ALDRIG MER PÅ DESSA POLITIKER! ALDRIG, ALDRIG, ALDRIG NÅGONSIN MER! JAG UPPREPAR: ALDRIG MERA! INTE OM NI VILL ERT EGET, ERA BARNS OCH BARNBARNS BÄSTA, SAMT SVERIGES VÄL!

Dessutom, det lär säkert inte dröja länge förrän det dyker upp ett politiskt parti med islamistiska förtecken. Vad detta kommer att innebära för landet? Ja, det kan ni ju själv räkna ut!

Christer Johansson

Moderaterna kan inte hantera brottsligheten.

Moderaterna i Malmö vill ta över makten där.

Det borde inte vara svårt med tanke på att Malmö förstörts av de styrande socialdemokraterna. Hela världen känner vid det här laget till att Malmö inte längre tillåts ha internationell sport pga. hot mot spelare. Malmö har dagliga upplopp och oroligheter pga den politik som förts.

Så visst kan andra partier vinna ett val där. Eller kan de? Malmö är lik många andra svenska städer med att de har en oerhört stor andel invandare, runt 40 %. Har det betydelse i valet? Ja det har stor betydelse eftersom undersökningar visar att invandrare väljer vänsterblocket nästan till 90 %. Det skulle betyda att 40 % av befolkningen, invandrare, väljer S + V till 90 %. Sedan tillkommer de vanliga svenska väljarna som stöder vänsteblocket, de kanske är 20 - 40 %.

Med de siffrorna så skulle knappast Moderaterna eller andra kunna få en majoritet, vänsteblocket ser ut att vara fast förankrade vid makten om de siffrorna stämmer.

Visserligen får inte alla invandrare rösta i kommunalvalen, bara de som varit folkbokförda över 2 ar. Dessutom så struntar många i att rösta eftersom de inte är intresserade av att integrera sig.

Andra partier kan ta över sossarnas makt, men Moderaterna har ett problem.

M säger att de nu ska lyssna på befokningen, ett helt nytt koncept för M, men de har ändå inte förstått vad befolkningen vill.

M säger att de ska bekämpa brottsligheten med bättre belysning, fler mobila polisstationer, fler larmtelefoner och lägre straffbar ålder.

Det är inte lösningar på problemet, det är bara något som är som marginellt verkar låta bra.

Belysningen hjälper oss se de brinnande förorterna bättre men hjälper inte mot själva brotten.

Mobila polisstationer kanske bara gör att brottslingarna blir lika mobila i motsatta riktning, dessutom är de väl redan mobila idag.

Hur hjälps ett brottsoffer som just rånats på sin mobil av fler larmtelefoner? Hade man haft tid att ringa polisen hade man redan gjort det från mobilen. Det hjälper inte mot brott, det gör bara att man kan ringa efter brottet, dvs för sent, om inte telefonen förstörts och brunnit upp och om man inte jagas av brottslingarna.

Lägre straffbar ålder är bra, men i verkligheten kommer det inte hjälpa av flera skäl. Tyvärr grips nästan inga brottslingar. De få som grips hamnar nästan aldrig inför domstol, fallen läggs ner eller tappas bort. Den ännu mindre gruppen som döms får ju inga straff att tala om och därför kan Modereternas plan inte hjälpa Malmö eller någon annan ort. Den bara låter bra vid en ytlig anblick. De struntar i grundorsakerna till brottsligheten.

Moderaterna få F = Fail i betyg. skanskan

I natt brann det igen och som vanligt så stenades brandkår och polis i socialdemokraternas stolthet, Malmö. svd ab dn sds dn Kvp

Stora mängder vapen och sprängämnen hittades i Malmö. sds

Saturday, May 8, 2010

Sveriges situation är allvarlig, men partierna har inte märkt det.

Sverige har Europarekord i våldsbrott och nästan världrekord i våldtäkter.

Om man studerar olika rapporter och kopplar samman alla data och siffror så kommer man fram till att situationen i Sverige är värst i Europa för kvinnor. Problemen är så allvarliga att FN och Amnesty International kritiserar Sverige för allt kvinnovåld och bristen på lagsökningar och domar.

På internationella kvinnodagen släppte Amnesty två rapporter om våldtäktsoffer. Där avslöjas att kvinnor i fattiga och rika länder har liknande problem, de har väldigt liten möjlighet att få de skyldiga ställda inför rätta, de får sällan rätttvisa.

