Thursday, September 15, 2011

Gudstjänst och kyrkor islamiseras av (M)oskepartiet.

Samtliga institutioner ska sakta men säkert islamiseras och politiseras, inte ens gudstjänster eller kyrkor går säkra mot Moderaternas islamisering av Sverige. Kyrkan själv hjälper islam etablera sig. De har anställt imamen som ska predika om islam inför våra riksdagsledamöter. Han kanske kan lära bort fördomar (hjärntvätta) om att muslimer blir självmordsbombare? Han kanske kan skapa tolerans för islamiseringen så den kan snabbas på?

De små dropparnas urholkning och förändring av samhället kan lyckas om vi inte lägger märke till alla små förändringar och agerar.

En detalj betyder inte så mycket, men vi har erfarit tusen små detaljer som sammantaget tydligt visar att politikerna har bestämt att svenskarna är betydelselösa och måste ersättas med en u-landsbefolkning som minsann inte kommer sluta skaffa barn som svenskarna gjort.

(Bilden: Gravstenar i Silbodals kyrka som skändats.)

Därför pratar politikerna alltid om den nyinvandrade u-landsbefolkningen som "pensionsräddare" och "vår framtid" etc.

Orsaken svenskar inte anses vara "pensionräddare" beror förmodligen på att de utvandrar i makalöst stora antal varje år, till slut finns knappt några skattebetalande svenskar kvar. Då, om några år har de flesta ersatts av afghaner, irakier och somalier m.fl. som gladeligen betalar världens högsta skatter mot en tusenfalt högre inkomst jämfört med imkomsten i deras hemländer.

För att lyckas med planen så har politikerna skapat nya regler som gör att svenskar bortprioriteras på arbetsmarknaden och nyanlända får prioritet till okvalificerade jobb. Det nya ersättningssystemet till arbetsgivarna ger dem 75 % av lönen om en svenskar avskedas och nyanlända flyktingar anställs. Med hjälp av 75 % bidrag till arbetsgivare för nyländas löner så vill politikerna snabbt öka hastigheten som svenskar tvingas utvandra för att få ett jobb eller få känna sig välkomna. Högskolesystemet gör att vi inte utbildar tillrackligt med läkare, över 50 % av alla läkare är invandrare. Dagisfröknar utbildas i "högskolor" så att det ser ut som om vi har många som går igenom högre utbildning, politikerna fifflar med utbildningen för att se bra ut internationellt.

I Sverige är svenskar och utbildade svenskar inte välkomna. Här ska de bara betala skatt, rösta på ett av Moskepartierna och hålla tyst.

Med tiden kommer allt sammantaget att leda till att Sverige införlivas i de muslimska ländernas kulturer. Kanske i ett framtida muslimskt kalifat långt innan muslimerna blir majoritet. Muslimska stater har aldrig skapas i demokratisk ordning, statskupper har avlöst varann, varför inte i Sverige? svd svd svd dn dn exp ab svd dn dn svd svd

No comments:

Post a Comment