Thursday, March 17, 2011

Imam i Frankrike säger att islam är en politisk aggressions ideologi.

Nu hotas imamen av radikala muslimer.

No comments:

Post a Comment