Friday, July 30, 2010

Tiggeri är accepterat för vissa kategorier, men zigenare får inte tigga.

Migrationsministern Tobias Billström är gåvan som bara ger och ger.

I hans senaste utspel säger han att zigenare måste försörja sig i Sverige, de får inte bara gå omkring och tigga.

Han hänvisar till utlänningslagen som är formulerad så att man kan avvisa en utlänning om han eller hon inte kan försörja sig på ett ärligt sätt.

Tiggeri är inte olagligt, men tiggeri är inte samma sak som en ärlig försörjning.

Därför vill ha se att zigenarna utvisas från Sverige.

Billström säger vidare att "inget land kan lösa ett annat lands grundproblem. Vi kan inte lösa Rumäniens, Bulgariens eller någon annan stats problem". Det stämmer man varför inte dra slutsatsen av det påståendet?

Löser vi Somalias problem om vi tar hit alla somalier? Nej, självklart inte, de måste lösa sina egna problem och inte exportera dem till andra länder, samtidigt ska vi inte frivilligt importera andra länders problem.

Om fri rörlighet inom EU säger Billström att lösningen är inte att folk flyttar, staterna måste lösa sina egna problem.

Billström ser tydligen asylinvandrng av muslimer från andra sidan jordklotet helt annorlunda. När de smugglas till Sverige i strid mot Dublinavtalet och FNs regler så har plötsligt Billström inga problem med att tolerera andra som gjort samma sak som zigenarna, de har flyttat för att få bättre villkor.

Teoretiskt så kan ett land strunta i alla regler och intenationella överenskommelser som man gör i Sverige och välja vilka avtal man vill följa. Det är inkonsekvent och inger inget förtroende när en regering väljer vilka regler man ska följa och struntar i andra.

Plötsligt så blir Billström selektiv, han väljer ut en invandrargrupp som han vill utvisa nu när de har blivit ett stort problem pga sitt stora antal. Andra grupper berör han inte. Flyktingarna får vara ifred trots att de är långt fler och kostar Sverige mycket mer och representerar ett mycket större problem.

Massinvandring på en industrialiserad skala är bra men några tiggande zigenare ska tamejf≈n ut härifrån anser regeringen. Hur fungerar det resonemanget rent logiskt Herr Billström? Han vill utvisa zigenare men inte muslimer som kommit hit i strid mot gällande praxis.

Vad är orsaken han väljer ut en grupp men struntar i att reglera andra? Vad har han emot zigenare? Varför kommer utspelet strax innan valet? Vill Billström tillåta zigenare i Sverige om de vore färre? Är det ett visst antal som gör att vi agerar, vad är det antalet?

Varför inte ha klara regler från början så alla parter, även vi i Sverige känner till vår politik och så att våra myndigheter själva kan agera. Våra myndigheter ska inte behöva fråga makthavarna vad de tycker vid olika tidpunkter under olika regeringar innan de kan agera och fatta beslut. dn

No comments:

Post a Comment