Friday, May 14, 2010

Nationalistpartier borde finnas med i valdebatter, säger progamvärd.

(Adam Boulton vid partiledardebatten i Bristol)

Adam Boulton som var värd för den andra av tre partiledarbatter i England sade i en diskussion vid Brittish Academy and Television Arts, (BAFTA) att man borde ha med ett nationalistparti i debatterna. Han sade att ofta pratar partiledarna om vad de har gjort och vad de har lärt sig under kampanjen istället för att prata om innehållet i sina partiprogram.

Mr. Boulton sade att de första TV-sända debatterna i amerikansk stil gjorde en stor skillnad i opinionsmätningarna. I England så tillåter man populära väljarfrågor direkt från väljarna som partiledarna besvarar. Man hade dessutom inga restriktion i debatterna som man har i Sverige där man inte tillåter att asylfrågor och invandringen kommer upp till debatt.

I England tittade 22.5 miljon på någon av de tre debatterna som sänds i BBC1, ITV1 och Skynews.

No comments:

Post a Comment