Det är märkligt att länder som Sverige där politiker skrytsamt pratar så mycket om jämlikhet, de har inte ens märkt vårt EU-rekord i våld mot kvinnor.

Amnesty rapporten Case Closed talar om att den skillnaden i maktbalansen mellan kvinnor och män skapar och förstärker tolernas för våld mot kvinnor. Sverige verkar ligga illa till i det avseendet. Orsaken kan givetvis bero på att vi tagit emot ett oerhört stort antal invandrare från länder där skillnaden mellan män och kvinnor är störst, muslimska arabländer. Tolerans för våld har ökat i Sverige, det märks på att politiker och myndigheter nästan alltid pratar om jämlikhet mellan könen men nästan aldrig pratar om hur utsatta kvinnor är i Sverige.

De senaste dagarna har ett antal Svenska kvinnor mördats. Beatrice Fredixon, 16 mördades i tisdags kväll med kniv och blev söderslagen av en kurdisk kille i samma ålder tror polisen, han har nu häktats. Mamman till Bea kallar det hedersmord. Ikväll mördades en annan kvinna i Flemingsberg söder om Stockholm. I morse mördades ytterligare en kvinna inför sina barn i smålands Hillerstorp.

En månad sedan mördades Inger 78. Hon skulle bara handla, men blev med sin man misshandlad på en parkering av en palestinier i Landskrona. Hon dog av misshandeln. Palestiniern hade hela sin familj med i bilden, de såg mordet men stödde mördaren och höll tyst om vad han gjort. Fick han sin "heder" stött?

Idag mördades en mamma och två döttrar i Danmark. Kvp

Emma P var nära att mördas av sin fd kille i November. Han, Fadi har kurdisk/palestinsk bakgrund och hade avfärdats av Emma, han kanske fick sin "heder" stött och försökte "hedersmörda" henne. bt ab dn

Sverige har mycket att komma tilllrätta med, att erkänna hur det ligger till vore en bra början, vilket parti blir först med att ta brottsligheten på allvar?

Updatering! Även idag blev en kvinna utsatt för ett mordförsök. Det går inte en dag utan ett kvinnomord, eller några mordförsök. Och dessutom våldtas 19 kvinnor per dygn i Sverige. dn svd svd ab svd

Friday, May 7, 2010

Tjejer sprider fördomar om lösaktiga svenska tjejer.

De fördomar som många andra nationaliteter har om svenska tjejer är att de är korkade, lösaktiga, inte har några värderingar och aldrig klarar att bilda en familj.

Det är som sagt fördomar, men många svenskor passar in på den beskrivningen. Ulrika Jonsson 42, är en svenska som enligt uppgift är känd i sitt nya hemland England. Hon har lyckats med den svåra uppgiften att skaffa en massa barn (4) med en massa olika män (4). De 4 barnen har altså fem föräldrar. Det måste vara ett arbetsamt arrangemang när 4 föredetta män stöter ihop vid besök och alla transporter mellan olika hem och all kontiunitet som går förlorad. Vilket förvirrat hemliv, stackars barn. Det är pinsamt att folk frivilligt försätter oskyldig barn i förhållanden som föräldrarna aldrig kan klara och där barnen aldrig kan få uppleva ett normalt familjeliv men en pappa och en mamma. De flesta barn klarar sig nog bra trots ett kaotiskt familjeliv där deras förlust av en eller bägge föräldrar sätter sina dolda spår på psyket.

Antalet splittrade familjer i Sverige med barn som inte får nödvändig föräldrakontakt är alltför stort och antalet ökar med tiden. Trots att Sverige redan har ett av Europas lägsta fördelsetal så minskar andelen svenska barn och familjer, om man bortser från invandrarfamiljer som har motsatt utveckling.

Ulrika förklarar hur hon landade med 4 barn med 4 olika pappor:

"ett grymt öde – ibland kombinerat med för mycket tillit och entusiasm – har skapat situationen som jag nu befinner mig i."

Man kan inte säga att "för mycket tillit och entusiasm" skapade 4 barn med 4 pappor, det fungerar inte. Sade hon verkligen så? Ett tips till Ulrika, skaffa dig en public relations person, man kan inte utrycka sig på det sättet därför att man framstår som en komplett idiot.

