Tuesday, February 16, 2010

Tonvis med nakotika hittades i Talibanområdet.

Området kring Marja i Afghanistan som var ett av Talibanernas starka fäste har intagits av koalitionen och Afghanska trupper.

De har hittat tonvis med vapen och tonvis med narkotika och stora summor pengar. Området är ett av många områden där Talibanerna producerat stora mängder opium och heroin. Det mesta skickas till västeuopa via smugglingsvägar som går via Pakistan, Iran, Turkiet, Kosovo, osv.

Talibanerna kan jämföras med den sydamerikanka kokainmaffian, FARC mfl. Deras huvdudsakliga syfte är narcotrafficking, att sälja knark så missbrukare i väst kan förstöra sina liv. För att kunna fortsätta med sin narcotrafficking så består deras aktiviteter av krigföring, regionalt maktövertagande och förtryck.

Den enda synbara skillnaden på FARC i Colombia och Taliban är religionen, annars är deras verksamhet ganska lik varann. Narkotika och terrorism drabbar alla nationaliteter, därför är det bra att många nationer är villiga att bidra med trupper och resurser för att bekämpa terrorismen och narkotikaförsäljarna ända till Afghanerna själva klarar det. Naturligtvis tycker nakotikaindustrin och islamisterna att det är ganska "fräckt" att bekämpa dem, men det kan man inte bry sig om när man vill göra världen en aning bättre. dn svd ab ab ab ab

4 comments:

 1. Vad är värst; att fem civila afghaner dör i kriget, eller att fem personer dör av heroin i västvärlden? Hittills är ju alla siffror entydiga: Fler människor dör av kriget än av opium från Afghanistan. Borde narkotika ens nämnas i debatten?

  ReplyDelete
 2. "STATLIG UTREDNING VISAR ATT FLYKTINGBARN TVINGAS HIT FÖR ATT UTNYTTJA SYSTEMET."

  Vilket motbevisades av journalisten Gellert Tamas. Påståenden som dessa hörde samman med de fullständigt grundlösa ryktena om att invandrarföräldrar förgiftar sina barn för att de ska bli sjuka och få stanna i Sverige. Källan du hänvisar till hänvisar i sin tur till en departementserie från 2004. Många huvuden rullade 2006 när bluffen i serien genomskådades, vilket du kan läsa om i Tamas "De apatiska", Natur & Kultur 2009.

  ReplyDelete
 3. Tiotusentals knarkare dör varje år i Europa av överdos och andra knarkrelaterade "olyckor".

  Men saken gäller inte att vi ska jämföra antalet dödsoffer och välja det lindrigare alternativet, eller menar du det? Hundra talibaner dör i kriget varje vecka, hur många som är civila vet ingen, förmodligen några, men ingen part stoppar striderna för det. Som i alla andra krig fortsätter det ändå, civila borde hålla sig undan, det gäller överallt. En fotnot, i Taliban områden mördas förmodigen lika många civila av religiösa skäl som dör i strider. Stening etc kanske tar fler liv.

  Tamas har inte kommenterat den undersökningen vad jag sett, länka om du har info. Han pratar om apatiska barn, men har inte kunnat möta den kritik han fått om sin bok.

  ReplyDelete
 4. Ordvalet "tiotusentals" är en pluralisering, vilket syftar till att minst 20.000 personer dör årligen av överdos och andra knarkrelaterade olyckor. Sanningen är att mätningar görs varje år av EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), alltså det officiella EU-organet för narkotikainformation. Mellan 1990 och 2006 var de narkotikarelaterade dödsfallen som lägst 6400 och som högst 8500, icke i kronologisk ordning, dvs utan ökande tendenser. Ungefär 2100 av dessa dödsfall berodde på infektionssjukdomar i samband med injektioner, vilket betyder att mellan en tredjedel och en fjärdedel av dödsfallen inte orsakats av narkotikan, utan sättet på vilket den brukades.

  Sedan kriget i Afghanistan utbröt år 2001 har uppskattningsvis 23.500 afghaner satt livet till. De sammanlagda narkotikarelaterade dödsfallen i Europa är alltså ungefär exakt lika stora som krigets offer i Afghanistan. Därtill kommer att all narkotika är medräknad i siffrorna, inte bara opiater, och långt ifrån all opium kommer från Afghanistan ensamt. Om man ska dra en hårt avrundad slutsats kan man kanske säga att det står 1-1, kriget vs knarket.

  Opiumet var däremot inte en huvudorsak till att USA inledde invasionen av Afghanistan för nio år sedan. Det är en ursäkt som uppkommit på senare tid för att legitimera ett krig som mött oerhört motstånd världen över. Med tanke på att narkotikan inte var en krigsorsak, tillsammans med att EMCDDA's siffror borde man alltså dra slutsatsen att narkotikan absolut inte ska tas med i debatten för eller emot ett krig i Afghanistan. Vilket var min poäng.

  Kriget som sådant tar jag inte ställning till, eftersom någon i min ålder och med min studiebakgrund inte har en chans att förstå krigets bakgrund som helhet. Min uppfattning är att man borde följa president Obamas linje och stabilisera läget för att dra sig ur Afghanistan så fort som möjligt. Däremot tycker jag att de svenska trupperna ska dra sig ur kriget omedelbart eftersom vi enbart bidrar med en symbolisk styrka (500 av >200 000). Sverige borde markera sin ståndpunkt som militärt alliansfritt under pågående nedrustning, och därmed markera vår intolerans av väpnade konflikter, oavsett bakgrund.

  Ang. Tamas.
  Jag har aldrig sett någon kritik av hans journalistik. Jag kan heller inte länka någonstans eftersom jag hänvisar till den tryckta versionen av hans arbete. Gå till ett bibliotek.

  ReplyDelete