Tuesday, June 1, 2010

En ekonom utan kalkyl.

De besparingar som kan göras om asylinvandringen stoppas kan inte beräknas eftersom regeringen hemlighåller alla kostnader och vägrar redovisa dem. De sitter på alla siffror och om de vill kan de släppa hemligstämpeln. Med det vill de inte göra eftersom sanningen skulle avslöja ett gigantiskt misstag. Förmodligen blir det den största skandalen i Sveriges historia.

Moderatregeringen agerar på samma sätt som de föregående regeringarna, ingen vill redovisa vad flyktingarna kostar Sverige.

Varför är flyktingkostnaden den enda post som hemligstämplats, varför är vartenda öre i alla andra kostnadsområden redovisade och granskade till sista öret?

En statligt anställd ekonom, Jan Ekberg, anställd i den offentliga sektorn, försöker bemöta Sverigedemokraternas beräkningar som visar besparingar på 26 miljarder kronor.

Jan Ekberg känner inte till några riktiga siffror eftersom regeingen inte gett honom insyn i dem. Därför tvingas han precis som vi andra gissa sig till vad kostnaderna är.

Man förlorar omedelbart förtroendet för Jan Ekberg när han påstar att invandrare inte tar några svenska jobb. Ett ledigt jobb i Sverige som en arbetslös svensk inte får men som tas av en nyinvandrad är just den undanträngning som SD menar som är helt självklar. Men Ekberg begriper inte det självklara.

Ekberg har inte ens redovisat hur han gjort sina kalkyler när han försöker bemöta SDs siffror. Han säger att 30- 40 % av asylsökande jobbar efter några år. Han säger däremot inte att definitionen av "jobb" numera i den statliga statistiken är "sysselsättning, minst en timma per vecka, betalad eller obetald".

Det finns ända inga siffror som Ekberg kan redovisa, det handlar bara om en okunnig gissning från Ekbergs sida. Om 30 % av asylfallen arbetar en timma per vecka så är kostnaden i administration för det mycket högre än vad eventuell skatteintäkt skulle vara.

Eftersom vi inte har hittat kassavalvet där Reinfeldt gömmer alla kostnader och Ekberg inte redovisar vad han gjort så gör vi en överslagberäkning. Ekberg kan kommentera den om han törs. Om man beräknar kostnaden för varje person i Sverige till 100 000 kronor om året, och tar antalet invandrade asylfall, mfl kategorier som är 100 000 om året, då blir ett års kostnader för dem 10 miljarder kronor i direkta omkostnader.

Om man hypotetiskt antar att Sverige bara har ett år av invandring och inte haft någon före eller efter, så blir då kostnaden för de 100 000 personerna under 10 år total 100 miljarder kronor. Den verkliga kostnaden kan vara högre eller lägre beroende på en mängd faktorer.

En årskull av asylfall kostar då under 10 år 100 miljarder, om vi lägger till 3 års asylinvandring under hela alliansens mandatperiod så blir kostnaden för 4 års invandring 400 miljarder kronor under tio år. Det blir 40 miljarder per år, plus alla kostnader för tidigare års invandring.

Det finns mer än "bara" en ekonomisk katastrof som det uppenbart handlar om oasvett vilka siffror man använder. Det finns inget objektivt argument för att förflytta befolkningen i flykingläger på andra sidan jorden till snön i Sverige. Det finns inget argument för det man gor nu, att man pressar in hundratusentals afrikaner, irakier mfl. i svenska orter. Det finns inte ett enda bra argument för att göra det, däremot finns det tusen argument mot den planen. Det var därför Reinfeldt sade att han inte kan vinna en debatt mot SD, han har rätt.

Oasvett hur många det är eller om det bara handlade om ett dussin flyktingar så skulle de kunna hjälpas mycker mer effektivt i sin hemregion i sin egen kutur. Det är mer ekonomiskt försvarbart att hjälpa tusentals flyktingar i sin hemregion än att hjälpa bara en flykting för samma kostnad i Sverige. Men våra politiker slipper ansvara för allt ekonomiskt. Allt är ju hemligtstämplat och inte en enda person får tillfälle att ställa politikerna till svars.
Det är inte bara naivt men barnsligt omoget att tro att alla människor från alla helt skilda kulturer kan integreras och bo hos varandra utan kris, motsättningar eller krig. Varför skulle någon tro att alla kan anspassas överallt? Det är okunnigt och fördomsfullt. Det finns orsaker till att ha gränser. Det finns orsaker till att alla länder väljer sina egna regeringar. En regering ska arbeta för den egna nationens bästa intresse, inte för andra nationaliteters bästa intressse.

Sveriges experiment med att blanda in nomader och analfabeter i ett modernt industrisamhälle har misslyckats fatalt. Därför måste de sju riksdagspartierna bort. De har saboterat Sverige trots att de har interna rapporter som bevisar vidden av katastofen. De har struntat i alla larmrapporter. De är helt enkelt inkompetenta, de begriper inte sina egna rapporter de vägrar lyssna på en kraftig folkopinion, de arbetar i rak motsats till folkviljan, utan att ens tillåta minsta kritik.

Det finns inget parti riksdagen som gör som de engelska partierna i deras valdebatter. De pratade högt och tydligt och öppet om all deras stora problem som i många avseenden är lika våra. Men i Sverige är all sådan debatt portförjuden i det offentliga livet. Samhällskritik leder till avsked eller åtal. Eller som vi sett i Lars Vilks fall och på SD valmöten. Kritik leder till öppet våld på gatorna eller i möteslokaler som myndigheterna varken kan eller vill tygla.

Tillsvidare är yttradefriheten stoppad av farliga invandrare och vänsterextremister. Så blir det tills någon gör något åt saken. Allt regeringen gjort hittils är att kräva betalning för SÄPOs bevakningskostnader. De som mest behöver skydd mot mordiska invandrare måste betala för att kunna ha sina möten. Trots stor polisnärvaro så misslyckas myndigheterna ändå med att bevara yttradefriheten.

Hur kan det kallas demokrati? svd

1 comment:

  1. JAG röstar SD2010 vad som än skrivs!!!

    ReplyDelete