Friday, May 18, 2012

Regeringens DDR tänkande berör ingen.

Politikernas kontroll och inflytande över svensk media minskar med spridningen av internet och fri icke-statlig media. Det är en positiv utveckling men politikerna oroar sig över att de inte längre beslutar över VAD allmänheten får reda på och HUR allmänheten formar sina politiska åsikter och därmed sitt partival. 


Jesper Strömbäck, huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission utvecklar tankarna kring regeringens oro över den allt friare mediasituationen i landet. Han skriver i DN att 
" en utmaning...det gäller inte minst eftersom medierna och människors medieanvändning påverkar deras verklighetsbilder, åsiktsbildning och, i förlängningen, politiska beteenden. Vilka medier och typer av medieinnehåll människor tar del av kan därför få stor betydelse" (i partival och politiska åsikter, min notering).


Vidare anser han att det bör råda jämlikhet i politiska kunskaper.  Det leder tankarna in på hur media agerar i diktaturer och i Sverige innan vi fick fri media.  


Samtliga stora media skriver ungefär samma saker och har ungefär samma politiska åsikter, samtliga är långt till vänster. Därmed fanns det jämlikhet bland allmänheten, alla tyckte ungefär likadant precis som i en diktatur.
Farliga flyktingar visas aldrig upp i media, media döljer sånt för göra läsarna okunniga.   
Farliga arabiska terrorister pekas ut som svenskar i gammelmedia, de ljuger. 
Vita brottslingar visas upp i media men kriminella flyktingar som i kidnappningsfallet pixeleras. 


Nu är politikerna uppenbarligen klart oroade över att väljarna inte längre har förtroende för de gamla partierna eftersom fri media sprider oroande nyheter som avslöjar politikernas misslyckande. Fri media som avslöjar sanningen om hur illa ställt det är i Sverige utmanar det gamla politiska etablissemanget som aldrig kritiserats eller granskats av lydig statsmedia.  Gammelmedia har skyddat politikerna. Fri media har börjar syna politiska beslut. Det oroar regeringen och politikerna som nu vill hitta på olika sätt att förtrycka fri media så de kan sitta kvar vid makten lite längre. De har redan pratat om att registrera, syna eller förbjuda  bloggare. Det hotet möter regeringen med polisanmälan mot Avpixlat pga vissa artiklar de publicerat. Ett lömskt försök att förtrycka fri media.  

Man får två helt olika bilder av Sverige om man läser gammelmedia under statligt inflytande och jämför det med den totala motsats som beskrivs i fri media.  Det svenska paradiset, världens bästa land eller ett livsfarligt brinnande ghetto? 


Regeringen är alltså oroade över att alla inte får läsa samma saker, alla vet inte längre lika lite (mycket?) om verkligheten kring oss.


Eftersom folk inte längre litar på gammelmedia så sjunker förtroendet,  läsarantalet och tidningarnas intäkter. I samma takt sjunker förtroendet för politikern som media skyddat. Fri media är snart lika stora som de stora tidningarna. Avpixlat.info är större än Sydsvenskan. Jesper Strömbäck hävdar att fri media ger folk fördomar och det ökar polariseringen. Han menar att det påverkar demokratin. Vi måste anta att han menar att det påverkar demokratin negativt. 


Han avslöjar sig som en farlig antidemokrat och eftersom han arbetar för regeringen så är våra folkvalda politiker likadana.  Politikerna är listiga, de vågar inte själva hävda att fri media är en utmaning mot demokratin, de använder sig av en bulvan för att sprida DDR tänkandet. Strömbäck lät sig luras att ta stormen, men som vanligt så kanske ingen berörs av regeringens DDR tänkande gentemot fri media.  


I ankdammen Sverige simmar alla lugnt runt i cirklar utan att kunna se längre än till vattenytan.  dn

Övrigt. 
Regeringen vägrar ta ansvar för 600 flyktingbarn som försvunnit. Var fredagsgroggen viktigare än att förvara dem tryggt under bevakning? svd


Stockholmsförort, "lugn", bara lite upplopp och bränder. svd

No comments:

Post a Comment