Thursday, December 15, 2011

Ghetto blir tryggare, kriminella invandrare utvisas.

Kommer Rinkeby bli tryggare nu när ansvariga beslutat "ta itu" med den livsfarlig förorten?

Nej det kommer givetvis inte att hända. De kommer inte utvisa kriminella invandrare, det var ett skämt.

Istället har de beslutat klippa häckar där hemlösa och kriminella gömmer sig och eftersom "frimärksklubben vägrar hänga där" som projektledaren uttryckte sig.

De ska dessutom ha möten och diskutera åtgärder.

Knark säljs helt öppet i Rinkeby, poliser och boende angrips med våld och hot regelbundet. Grova våldsbrott är vardagliga företeelser.


Efter några veckor av större synlighet av polis så vill man utvärdera insatsen.

Förorten förfaller och har blivit ett genuint invandrarghettot redan innan de sista svenska arbetsgivarna flyttade, banken och socialförvaltningen.

Något hopp finns inte i våra ghetton förrän makthavarna vågar böja prata om vad som verkligen krävs, de borde mycket väl veta vad som krävs men de vågar inte prata om utvisning av kriminella. Inte ens det skulle hjälpa väldigt mycket eftersom så få döms för brott i Sverige.  Mao finns nog inget hopp oavsett vad de gör.   dn

No comments:

Post a Comment