Sunday, August 7, 2011

När tokvänstern bestämmer.

I ett mycket indignerat tonläge går Peter Wolodarski, politisk redaktör på vänsterliberala Dagens Nyheter, i sin ledarkolumn ”När tokhögern bestämmer” till attack mot de fåtal politiker i den amerikanska kongressen som tillhör Tea Partyrörelsen.

Enligt Peter Wolodarski är det dessa politiker som är skyldiga till Standard & Poor’s sänkning av USA:s kreditbetyg under gårdagen.

”Det är en omskrivning av den politiska kollaps som framför allt högerflygeln i det republikanska partiet orsakat. I en tid då USA mer än på länge behöver nationell samling och kompromisser har teapartyaktivister och andra delar av den amerikanska tokhögern spelat rysk roulett med landets ekonomi.

Syftet? Att bedriva utpressning mot president Barack Obama för att uppnå kortsiktiga ideologiska mål. Resultatet höll så när på att leda till en statsbankrutt innan presidenten fem i tolv lyckades göra upp med den republikanska kongressledningen. Det självpåtagna skuldtaket kunde lyftas.”

Tea Partyrörelsen ville kompromissa
Det USA behöver nu är inte kompromisser i sig. Det USA behöver är sluta spendera lånade pengar, och istället börja producera och spara, samtidigt som man skär ned på de statliga utgifterna. Den enorma skuldbördan måste bli mindre.

Antingen är Peter Wolodarski okunnig, eller så ljuger han när han påstår att Tea Partyfalangen vägrar kompromissa, ett påstående som är grundlöst och saknar förankring i verkligheten. Tea Partyrörelsen, med senator Rand Paul i spetsen, var mer än villig att kompromissa i och med sitt lagförslag som de kallar för Cut, Cap and Balance. I stora drag gick lagförslaget ut på att sänka landets utgifter i förhållande till BNP från 22,5 procent 2012 till 19,9 procent 2021. Förslagets nedskärningar skulle inte beröra Medicare, Medicaid eller veteraners förmåner och man gick med på att låta president Barack Obamas få sin vilja igenom när det gäller försvarets utgiftstak. Enligt senator Rand Paul räcker det med att staten skär ned på sina utgifter med en procent per år i sex år för att få en balanserad budget.

De enda som eftersträvade en balanserad budget, utan budgetunderskott och fortsatt skenande utgifter, var Tea Partyrörelsen. För att kompromissa och möta demokraterna och president Barack Obama halvvägs gick man med på att höja utgiftstaket temporärt. Tvärtemot vad Peter Wolodarski försöker påskina, så var det Demokraterna och president Barack Obama som vägrade att kompromissa.

Tea Partyrörelsen var de enda som var emot en höjning av skuldbördan. Förslaget som slutligen röstades igenom innebär inte några riktiga nedskärningar, utan enbart nedskärningar i redan föreslagna höjningar. USA:s budgetunderskott kommer med andra ord att vara större i framtiden, än vad det är nu. De etablerade politikerna i Demokraterna och Republikanerna löser problemet med en vattenfylld båt att släppa in ännu mer vatten, en ”lösning” som Peter Wolodarski verkar förespråka.

Skuldkrisen är akut
Enligt Peter Wolodarski befinner sig USA ”inte i någon akut skuldkris”, ett mycket anmärkningsvärt påstående då varje amerikansk medborgare är skyldig 46,852.22 dollar om statsskulden slås ut per person och sedan 2007 har USA:s skuld ökat med ofattbara 3,95 miljarder dollar per dag. Peter Wolodarski påstår att det fortfarande finns många länder som är villiga att låna ut pengar till den amerikanska staten, vilket är en sanning med modifikation, då det för var år som går blir allt mer oattraktivt att äga dollar. Anledningen till det är bland annat de amerikanska politikernas oförmåga att hålla nere sina skulder och Federal Reserves enorma inflation av den amerikanska dollarn. Ju mer dollar som finns i omlopp, desto mer mindre är varje enskild dollar värd. Den amerikanska dollarn värderas lägre och lägre ute i världen, en utveckling som kommer att fortsätta, speciellt nu när Federal Reserve startar sitt QE3-program, vilket innebär att ännu mer dollar kommer att tryckas och värdet av varje enskild dollar kommer att sjunka. Inget land kommer i framtiden att vilja äga någonting som är nominerat i dollar.

Amerikanska politiker har höjt skuldtaket ett sjuttiotal gånger sedan 1919, efter det att Second Liberty Bond Act röstades igenom 1917, men för första gången har nu en höjning av skuldtaket orsakat kraftig debatt. Det bara understryker att USA:s exploderande skuldkris är reell och inte längre kan sopas under mattan av landets etablissemang.