Det bli inte bättre av att Ulrika avslutningsvis tycker att man inte ska vara arg på kvinnor som hon, men istället borde vara arg på män som sällan träffar sina barn. Hon konstaterar alltså att män som separerat själva väljer att inte se sina barn ofta, ett märkligt konstaterande som måste vara baserat på ett mansförakt, knappast baserat på fakta. I verkligheten så vill nog så gott som alla män se sina barn varje dag. De få som inte bryr sig är nog mest de som i första hand aldrig gick med på att ha barn men inte hade något val. Kvinnor som beslutar ha barnet trots att mannen inte vill, väljer som ensam mamma att frånta barnet sin rätt till en fullständig familj men en pappa.

En bekant känner till barn som ser en av sina separerade föräldrar på stan ibland men inte ens får en erkännande blick eller ett hej. Pappan vet inte ens om att det är hans barn pga att mamman skaffade barnet trots att pappan absolut inte vill ha barnet och de separerade. Otroligt tragiskt och pinsamt.

(Varför inte satsa på en riktig familj, mamma, pappa, barn?)
Det framgår inte av artikeln om Ulrika är en sådan mamma som skiter i om det finns en pappa med, men man får det intrycket, särskilt när hennes manshat lyser igenom. Om hon undrar så är givetvis en pappa med en massa barn med olika mammor lika illa som en Ulrika. Men ofta så överväger de mammorna i antal. Bara mamman kan bestämma ett ofött barns framtid och om det blir en tragisk eller perfekt framtid. Octomamman skaffade alla sina barn för sin egen skull utan minsta tanke på barnen, hon sade själv att det var av egoistiska skäl. Hon hade inte ens en man i sitt liv. Sånt experimenterade borde förbjudas, människoliv är inte prylar.

En till tjej som skaffade barn utan att killen ville det och utan att ha en kille, det var en engångsgrej, resultatet blev ett barn. ab

Förstår inte svenska tjejer att man skaffar barn inom en familj, inte utanför en familj, helst gift sådan med långsiktiga planer. Svenska tjejer är orsaken till att fördomar sprids, men det kanske inte ens är fördomar? ab

Thursday, May 6, 2010

Bara valet gäller som poll men idag rasar USA börsen med 900 p, pga Eurokrisen.

Valet i England avgjordes med de livliga debatterna om de viktigast problemen just nu. I England är de viktigaste problemen just nu den stora invandringen, dess kostnader i form av socialhjälp och invandrarbrottslighet, ekonomin, mm. Gordon Brown kommer att förlora valet eftersom han ignorerade i stort problemen med att bara ha klychor och vaga ideer som svar på frågor. Han har inga planer eller ideer om hur problemen ska lösas. Efter att ha lyssna på en del av de TV-sända debatterna så fick man intrycket att Gordon Brown inte prioriterar de stora problemen, han verkar vilja dölja dem och gör därför misstaget att inte ha någon plan för dem. Hur kan han tro att de inte kommer tas upp till debatt? Det är ju bara i Sverige med all statlig kontroll på media där man lyckats tysta ner de viktigaste problemen och all media skriver samma saker och har samma åsikter.

Väljarna tycker inte som Brown, det märktes på deras frågor som fick komma fram i TV debatterna. Väljarna och Gordon Brown verkar leva på olika planeter. Det märktes dessutom när Brown i den hemliga inspelningen förnedrade en väljare som undrade om hans lösningar på invandringsproblemet. Till skillnad mot Brown så verkar de bägge andra partiledarna förstå problemen även om de har olika lösningar.

Eurokrisen är inte löst med de enorma lånen till Grekland. Alla länder har slösat bort sina skatteintäkter som varit rekordhöga. Istället för att hushålla med pengarna och ha kontroll på utgifterna så har okunniga bondepolitiker slösat och antagit att skatteinkomsterna ökar i all framtid. Nu kommer en period av ansvar och allvar, därför är det viktigt att slösande politiker väljs bort.

En finanskris kommer sannorlikt att inträffa även med kraftiga begränsningar i offentliga utgifter i alla länder. Den risken märktes idag när USA börsen sjönk med nära 1000 points 2 timmar innan den stängs för dagen. Det finns en oro för att IMF inte kan klara sina åtaganden, länderna som finasierar IMF kan ha stora svårigheter att få fram alla krispengar som behövs eftersom Spainen and andra länder snart följer Greklands kris. svd svd svd svd svd dn dn dn dn ab svd svd dn dn ab ab Exp ab svd