Monday, July 18, 2011

Vem är en dåre?

Obama administrationen har spenderat mer pengar under två år än samtliga föregående amerikanska presidenter sammanlagt.

Underskottet ligger kring $1.6 T årligen.

Varje månad ökar underskottet med 40 % av budgeten.

För enkelhetens skulle så kan man använda följande exempel. Om nettoinkomster för en familj är 10'000 kronor per månad och man spenderar 14'000 så måste man antingen sluta spenderar allt som överstiger 10'000 eller göra som Obama administrationen och demokraterna vill, låna upp 4000 mer varje månad.

Nu vill Obama höja lånetaket som begränsats av kongressen, det kan jämföras med tillgänglig kredit.

Problemet är ju den oändliga upplåningen som fortsätter och Obama vill fortsätta låna och spendera mer ohindrat i all oändlighet.

Om familjen lånar 40 % av inkomsten varje månad som läggs på skulden så kommer räntan på lånet snart ta hela nettoinkomsten. Dessutom så har inkomsten sjunkit vilket borde göra att man borde spara ännu mer på utgifterna. Men i Obamas fall så ökar han utgifterna och spenderar som en "drunken sailor" som en kommentator kallade Obama.

Vilken "dåre" som helst inser att man måste minska på utgifterna, låna mindre, för att anpassa utgifterna till inkomsten. DN skriver en ledare som tvärtom håller med Obama och demokraterna om att USAs utgifter måste öka och upplåningen måste öka.

DN gå så långt att kalla republikanerna som vill anpassa ekonomin till verkligheten och införa en budget, de kallas "fanatiker" av DNs ledarsida. DN beskriver republikanernas USA som "dårarnas paradis".

Vem som är en "dåre" inser man man genast om ser på siffrorna och ser hur skulden ökar. Om man lånar över 40 % av alla utgifter varje månad så är det dårskap som måste upphöra om man vill undvika bankrutt.

Obama vill spendera ytterligare $2.4 T och vill höja skuldtaket med det beloppet utan att spara in på några utgifter. I TV motiverade han sig med att säga, "vi måste ju spendera på våra program, och, och, mmmmm".

Han brukar uttrycka sig så när han inte har en teleprompter. Att motivera ytterligare $2.4 T i spendering och upplåning med några framstammade ord i en halv mening inger inget förtroende. USA riskerar få sin kreditvärdighet nedskriven även om lånen och räntorna betalas eftersom finansmarknadens förtroende för administrationen sjunker.

Inget avtal, för sena sista-minuten förhandlingar, otillräcklig inkomst för att betala alla skulder är några av orsakerna till att viktiga institutioner man är nära att nedvärderar USAs kreditvärdighet.

Alla insatta vet att Obams spenderande måste stoppas, han leker med hela världsekonomin eftersom hela världen är beroende av att USA har en stabil ekonomi. Obama har bara en kvar av alla hans finansiella rådgivare, alla andra har sagt upp sig. De vill inte förknippas med "dårarnas paradis" som håller på att förverkligas, Obamas adminstration håller på att implodera.

En av Obamas fd rådgivare som avgick nyligen, Peter Orzag sade att ekonomin kommer att gå in i en oroväckande period redan i Juli med ökande räntekostnader och stora risker på finansmarknaden om man inte fattar beslut snart. Orzag förutspår panik på finansmarknaden, det ar inte konstigt att han och alla andra avgått.

Nancy Pelosi (D) sade att ett beslut kanske inte kommer fattas förrän ett kraftigt börsfall inträffar.

Ledande demokrater skrämmer världens ekonomer medan de lallar på utan avtal, utan budget under de senaste två åren, utan att ta ansvar för utgifterna och utan en plan att förhandla om ens.

Dårarnas paradis kan man säga om demokraternas brist på planer och ansvar. Demokraterna själva säger det men de använder andra termer. De själva förutspår en börskrash av oanade mått och de själva har ansvaret. Republikanerna är de enda som lagt fram flera olika detaljerade planer. Det senaste förslaget kallas "cut, cap and balance." Det enda rimliga och ansvarsfulla är att kapa ned utgifterna, sätt ett tak och balansera budgeten. Obama lämnade rummet när republikanerna föreslog det. Men ett par år tidigare då en annan president satt i Vita Huset sade Obama att det vore ansvarslöst att höja skuldtaket. dn svd svd dn

1 comment:

  1. Du har missat något väsentligt här, förutom att dina siffror och antaganden är helt felaktiga. ("Obama administrationen har spenderat mer pengar under två år än samtliga föregående amerikanska presidenter sammanlagt. ", var har du fått detta ifrån, inte ens i närheten av någon sorts verklighet)
    Demokraterna är beredda att göra neddragningar, men kräver samtidigt skattehöjningar (eller snarare återställande av Bushs skattesänkningar) för de som tjänar över $250 000/år. Republikanerna accepterar endast besparingar. Dessa besparingar skulle innebära minst lika stora problem för världsekonomin, då USAs köpkraft skulle minska än mer, då otroligt många fler skulle bli arbetslösa och både dessa, tidigare arbetslösa, veteraner och sjuka skulle få mindre pengar.
    Om USA skulle köra på "dagens svenska ekonomi", dvs spara in massor av pengar på sjuka och arbetslösa, höja avgifter och ge skattesänkningar till de rikaste, skulle hela världens ekonomi se betydligt sämre ut, så de har valt större underskott för att stimulera ekonomin.
    Utan minskade kostnader för krig, större andel i arbete och skattehöjningar kommer USA däremot aldrig ifatt och det kommer också få enorma konsekvenser. Ingen av delarna är republikanerna beredda att jobba för.

    ReplyDelete