Saturday, July 31, 2010

80 % av väljarna struntar i all politik.

Runt 80 % av väljarna kommer att välja de partier de alltid har varit närmast. De kommer att strunta i alla debatter, de struntar i all information, därför väjer de sitt parti oavsett vad någon säger eller gör. De verkar strunta i politik, de bara tror och hoppas att de valda gör ett bra jobb.

Var är orsaken till att folk väljer sitt vanliga parti M eller S trots att deras partier misslyckats och har skiftat sin politik så att de numera inte ens har Sverige och svenskarna som sitt främsta intresse?

Partierna har numera som främsta skyddsområde och viktigaste prioritet bytt till att ha massinvandring, moskeer, muslimer, araber, afrikaner och 150 andra nationaliterter som främsta målgrupp och skyddslingar. Samtliga sju riksdagspartier är överens om den nya prioriten och de har kommit överens om att inte debatttera den saken i valkampanjen.

(Bilden: Oräknerliga miljarder satsas i invandrarförorter, men ingenting verkar hjälpa. Orterna förstörs mer och blir farligare för varje vecka som går. Politikerna erbjuder bara mer resurser som enda lösning, de har mao. ingen plan inga ideer inget svar.)

Svenskarna kommer numera sist för de stora partierna, partierna har inte öppet sagt det så vi tvingas därför se vad de gjort och dra slutsaten baserat på partiernas agerande.

Kärnväljarna tror att partierna gör som vanligt, att de försöker förbättra förhållanden i Sverige så vi i framtiden kan få det bättre. Kärnväljarna tror det, men de kan inte bevisa att så är fallet.

Det finns faktiskt ingenting som tyder på att partierna vill folkets bästa. Tvärtom så tyder nästa allt de gör på att de i första han vill ha kvar makten och alla förmåner som hör till. I andra hand kommer de nya väljargruppernas intressen. De nya är flyktingar och invandrare som kommer främst efter politikerna egenintresse. Orsaken partierna lyckats slippa kritik för att de främst ger invandrare alla förmåner är att media har köpts till tystnad och deras kärnväljare fortsätter välja de stora partierna oavsett vad de gor. Det är kärnväljarna, svenskarna som diskrimineras vid jobbansökan till den offentliga sektorn, de får allt mindre resurser i sjukvarden, skolor, rättsväsendet mm. Fler sektorer lever på en så liten marginal att de räknar kronor och ören och skär ner på saker som knappt kostar något.

Man tar bort kaffebröd på ålderdomshem, man skär ned på personal i alla offentliga serviceyrken. Man anställer invandrare som kostar mycket mindre än svenskar. Man lönedumpar och skär ned. Men de besparingarna är inte tillräckliga, man skär ner antalet tjänster överallt. Nu finns det bara tid att låta de gamla på vårdhem få duscha ett par gånger i månaden.

Har ingen frågat sig varför alla offentliga samhällsektorer skär ner på service när vi bibehåller världens högsta skatter. Hur kan det gå ihop ekonomiskt? Grovt förenklat så borde ju skatterna kunna halveras om all offentlig service har halverats och dess kostnader gått ned. Men så gör inte våra politiker, de låter inte skattebetalarna få några fördelar av de besparingar och nedskärningar som görs.

Besparingarna omfördelas till andra sektorer utan att de föklarar varför eller vart pengarna går. Det kapitalet redovisas ingenstans trots att man räknar varje krona och varje öre när all social service skärs ned.

Då frågar man sig vad politikerna gjort de senaste åren för att förbättra våra villkor?

Har sjukvården blivit bättre, billigare och mer tillgänglig? Har skolorna blivit bättre och tryggare? Har vi mindre brottslighet, är gatorna tryggare, kan alla gå ut närsomhelst utan risk att bli angripen? Mår folk bättre psykiskt? Är det lätt att få jobb, är foretagsklimatet bättre så fler kan få jobb? Är nettoinkomsten tillräcklig så folk kan leva ett drägligt liv? Är svenska löner och vår valuta god jämfört med andra länder? Har missbruket gått ned?

Svaret på samtliga frågor är NEJ. Allt har under årens lopp försämrats utom politikernas löner och förmåner. Ska politikerna, M eller S och de andra, ska de belönas med en ny mandatperiod när de inte lycktas förbättra något? Är väljarna så lättlurade?

Alliansen har bara haft 4 år på sig men försämringarna i samtliga samhällsektorer går ändå ned. De få jobb som skapades visade sig vara överdrivna siffror. Företagarklimatet har inte förbättrats under M styre, de flyttar ut fran sverige med sina arbetstillfällen.

De "nya" Moderaterna ser inte längre ut som ett borgerligt parti. De driver numera en socialdemokratisk politik, skillnaden mellan S och M har suddats ut i flera avseenden. Den enda synbara skillnaden är att M vill ha en aning lägre skatter i vissa begränsade områden, M vill privatisera en handfull statltiga företag, i övrigt finns det inga synbara skillnader.
Om kärnväljarna väljer de gamla partierna så fortsätter utvecklingen i sverige som hittils, dvs. allt fortsätter försämras, världens högsta skatterna bibehålls, en snart värdelös krona fortsatter falla i värde och vår realinkomst fortsätter minska jämfört med andra länder.

Den mest intressant frågan kommer inte att besvaras av någon politiker. Vart tog alla pengar vägen som alla besparingar gav. Hur mycket har man sparat och hur omfördelades det kaptitalet? dn svd svd svd ab

6 comments:

 1. Påståenden, Påståenden, Påståenden! Jag blir urless samtidigt som fakta sipprar ut så sakta att alla hinner dö innan något går att verifiera.
  För att fördriva känslan av hopplöshet raidar jag nätet efter artiklar och bloggar där jag kan skriva mina kommentarer. Det håller mig vid liv en månad i taget och låter mig fabricera ett eget påstående. Det blir 48 påståenden fram till nästa val. Sedan fortsätter det.
  Till sist dör jag och någon annan får ta över bördan att bevaka tillfället när den absoluta sanningen ska anonnseras. Då lär det bli folkomröstning om vem som ska döma, vad skönt att man inte behöver vara med då.

  ReplyDelete
 2. Det handlar inte om invandring, det handlar om islamisering, förstå skillnaden din ignoranta inavlade knullbock :D

  ReplyDelete
 3. Ett förslag:

  Om äldre på äldreboenden bara får duscha en gång i veckan så ska denna restriktion gälla för alla riksdagsmän!

  Sniff på er, översåtar!

  ReplyDelete
 4. vad jag vet har kommuner och landsting hand om äldreboenden.

  så varför ge sig på riksdagsmän?

  eller missade du grunderna i skolan hur sverige sköts kanske?

  ReplyDelete
 5. Eftersom inte skribenten vet hur Sverige (som stavas med STORT S, herregud) styrs och fungerar så ignorerar jag den övriga obefintliga kunskapen om politik och politiska ideologier. Det är på högstadienivå man lär sig sådant.

  Men vad ska man begära av en sverigedemokrat?

  ReplyDelete
 6. anonym 3:27, man stavar inte ordet stort med versaler. Eftersom stavning är det enda du anmärker på vilket inte är ett debattämne här så borde du kanske lära dig skriva själv hålla dig undan när vuxna har debatt om viktiga saker?

  ReplyDelete