Wednesday, May 26, 2010

Sensationella grundlagsändringar genomförs imorgon.

Utan publicitet, utan att media tagit upp någon dessa sensationella ändringar i grundlagen så kommer de att röstas igenom imorgon.

Generellt så minskas folkets rättigheter i Sverige, politikernas makt ökar, författningen ändras så den inte längre bara gäller medborgare, varenda person på jorden kommer att få lika rättigheter i Sverige och EUs regler och lagar styr över våra lagar, allt det blir grundlagsskyddat.

Med dessa grundlagsändringar kommer Sverige förändras för all framtid. Det sker i tysthet utan att allmänheten fått tillfälle att se, studera eller debattera någon av ändringarna.

(Bild: Vid en konflikt, vem blir mest sannorlikt skyddad av makthavarna? Svenskar är den enda etniska grupp som inte skyddas av den nya grundlagen, istället är svenskar de som tvingas betala allt.)

Ett par detaljer är dessa;

1. Offentligheten i riksdagsarbetet försvinner, allt politikerna gör kan ske i hemlighet utan krav på offentlighet, utan krav på insyn.

2. Kommunernas självstyre kan försvinna, formuleringen om att kommuner ska styras i demokratiskt valda församlingar försvinner. Okända antidemokratiska arrangemang kan bli vårt framtida styresätt i kommunerna.

3. Medborgarnas rättigheter ändras så att man tar bort ordet medborgare i författningen och ersätter det med "var och en". Syftet förefaller vara att ge alla, även nyankomna asylsökande samma rättigheter som svenskar har. Det kan komma att betyda att alla får rösta, alla får ställa upp som kandidater. Alla får rätt till arbete, socialhjälp och allt annat vi har i Sverige utan att ens var flykting eller asylsökande. Utvisningsdömda brottslingar och falska asylfall kommer att ha samma rättigheter, de får rätt till socialhjälp, de får rösta. Det finns inget som ens säger att deras rättigheter upphör efter utvisning.

Det kan leda till ett maktövertagande med legaliserade metoder. Beroende på formuleringen så kan man, (kanske av misstag,) ha gett svenska rättigheter till alla världens medborgare i alla andra länder.

4. Segregering blir inskrivet i grundlagen. Dessutom krävs att vi (sverige, beslutsfattare, svenskar ) SKA främja "etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv".

Svenskarna TVINGAS därmed att se till att muslimer och alla 500 etniska minoriter kommer få sina religiösa och samfundsliv tillfredställda utan begränsningar i kostnader eller begränsningar pga av resursbrist.

En av de viktigast komponenterna i den nya grundlagen är att de vill kunna stoppa yttradefriheten närsomhelst. Enligt paragraf 23 krävs bara att man vill ha "allmän ordning".

Dessutom vill man enligt paragraf 24 kunna stoppa mötes- och demonstrationsfriheten, det räcker att man gör det "men hänsyn till ordningen och säkerhet eller trafik".

Det som inträffade i Uppsala då polisen stoppade Lars Vilks fördrag skulle enligt den nya grundlagen vara helt lagligt. Hur lagligt det beslutet var nu innan de infört den nya lagen är tveksamt, ingen kunnig lagman har uttalat sig. Som vanligt så är allt tillåtet eftersom nästan ingen bryr sig om yttrandefrihet och mötesfrihet längre.

Som en förberedelse på kraftigt folkligt motstånd mot dessa lagar och krav på oss så ingår det nya regler för militären. Armen ska kunna sättas in mot svenskar "om så krävs" istället för att bara använda polisen som hittils har varit brukligt.

Militaren tränar just nu på olika orter i Sverige för interna strider, kanske för ett inbördeskrigstillstånd. En ort de ville ha krigsscenario var i den upploppsbenägna somaliska orten Rinkeby. Efter att några somalier protesterade mot militarens närvaro så gav sig militären iväg.

Läs mer om de nya skrämmande lagförslagen. Bara Fria Tider som enda mediaorgan har tagit upp saken, de länkar till regeringens proposition som har massor med typos och felplacerade ord och meningar. Den slarvigt ihopsatta grundlagsändringen genomförs straxt innan valet och allt kan bli verklighet efter valet om riksdagen röstar igenom det en andra gång.

De som trodde att folket bara hade en funktion i makthavarnas ögon: att betala skatt för att fiansiera allt och hålla tyst, det blir nu 100 % verklighet. Redan begränsade rättigheter kan elimineras om man vill. Vi har på flera decennier inte sett en enda reform eller lagförslag som gjorts att förbättra sverige. Allt som politikerna gjort har ökat våra kostnader och minskat vara rättighter.

En skrämmande framtidsutopi kanske blir verklighet i Sverige nästa vecka, värre än hittils. Dessutom har allt skapats av tidernas mest inkompetenta politiker. Det borde göra hela folket mycket oroliga.

5 comments:

 1. När kommer polisen och hämtar oss som varit system-kritiska dom senaste åren? Kanske kommer vi att hållas inlåsta utan rättegång, kanske i flera år? Dessutom har ju dödsstraffet smugits in via Lissabon-fördraget. Vi kan m a o riskera bli avrättade också!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I alla fall över de 2 valen.

   Delete
 2. Givetvis kan man inte diskutera denna grundlagsändring eftersom man är fullt upptagna med hurudant Kronprinsessan skall ta sig in i kyrkan på sitt bröllop.
  För min del har jag inte hört talas om denna grundlagsändring förr än de allra senaste dagarna. Detta trots att jag läser tre dagliga tidningar. Inte ett ord har jag sett!
  Men ännu är väl inte sista ordet sagt i detta ärende. För att denna grundlag skall gå igenom måste den röstas om ännu en gång efter valet. Politiken kan se annorlunda ut då.

  ReplyDelete
 3. Såg debatten i riksdagen idag angående Grundlagsändringen. Toblerone mentaliteten tycks ha smittat av sig på samtliga talare utom de från SD. Svenskmedborgarskap ska alla få som bod i landet i minst 2 år. De får alla rättigheter som en riktig svensk som arbetat hela sitt liv och betalad skatt och intjänad för sin pension. Nu kommer de som varit i Sverige i 2 år, pension, sjukförsäkring och socialbitrag. Var ifrån tas dessa pengar?

  ReplyDelete
 4. När det gäller Grundlagsändringen,
  kommer de som varit i Sverige i 2 år, få
  pension, sjukförsäkring och socialbitrag. Var ifrån tas dessa pengar?
  Jag förstår nu. Pengarna fås att räcka till igenom att höja gränsen för pensionen 4 år, alltså till 69 år

  ReplyDelete