Friday, October 23, 2009

Huskvarna flyttar 1200 jobb till låglöneland.

Företagsflytten fortsätter från Sverige till andra länder. De länder som har mycket lägre löner, lägre kostnadssituation och förmodligen ett mer gynnsamt företagsklimat överlag tar över fler och fler av våra jobb. Det gynnar deras ekonomi som vi sett med Kina. Utvecklingsländer och låglöneländer går bra, men det forutsätter en god världsekonomi. Ekonomin är på väg nedåt, nedgången som pågått i två år fortsätter, därför hotas jobben även i låglöneländer nu.

Huskvarna är ett stort exportföretag som är mycket viktigt för ett värdland. Dels har de ett stort antal arbetstillfällen, dels får samhället ett stort tillskott av skatteinkomster.

Jag vet inte exakt vad den borgerliga regeringen har gjort för att behålla företag i Sverige, men oavsett vad de gjort så har det inte fungerat. Ta bort det socialistska skatteförtrycket skulle hjälpa en del, ett företagsvänligt generellt klimat skulle hjälpa ytterligare.

Som i USA flyttar tillverknings industrin till låglöneländer. Den lätta och tunga industribasen försvinner och det gör även jobben. Tillverkningsindustrin har ett stort antal jobb, varje flytt gör att ett stort intryck på ett samhälle i negativ riktning. Det är en permant flytt som både långsiktigt och kortsiktigt påverkar hemlandet negativt. Det finns inga ersättningsjobb som kommer att kunna ersätta de som flyttar ut, inte ens i goda tider. De få arbetstillfällen som dyker upp i Sverige finns oftast i serviceindustrin, men de är alltid färre än de i tillverkningsindustin och betalar mycket sämre löner även i goda ekonomiska tider. Regeringens "öppna gränser " policy gör inte saken bättre, lönerna sjuker automatisk överlag av det.

Några god utsikter i världsekonomin ser det inte ut att finnas de närmaste åren. USA ekonomin som driver världsekonomin tynar och är på fortsatt nedgång. Det ekonomiska krispaketet i USA fungerade inte. Det skapade 30 000 tillfälliga jobb, men under de senaste månaderna har USA förlorat miljontals jobb, ett stort negativt netto under Obamas administration.

Det finns inget förtroende för något som USA regeringen gjort i ekonomiskt avessende. Arbetslösheten fortsätter att öka, därmed ökar samhällets kostnader och skatteinkomsterna minskar. De offentliga skulderna går upp samtidigt som dollarn förlorar värde.

Andra stora handelsnationer talar om att ersätta dollarn som handelsvaluta pga den ekonomiska misskötsel i USA nu. Om det blir verklighet så drivs dollarns värde ner emot en farlig kollaps. Centralamerikanska länder har redan infört en ny valuta "sucre" för att ersätta dollarn. Om dollarkollapsen blir verklighet så påverkar det alla länders exportvärde. En stor del av värdet av den svenska exporter går förlorad, beroende på hur mycket värdet sjunker. Om det i sin tur gör att fler länder ansluter sig till nya handelsvalutor för export och handel så betyder det att USA förlorar sin ställning som stormakt och blir jämförbar med andra mycket mindre ekonomier i världen. Det betyder dessutom att ett ekonomisk kaos florerar med ett osäkrare värde på de nya valutorna. En total världsekonomisk kollaps och implodering skulle kunna bli konsekvensen, vilket nästan inträffade för ett år sedan. Vi har inte sluppit den risken, den finns kvar.

En sak som är säker är att oavsett ekonomisk policy så kommer priset på råvaror att gå upp, energipriser går upp och jobben blir färre. I USA blir det ett oerhört svårt jobb för nästa president att försöka städa upp efter allt som den leende presidenten Obama har ställt till med under sin korta period som engångspresident. dn

No comments:

Post a Comment