Thursday, February 18, 2010

Skolvalförbud orsakas av vänsterxtremisternas hot om våld.

Skolval och skolvalkampanj är självklara rättigheter i en demokrati.

En del skolor har nu börjat stoppa valkampanjer i skolorna.

När jag gick i skolan fick vi lära oss att skolvalet var ett sätt att lära unga hur en demokrati fungerar. En del elever är gamla nog att rösta. Deras rätt att lyssna på alla partier ska inte begränsas av våldskampanjer, antidemokratiska byråkrater eller vänstersympatiserande journalister med förljugna reportage.

Om valkampanjerna stoppas av skolorna så betyder det en ny slags acceptans för att demokratin har begränsats i Sverige. Den är inte längre självklar i vår del av världen.

Orsaken skolorna vill begränsa demokratin är inte att skolorna ogillar de politiska partierna, orsaken är våldet och hot om våld från vänsterextremisterna sida.

Vi behöver inte lyssna på vad regeringen eller ungdomsförbunden säger för att begripa vad demokrati är, det vet vi utan deras uttalanden, utan deras partsinlaga.

Skolorna måste givetvis under ett valår tillåta debatter, tal, kampanjer, utfrågningar och alla andra aktiviteter som olika partier har.

Ett sätt att förhindra det politiska våldet är att stoppa utomstående extremister som brukar dyka up i politiska sammanhang. Det är enkelt, när de svartklädda extremisterna dyker upp så kan man anta att de skickats dit av Expo, Afa och vänstern för att med våld slå sönder sina politiska motståndare. Släpp inte in dem i skolorna. Låt inte extremisterna stoppa valkampanjer och demokratins arbete som de gjort så många gånger tidigare. Antidemokraterna kommer att jobba hårt med att förstöra demokratin och yttrandefriheten ändå under valkampanjen.

Tendenserna att vissa ungomsförbund vill stoppa andra konkurrerande partier är lika odemokratiskt som vänstervåldet. Alla måste vara vaksamma mot antidemokrater, om det handlar om extremistvåldet eller vissa partier som vill förbjuda sina politiska motståndare.

Yttrandefrihet är inte självklart för alla, det är inte ens självklart för alla medlemmar i riksdagspartiernas ungdomsförbund. Antidemokraterna identifieras lätt, det är bara att lyssna på vilka som vill stoppa vissa andra partier.

Kritiskt tänkande är viktigt i en valkampanj. Ett sätt att eliminera ett parti från listan av lämpliga kandidater är att se vilka som inte klarar att föra en saklig debatt. Vilka partier klarar inte att svara på svåra frågor, vilka använder smutskastning som arbetsmetod mot motståndare, vilka talar mest om vad motstandare tycker utan att att ge dem en chans att tala om det själva? Tänk först, och välj de som tar upp de frågor som mest berör oss idag. Tänk kritsikt, lyssna inte på partiernas egna sympatiörer som kanske vilseleder oss väljare i media. Se vilka som ljuger. Välj inte de partier som aldrig har svarat på era frågor om sveriges nuvarande tillstånd och inte kan förklara hur de vill se sveriges framtid. svd svd

1 comment:

  1. OM inte SD får komma in på skolor, då ska heller inte Vänsterpartiet få komma in. Deras ideologi är kommunismen, som i Sovjet dödade drygt 50 miljoner människor totalt sett, Kina drygt 70 miljoner, Nordkorea nästan 1 miljon, Kambodja 2 miljoner, osv, osv. Inte heller Sossarna ska få gå ut på skolor: under 30 talet ansåg Per Albin Hansson att Hitler och Mussolini var "goda förebilder för sina folk" - och han berömde Mussolini för att han omstöpt det italienska samhället, Mussolini å sin sida kallade Sossarnas Sverige för "ett folk av mänsklig granit". Skolorna bör även förbjuda samtliga religiösa samfund, men i synnerhet islam/muslimer, då dessa stenar homosexuella till döds. Dessutom så hatar islam judar ända sedan den muslimske profeten Muhammeds dagar. Han beordrade massmordet på hela den judiska befolkningen i staden Khaybar då judarna vägrade att erkänna honom som deras profet. I Haditherna (det viktigaste islamiska verket tillsammans med koranen) står att läsa: "På Domens dag skall stenarna och träden tala och säga: O muslim! Det gömmer sig en jude bakom mig! Dödad honom!" (från Sahih Bukharis samling av Hadither) - det var denna text som spreds i Södermalmsmoskén för några år sedan.

    ReplyDelete