Sunday, March 20, 2011

Ordlekar av Sarnecki, han vilseleder som vanligt.

Den finns alltid "undersökningar" som visar det som uppdragsgivaren vill bevisa.

En undersökning som beställts av politiker kan knappast vara trovärdig eftersom den kommer att visa det politikerna vill visa, om rapporten drar fel slutsats så slängs den bort.

Så gör korrupta oärliga politiker, så är våra politiker.

Eftersom vi inte kan lita på politikerna så kan vi inte lita på deras "experter" och deras rapporter. En av de största lögnare som finns inom statsapparaten är Jerszy Sarnecki, han har aldrig sagt ett sant ord. Han är en proffslögnare, det vet alla som läser den statistik han alltid ljuger om.

Nu råkar han ligga bakom en ny "undersökning" som med ordlekar försöker ljuga ihop nya lögner som passar regeringen.

Sarnecki säger att man har inte kunnat förklara varför invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken, nu har han hittat en förklaring.

Observera att han håller på med ordlekar som syftar till att ursäkta den enormt höga invandrarbrottsligheten. Han säger så här enligt SVD:

– Skillnaderna beror inte på att "invandrarkulturer" är mer brottsbenägna eller liknande. Utan det här beror i övervägande del på under vilka förhållande invandrare lever i Sverige och om de kan skaffa sig de resurser som är nödvändiga för att leva ett anständigt liv,

Sarnecki menar att en "kultur" inte är mer eller mindre brottsbenägen. All vet nog redan att det är människor som är brottslingar inte kulturer, Sarneckis ordlek syftar till att ändra begrepp som han missuppfattat.

Han fortsätter att förklara sin teori, brottsligheten beror på "vilka förhållande de lever i" och "om de kan skaffa sig nödvändiga resurser".

Personer som lever i ett förhållande där det inte finns pengar och där de inte kan skaffa sig nödvändiga resurser blir brottslingar enligt Sarnecki. Han ignorerar då alla som lever i under dåliga förhållande som inte är kriminella. Socioekonomiska förhållanden är ingen ursäkt eller förklaring på kriminalitet. Sarneckis undersökning har ingen betydelse i brottsbekämpning. Den verkar mest vilja lura folk att tro att om vi ger kriminella invandrare mer pengar så blir de laglydiga.

Politikernas omfördelningspolitik som tar mer av våra skattemedel och omfördelar en allt större andel till invandrare varje år borde isåfall gett oss lägre invandrarbrottslighet. Men så är det inte, tvärtom så ökar invandrarbrottsligheten kraftigt för varje år trots att de får en större andel av vår budget.

Sarneckis ordlek tar priset i denna guldklimp,

"- Det finns inget stöd för att skillnaderna kan kopplas till vilka länder personerna kommer från... Det finns inga likheter i brottsmönstren mellan människor som kommer från samma länder eller som tillhör samma invandringsvågor. Att brottslighet hos olika invandrargrupper skulle kunna förklaras med kulturskillnader kan vi i princip avskriva. "

Sarencki försöker sprida fördomar om kriminalitet och kulturskillnader. Vi behöver inte Sarnecki eller hans undersökningar. Allt vi behöver är sann oförfalskad statistik och den visar oftast att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brott, särskilt i grova brott.

Som grafiken antyder, hela ökningen av våldsbrotten (315 %) från 27 140 våldsbrott 1975 till 112 728 våldsbrott 2010 kan ha orsakats av invandringen. Det eftersom den svenska andelen av befolkningen inte har ökat, sedan 1975 var så gott som hela ökningen av folkmängden invandring. Politikerna, Brå och Sarnecki skulle aldrig vilja undersöka det, tvärtom. De satsar allt på att dölja det och att vilseleda oss.

Frågan är om Sarnecki kan åtalas eftersom han tar våra skattemedel för att vilseleda oss om den grova brottsligheten?

En annan intressant fråga är varför Aftonbladet tiger om den undersökning de säger sig ha gjort om ett antal grova sexbrott i badhusen? Aftonbladets Jan Helin var snabb att fördöma privatbloggar som rapporterade nyheten om en grupp flyktingar som gjort sig skyldiga till ett sexövergrepp i Husbybadet. Varför fördömer en tidning nyheten om ett sexövergrepp? Vad är deras motiv? Hur mycket döljer media och Aftonbladet om de brott som begåtts av flyktingar, de försökte ju tiga ihjäl Husbyövergreppet?dn ab

No comments:

Post a Comment