Sunday, June 6, 2010

Redan 1981 insåg informerade svenskar vad som händer.

Men nu 30 år senare pga en total mediablockad mot viktiga nyheter om Sveriges så ar manga svenskar okunniga om sitt eget grannskap.

Förvandlingen från ett tryggt land i harmoni till ett arabiskt-afrikanskt brinnande ghetto gick obemärkt förbi de flesta. Många svenskar är nu 30 år senare helt okunniga om massvåldet, eller oförstående till hur det skapades och vilka som är ansvariga.

Det är våra riksdagspolitiker som medvetet skapet ghettot Sverige som var begränsat i omfattning 1981. Idag har vi 200 ghetton som ligger långt över övriga Europa i grova vålsbrott. Unga tror att det är normalt och måste accepteras. Unga vet inte att det har skapats av våra okunniga obildade politiker som nästan till 100 % ar korrupta, kriminella eller immuna mot mot folkviljan. De är oärliga och kommer aldrig att redovisa den politik de bedriver. Det räcker med att fråga dem vad massinvandringen kostar, av svaret så vet alla att ingen av dem vill eller kan svara på det. dn

Var kommer allt svenskhat ifrån? Varför ge de asylsökande socialhjälp när de mördar svenskar? Kan vi inte på nationaldagen bestämma att sluta betala kriminella invandrare och dra in deras uppehållstillstånd, är det så mycket begärt? dn ab

1 comment: