Thursday, February 23, 2012

Politikerna diskriminerar svenskarna, de vill ge flyktingarna hela vår välfärd.Gå med i Facebook gruppen som protesterar mot diskrimineringen av Svenskar. Politikerna har fått fnatt, flyktingar som oftast inte ens har flyktingstatus eller bevisat sin identitet i Sverige får allt de vill ha och mer. Saker de inte ens behöver får de och skattebetalarna får pensionen indragen. Många flyktingar är dessutom farliga kriminella eller efterlysta terrorister, de får asyl, de får betalt för att komma hit. Om de orkar får de företräde till jobb, utbildning, sjukvård och bidrag.

Sverige har tröttnat på politikerna som diskriminerar svenskar. Allt politikerna tänker på är hur de ska
kunna for över välfärden till flyktingarna från u-länderna.När ska politikerna sluta betala flyktingarna som kommer hit?  


No comments:

Post a Comment