Höjda skatter ej lösningen
Som lösning på USA:s skuldproblem menar Peter Wolodarski att det krävs höjda skatter, eftersom de ”flesta seriösa ekonomer påpekat att det behövs”. Detta påstående stämmer inte. Den amerikanska skulden är så stor att den inte går att betala tillbaka skulden med höjda skatter, ett faktum som inte verkar bekymra Peter Wolodarski. Keynesianska ekonomer förespråkar höjda skatter, central statlig styrning av ekonomin och statliga stimulanspaket för att få igång ekonomin. Ekonomer från den österrikiska skolan och Chicago-skolan är av motsatt åsikt och 2000-talets amerikanska stimulansinsatser ger knappast de keynesianska ekonomerna rätt.

President Barack Obama har tidigare föreslagit att höja inkomstskatten för de två rikaste inkomstgrupperna i USA till 39,6 procent och 36 procent från dagens 35 procent and 33 procent, samt höja reavinstskatten från dagens 15 procent till 20 procent för de rikaste. Alla dessa skattehöjningar skulle enbart inbringa 1 biljard dollar – över en tioårsperiod. USA:s nuvarande skuld är 14,5 biljarder dollar och den ökar exponentiellt hela tiden. Detta enda som kan rädda USA:s ekonomi är nedskärningar, avskaffandet av Federal Reserve, införande av en sund valuta och en övergång till en ekonomi som bygger på producerande och sparande istället för dagens lånande och konsumerande.

President Barack Obama höll kongressen gisslan
Peter Wolodarski använder farlig retorik när han kallar de politiker i USA som vill ha en balanserad budget och sund valuta för ”tokhöger”, han menar således att det en person är tokig om han eller hon vill ha en balanserad budget och sund valuta. I sin iver att lägga skulden på ”tokhögern” missar Peter Wolodarski det mest fundamentala – att debatten om höjningen av skuldtaket enbart var en charad iscensatt av Obamaadministrationen. Det är en lögn att den amerikanska staten inte skulle kunna betala räntan på sina lån i början av augusti om inte skuldtaket höjdes. Den amerikanska staten inbringar varje månad intäkter på 200 miljarder dollar, kostnaderna per månad för räntorna ligger på cirka 20 miljarder dollar. Den amerikanska staten har sålunda fullt tillräckliga intäkter för att betala räntorna, samt kostnaderna för social security. Den som skapade den politiska oroligheten i USA var inte Tea Partyrörelsen, utan landets president Barack Obama, som hotade med att inte betala betala ut social security-checkar till landets behövande om inte kongressens politiker dansande efter hans skuldpipa.

Det var president Barack Obama som höll landet gisslan, inte Tea Partyrörelsen. President Barack Obama och övriga etablerade politiker är skyldiga till Standard & Poor’s sänkning av USA:s kreditbetyg, inte Tea Partyrörelsen.

Fiskar i grumliga vatten
Ett stort frågetecken kan också sättas för Peter Wolodarskis syn på vilken roll en västerländsk politiker har. Politiker, som till exempel Ron Paul eller Rand Paul, ska inte påpeka att USA:s ekonomi har sköts uselt sedan 1913, utan de ska istället ”samlas nationellt” med etablissemangets politiker så att förstörandet av USA och rånet mot dess befolkning ostört kan få fortsätta.

Peter Wolodarski ser inte ut att förorda demokrati med fri debatt för att lösa de allvarliga problemen. Istället verkar han förespråka rättning i ledet och fortsatt oligarki/kleptokrati i ett tidigare framgångsrikt land där medelkassen håller på att förgöras av dess politiska och finansiella elit.

DN kallar sig oberoende liberal, man det är en lögn. Liberalismen övergav man redan på 70-talet och efter Peter Wolodarskis tillträde som politisk redaktör 2008 har tidningen och dess ledarredaktion gjort en sak uppenbar för alla: Hos oss är det tokvänstern som bestämmer.


DN Lånat från FT.

2 comments:

  1. Bra skrivet, håller med fullständigt och tänkte samma sak när jag läste DN:s artikel.

    ReplyDelete
  2. Wolodarksi är en pajas !

    Hans hatinlägg mot kungen tidigare i sommar har förskingrat den måttliga tilltro jag hade mot DN.

    Men kanske att PK media ville starta från noll när förr eller senare ett 22/7 scenario skulle komma :-|

    ReplyDelete