Thursday, July 15, 2010

Sverige vill öka invandringen till Europa, men Reinfeldt tycker SD har rätt.

Sverige försöker genom EU representanten Cecilia Malmström propagera för att hela EU ökar sin massinvandring.

Sverige är ensam i Europa om att ha en extremt ansvarslös, en ofantlig massinvandring. Andra länder undrar varför vi har en så märklig politik. Nu vill regeringen försöka få övriga Europa att bete sig lika ansvarslöst.

Andra länder kommer inte lyssna på Åsa-Nisse från Sverige, men många länder vill ha en samordnad invandrings- och asylpolitik.

Det snart val i Sverige där invandringspolitiken kommer att bli en av de viktigaste frågorna. Bara ett parti har hittils velat ta debatt om det, det är Sverigedemokraterna. Moderaternas partiledare Fredirk Reinfeld sade att han inte kan vinna en debatt mot SD, därför tillåts ingen moderatledare ta debatt om det. Hökmark lovade debatt med SD innan EU valet, men han förbjöds av Reinfeldt.

Hur moderaterna egentlig känner om massinvandringspolitiken är upp till varje enskild moderat, ingen av dem kan rimligtvis tycka att allinsens politik i den frågan varit bra. Ett stort antal moderater har och fortsätter hoppa av partiet, många går till SD.

Fredrik Reinfeldt sade själv nyligen att han tycker hans egen politik är för extrem, han sade att Sverige tagit emot för många invandrare. Det sade han i en intervju i Finland som rapporterades på finska i Finland.

I Sverige har han, av politiska skäl inte vågat säga något om asyl- eller invandringspolitiken, men det förefaller som om han håller med SD om att Sverige tagit emot för många flyktingar vilket betyder att vi måste utvisa hundratusentals av överskottet. Läs i Merit Wagers blog om vad Fredrik Reinfeldt sade till finsk media och bedöm om han vill ha en mer restriktiv invandring än Sverigedemokraterna utan att våga säga det hemma i Sverige?

Består Alliansen av politiker bedriver sin politik på ett sätt och samtidigt tycker de agerar fel, är Reinfeld en av dem? dn

No comments:

Post a Comment