Thursday, May 6, 2010

Bara valet gäller som poll men idag rasar USA börsen med 900 p, pga Eurokrisen.

Valet i England avgjordes med de livliga debatterna om de viktigast problemen just nu. I England är de viktigaste problemen just nu den stora invandringen, dess kostnader i form av socialhjälp och invandrarbrottslighet, ekonomin, mm. Gordon Brown kommer att förlora valet eftersom han ignorerade i stort problemen med att bara ha klychor och vaga ideer som svar på frågor. Han har inga planer eller ideer om hur problemen ska lösas. Efter att ha lyssna på en del av de TV-sända debatterna så fick man intrycket att Gordon Brown inte prioriterar de stora problemen, han verkar vilja dölja dem och gör därför misstaget att inte ha någon plan för dem. Hur kan han tro att de inte kommer tas upp till debatt? Det är ju bara i Sverige med all statlig kontroll på media där man lyckats tysta ner de viktigaste problemen och all media skriver samma saker och har samma åsikter.

Väljarna tycker inte som Brown, det märktes på deras frågor som fick komma fram i TV debatterna. Väljarna och Gordon Brown verkar leva på olika planeter. Det märktes dessutom när Brown i den hemliga inspelningen förnedrade en väljare som undrade om hans lösningar på invandringsproblemet. Till skillnad mot Brown så verkar de bägge andra partiledarna förstå problemen även om de har olika lösningar.

Eurokrisen är inte löst med de enorma lånen till Grekland. Alla länder har slösat bort sina skatteintäkter som varit rekordhöga. Istället för att hushålla med pengarna och ha kontroll på utgifterna så har okunniga bondepolitiker slösat och antagit att skatteinkomsterna ökar i all framtid. Nu kommer en period av ansvar och allvar, därför är det viktigt att slösande politiker väljs bort.

En finanskris kommer sannorlikt att inträffa även med kraftiga begränsningar i offentliga utgifter i alla länder. Den risken märktes idag när USA börsen sjönk med nära 1000 points 2 timmar innan den stängs för dagen. Det finns en oro för att IMF inte kan klara sina åtaganden, länderna som finasierar IMF kan ha stora svårigheter att få fram alla krispengar som behövs eftersom Spainen and andra länder snart följer Greklands kris. svd svd svd svd svd dn dn dn dn ab svd svd dn dn ab ab Exp ab svd

No comments:

Post a Comment