Monday, November 9, 2009

Sverige rapporteras till FN för brott mot de mänskliga rättigheterna.


Rapporten som 15 olika organisationer ligger bakom, klagar på en rad saker, mest på våld mot kvinnor, brist på rättigheter för barn, kvinnodiskriminering, hatbrott som sällan leder till åtal, asylsökande som inte får tillräckligt med sjukvård och utbildning och handikappade som inte har tillgång till allmänna transporter.

I SvD förklarar man i en artikel vad som menas med detta. SvD skriver om en asylsökande familj från Chile som nekats asyl. Familjen säger att de lämnade Chile 2002 för att de var fattiga och ville ha en bättre inkomst och ett bättre liv i Sverige. De erkänner att de inte var flyktingar, de menar att de försökte lura de svenska myndigheterna för att få en högre levnadstandard. De tog hit två barn och ett tredje barn föddes i Sverige, antagligen med hjälp av den svenska sjukvården.

Familjen fick avslag på asylansökan men har stannat kvar i Sverige som pappeslösa illegala. Pappan väntar på ett pass så han kan resa tillbaks till Chile för att försöka men en ny variant på att söka uppehållstillstånd, han ska söka arbetstillstånd och han har en arbetsgivare som vill sponsra honom.

En skola kräver att barnen ska visa uppehållstillstånd vilket de inte kan. En annan skola gör inte det men vill ha en avgift på 1200 kr/m. Victor Cifuentes på Internationella Flyktingcentrum tycker synd om de ljugande asylsökande och kritiserar Sverige för att de nekar asylfall utan asylstatus. Han tycker bra om att asylfall som nekats kan byta status i sin ansökan och säga att de är arbetskraftsinvandrare.

"Det är många som gömmer sig som inte vet att de kan asyl igen efter 4 år" sade Victor. Det visste inte jag heller. Det betyder att de kan söka asyl, nekas, byta status till arbetsinvandrare, nekas, och sedan byta status igen och kanske få asyl. I princip betyder det att ingen behöver oroa sig om de nekas första gången, det finns många fler möjligheter att beviljas uppehälle.

Victor verkar kunna en del knep och lagar. Det är nog en bra person att känna om man vill söka något slags uppehällstillstand i Sverige?

Om det är vår invandringspolitik så miskar det förtroendet för invandringspolitiken, regeringen och myndigheterna. Det låter nästan som ett skämt. Hela ansökningsprocessen låter som en ursäkt för att släppa in alla som vill komma hit.
Det Victor inte tänker på är hur stor massinvandringen till Sverige är. Om man ska tycka synd om folk som kommer hit för att höja inkomsten ska man ju i första hand ha en mycket mindre invandring och ta hand om de som kommer. Sverige har ju gått över kvoten som andra länder har med åtskilliga hundratusentals människor, därför finns det inte plats och inga resurser kvar att dela ut.

Om vi hade haft en normal arbetsinvandring som andra länder har så hade chilenarna kanske behövts i Sverige. Nu är den enda orsaken chilenarna kan få jobb i Sverige och nu verkar ha svartjobb att de lönedumpar de svenska lönerna. Ingen skulle anställa dem annars.

Det betyder självklart att vi som är vana med europeiska löner tvingas konkurrera med lönedumpande illegala svartjobbare. Hela industrisektorer behöver därför inte längre europeer om de kan anställa utomeuropeer för avsevärt lägre löner eller ännu bättre som svartjobbare.

Det är oroande eftersom det redan råder stor brist på jobb i alla sektorer och människor tvingas resa utomlands för att hitta jobb. Det råder ingen brist på arbetskraft men regeringen förenklar reglerna för utländsk arbetskraft, det är ett stort misstag. De gör massor med reklam för sin politik om fri förflyttning över gränserna, utan att säga till oss att våra löner kommer att halveras om några år pga av att fler fattiga tillåts komma till sverige.

Så tänkte inga svenska politiker förr. De brydde sig om den inhemska arbetskraften och skapade skydd och barriärer mot lönedumpning och slavlöner till nyankomna fattiga från hela världen. Det var ju en viktig del i varje nations arbetsmarknaspolitik. Hur ser den ut nu?

Den nya politiken är "Ta in den billigaste arbetskraften i så stora mängder som möjligt så fort vi kan." Resultatet blir en stor folkvandring, fattiga från hela världen till Sverige, rika och fattiga svenskar söderut och västerut.

Då kanske vi ska ta upp asylpolitiken som lyckats överbelasta hela landet och gjort Sverige till ett farligt land, ett av de farligaste i Europa. Rapporten kritiserar våldet mot kvinnor, det har intenationella rapporter gjort förut och Sverige har inte bättrat sig. Bara 5-10 % av våldsbrotten leder till domstol och en mycket mindre andel leder till fällande dom.

Det viktigast med rapporten är hur Sverige inte gör något åt våldet mot kvinnor. Det verkar som om ingen klarar att göra någoting för att driva ner våldet. Det värsta är att vi når nya toleransnivåer hela tiden, vi vänjer oss vid mer brottslighet överallt. Grannar och vänner får sina familjemedlemmar misshandlade, rånade, förnedrade och våldsmännen har nästan inget att frukta från våra myndigheter. Poliser vill förflyttas från många orter där polisen helt förlorat kontrollen, men dessvärre så kan inte vi som bor kvar i de farliga orterna flytta lika lätt. Det känns underligt att politiker pratar så mycket om jämlikhet medan kvinnor är offer för den värsta brottsligheten.

Alla svenskar och invandrare har säkert upplevt hatbrott från kriminella invandrarligister som drar runt överallt nuförtiden. Själv har jag tappat räkningen på hur många gånger man blivit utsatt. Det är ganska fövånande att deras hat mot Sverige tar sig i uttryck att de vill förstöra och slå sönder och misshandla svenskar och de som ser ut som svenskar trots att Sverige betalar allt för dem och ger dem generöst uppehälle. Hatbrott finns det nog gott om , men våldet blir värre i Sverige för varje vecka som går. Tyvärr har politikerna inte ens förstått det. Jag tycker som Ken Ring, vi borde stoppa invandringen tills vi klarar upp alla problem.

Märkligt nog så säger en Skop undersökning enligt DN att 57 % av svenskarna tycker regeringen gör att bra jobb. Jag undrar om lönedumpade ingår i de 57 %, eller om den Chilenska familjen ingår där? Vilka är dessa 57 %, de ser inga större problem på horisonten, kan det vara möjligt? Var bor de? ab svd ab dndn

1 comment: