Sunday, April 24, 2011

KD vill betala för alla moskeer.


Regeringens civilminister Attefall (KD) vill att moskerna inte ska finansieras av muslimer och deras organisaationer. KD (kristdemokraterna?) ministern vill att den svenska staten ska finansiera alla moskeer.

Orsaken han och regeringen nu vill ta över finansieringen kan han inte förklara. Han förstår troligen inte ett ord av det som lärs ut i de arabisktalande moskeerna man ändå satsar han hela sitt rykte på projektet "fler moskeer".

Allt fler moskeer byggs i Sverige i en allt snabbare takt. Ofta räcker det med att ett dussin muslimer går samman och påverkar kommunen så får de lokaler och bidrag till moske och tillhörande "madrassah", sk friskola eller koranskola. I moskeerna och koranskolorna lär man ut koranens politiska budskap om att man ska hata och förtrycka människor från andra reglioner, kvinnor och avvikare.

KD och regeringen vill nu finansiera fler moskeer, (alla moskeer) så det muslimska budskapet om hat och fortryck når fler. Det är inte något man kunde tro om ett parti som kallar sig kristet, eller ett parti som styr i Sverige. Arabiska diktatorer vill säkert bygga moskeer, men varför vill svenska politiker göra det, vad är motivet till att de vill sprida islam i Sverige, det är rent vanvett?

Den stenåldersreligionen som nu våra styrande politiker vill sprida här är helt oförenlig med demokrati, yttrandefrihet, människovärde och jämlikhet.

I normala fall så borde regeringens utspel ha mötts med ett ramaskri av förakt och förundran, alla kvinnogrupper skulle demonstrerat och skapat kampanjer mot beslutet. Men i dagens Sverige så väcker sådant dårskap knappt en reaktion. Vem vet vad det beror på, svenskarna kanske har fördummats eller passiviserats av tillräcklig många liknande nyheter så man inte orkar bryr sig längre.

Man borde helt enkelt sluta köpa bensin, då förlorar regeringen stora skatteintäkter och de förlorar därmed möjlighet att betala för muslimernas islamisering av Sverige med våra skattepengar. Och arabstaterna förlorar en del av oljeinkomsten som de använder till fler hatmoskeer.

Tyvärr behöver vi drivmedel, men vi behöver inte politiker som vill byta ut demokrati och yttrandefrihet mot islam, hat och förtryck.

Kyrkan behöver inte "kristna" som vill minska kristendomens inflytande och samtidigt öka politiska islams inflytande. Det är dags för de kristna att byta parti och dags för svenskarna att byta regering. svd

Idag finns det nära en miljon muslimer i Sverige, den exakta siffran är hemlig. Hur många muslimer finns det här när KD och (M)oskeregeringen tycker att vi har tagit in tillräckligt många? Två miljoner, tio miljoner, varför vill de ha hit så många muslimer?

1 comment: