Sunday, November 14, 2010

Skolorna blir propagandaredskap för extremister.

Resultatet i skolvalen visar hur den unga generationen tänker och visar hur trenden i kommande val kommer att gå.

SD fick mellan 8 % - 60 % av rösterna i skolvalen. När eleverna får rösta i framtida allmänna val så kommer SD få mycket större stöd än i dag.

Många rektorer och andra ogillade resultatet i skolvalen. En del rektorer gick så långt att de ville ändra utbildingen så att resultatet blir att SD inte kan få så många röster. De vill införa indoktrinering och hjärntvätt så eleverna inte väljer "fel" parti. Många rektorer har sagt det i klartext.

Nu inleder skolorna sina försök att hjärntvätta eleverna. Propagandafilmer invävda med propagandaföredrag där filmerna enbart får tolkas på ett sätt, på det sättet som föredragshållaren tolkar dem. En del skolor vill nu använda sig av våldsvänsterns prydliga ansikte utåt, Expo. Den statligt finansierade hat- och propagande gruppen som vigt sina liv åt att hata SD får nu fritt spelrum i vissa skolor.

När den offentliga sektorn använder sig av alla medel så kommer det otvivelaktigt att ge resultat. Tillväxten i SD kommer att hämmas när de tar till sina fula knep och sprider sina lögner och sitt hat. Ingen litar på media längre efter de gått för långt med sina lögner om invandringen. Nu försöker de med skolorna som ett sista desperat försök DDR style att bromsa SDs framgångar.

Extremisterna kommer aldrig ge upp sina försök att tiga ihjäl debatt och fakta om massinvandringskaoset, de kommer aldrig sluta med sina lögner och propaganda. Eftersom de har full kontroll över statlig media och presstödsmedia och alla andra institiutioner i den offentliga sektorn så kommer de att delvis lyckas med att minska det ökande stödet för SD.

Sverigvänner måste möte det växande hotet från den offentliga sektorn, skolorna och extremisterna. De kan inte tillåtas stoppa informationsflödet till eleverna. Vi kan inte låta dem få kontroll över allt som eleverna tillåts få reda på.

Svaret måste bli att skapa fria informationskanaler för elever som ännu inte känner till hur man kan hitta sanningen. Informationskanaler borde skapas av elever eller andra som vill sprida information utanför etablissemangets ensidiga lögner. Varje skola borde ha egna online aktiviteter, det behöver inte vara något avancerat. Det räcker med en enkel blogsida som berör lokala händelser och länkar till informationsidor som har nationella nyheter.

Elever borde uppmanas att med sina mobiler spela in exempel på propagande i skolorna så det kan avslöjas inför hela landet.

Extremisterna kommer att trappa upp sina aktiviteter. Det måste mötas med sanningar, fakta och det mesta effektiva vapnet; frågor som de varken kan eller vill svara på.

Läs mer om vad skolorna planerar i Fria Tider.

Hur skolvalen gick. Dagbladet.

No comments:

Post a Comment