Monday, October 19, 2009

7 mot 1, eller 300 mot 1.

Konstigt att alla riksdagspartier och alla stora media tycker precis samma sak om invandringen och de som kritiserar massinvandringen.

Runt 300 tidningar, radio, TV kanaler och de 7 riksdagspartierna tycker exakt likadant.

Maken till likriktning går inte att hitta i något annat land jag besökt. Maken till styrd debatt går inte att hitta i andra länder.

Samtliga tidningar och politiker med extremt få undertag tillåter inte kritiska kommentare. De tar bort insändarkommentare på sina hemsidor och bloggar. Så gott som alla som är motståndare till SD's åsikter gör samma sak. De vill inte ta en debatt eller ens tillåta en kritisk röst trots att det som SD protestera mot är fatalt dårskap som både kortsiktig och långsiktig förstör Sverige.

Det var bara en tanke som slog mig,

No comments:

Post a Comment