Sunday, July 25, 2010

Massutvandring elller massinvandring?

Det är frågan som ingen vågar prata om med risk att förlora jobbet och bli utpekad som extremist av politikerna och media, istället tar opinionsbildarna bara upp "intergration".

Varför inte erkänna det alla vet, att massinvandringen har missyckats fatalt och den inte tillfört Sverige annat än rekord i våldsbrott en total utarmning av välfärden till en kostnad som hemlighålls, kostnaden är sveriges bäst bevarade hemlighet. Ingen har någonsin tillåtits prata om vad massinvandringens årliga kostnader är, men varenda öre som läggs ner på kaffebröd till gamlingarna anlyseras och skärs ned, våra sjuka på vårdhem får bara duscha en gång varannan vecka.

(Bilden: 1 maj 2010, 1000 somalier och 15 svenskar deltog här. Är det för att bibehålla 1 maj demonstrationer som man vill ha hit fler somalier? Det kanske är sossarnas motivation, men hur motiverar Moderaterna deras massinvandring som är dubbelt så stor?)

Omfördelningen av våra begränade resurser som sossarna inledde fortsätter i samma riktning. Sverige får mindre och alla andra nationaliter som lyckas smuggla sig över vår gräns får mer efter att först ha fått ett "naturligvis" på asylansökan utan att någon förstår varför. I andra länder måste politikerna förklara sig för att få folkets stöd för sin politik. Det behövs inte i Sverige eftersom det inte finns någon kritisk media här.

Folket ska vara tysta så politikerna som till fullo skyddas av media kan göra vad de vill. Därför behövs ingen debatt om viktiga saker, politikerna kommer undan med debatter om betydelselösa och banala frågor.

Det handlar om vår största utgiftspost, mellan 200 och 400 miljarder kronor om året. Så frågar som ingen vågar ställa är varför vi ska betala så mycket för att få befolkningen utbytt mot flyktingar, för att få rekord i våldsbrott, rekord i hur få brott som man löser, rekord i offentliga byggnader som brinner ned, rekord i utryckningsfordon som förstörs av syssolösa angripande grupper av ointegrerade asylfall?

Frågan är altså inte hur man ska integrera ointegrerbara personer, snarare varför fortsätta med en misslyckad massinvandring?

Hur många ska Sverige ta emot, hur länge ska det fortsätta, och varför vill ni göra det? Tala om varför, så vi som aldrig förstått det får höra er förklaring. Hittils har ingen lyckats förklara det och valet är snart här.

Väljer vi politiker som varken kan eller vill förklara sin politik, eller tar vi ansvar för var omgivning och ger dem sparken?svd svd

1 comment:

  1. Har skrivit om makthavarnas och opinionsbildarnas mångkulturella hyckleri här:

    http://aktualia.wordpress.com/2010/07/26/mangkulturellt-hyckleri/

    ReplyDelete