Thursday, July 21, 2011

Ställer de nya politikerna upp på planen de avgåendes har om avsvenskning?

Generationsskiftet i politiken ger partierna nya oerfarna och oprövade kandidater.

Man måste fråga sig hur mycket de nya kandidaterna ställer upp på de avgående ledarnas politik. Skiljer de sig mycket i sina åsikter eller inte alls?

Är partiledarens åsikter exakt samma som partiet och medlemmarnas? Det kommer nog visa sig snart vad en ny Centerledare kommer att göra för att antingen fortsätta Maud Olofssons politik eller byta inriktning helt.

Maud har fört Centern i en snabbt dalande kurva nedåt och om trenden håller sig så åker Centern ur riksdagen i nästa val. Det beror givetvis på Centerns politik som tydligen inte tilltalar väljarna. Lyssna på en del av Maud Olofssons tal i Almedalen i år, det mesta av hennes tal tog upp ett högintressant ämne som alla har en åsikt om, håller Centerpartisterna med Maud om Centerns nya prioritet: dn svd dn svd svd dn svd svd dn

No comments:

Post a Comment