Friday, December 2, 2011

Media erkänner total samsyn mellan media och politiker precis som i diktaturer.

Stora media erkänner sin samsyn : 


"Vi är i många avseenden konkurrenter, men vi har också ett mycket starkt gemensamt publicistiskt kitt."

"Vi tror att den öppenhet, tryckfrihet och yttrandefrihet vi representerar, att den granskning vi utför i alla vårt samhälles skiktningar, har en avgörande betydelse för upplysningen och det demokratiska samtalet.

Från den politiska makten – oavsett sammansättning – har vi länge känt att detta varit en ömsesidig uppfattning, manifesterad genom vår långtgående tryck- och yttrandefrihet."

De som skrev det arbetar för statlig monopolmedia eller har tidigare jobbat åt statlig media och deras organisationer.

Är det ett problem att makthavarna och journalister har en samsyn, att de har samma politiska värderingar? Är det ett problem när makthavarna betalar media och journalister? Är presstödet och statlig media en garanti att ingen kritik ser dagen?  Debatt på Youtube:

Medias agenda som kollektiv är detsamma, de granskar inga makthavare. Tvärtom, med få undantag granskar media alla som kritiserar makthavarna och de bedriver kampanjer och hetsjakt på de som vågar rikta kritik mot makthavarna och den politik makthavarna bedriver.

Om de hade en "samsyn", jo det hade media och det har media än idag eftersom de skriver om samma saker, de formulerar sig på samma sätt, ofta kan man läsa artiklar som är ordagrant lika. Media undanhåller samma saker från läsarna. Läsarna hålls i total okunnighet om vissa känsliga ämnen som media som kollektiv inte vill ta upp eller diskutera. Ja, media har en total samsyn, media i Sverige är mer likriktat än i någon annat land. Snart är det straffbart att i bloggar förmedla nyheter som strider mot makthavarnas politiska inriktning men media anser inte det vara ett problem.

I en debattartikel i DN går media till angrepp mot ett nytt hot mot rätten att fotografera. Regeringen vill göra det brottsligt att fotografera i vissa situationer. Hur det förbudet skulle se ut är svårt att se. Med lagar som redan finns så borde det området vara täckt även om man inte använder de lagar som finns.

Finns det inte i lagen redan försvar för ett övergrepp som tex Schenström utsattes för av de stora media? En person fotograferade henne och konspirerade med Aftonbladet och TV4 så en falsk påhittad historia skrevs om henne med avsikten att ljuga, smutskasta henne och förvränga verkligheten. Hon misstänkliggjordes och framstod som en fåne trots att inga fakta eller bevis fanns för att hon gjort något fel. Om vi behöver en nya lag så behövs en ny lag som skyddar individer och företag mot lögner och falska nyhetsrapporter som stora media oftast ligger bakom.

Om vi vill ha yttrandefrihet och pressfrihet så måste de faktorer som gör media enhetligt och ger dem en samsyn med makthavarna bort. Presstödet och statlig media måste förbjudas, den statliga mediakontrollen gör att media ger samma syn i politiska frågor. Media tvingas hålla sig inom de av politikerna skapade ramarna och det ger oss bara enfald och samsyn istället för mångfald och fri press. Först då vågar media granska makthavarna, det sker inte idag eftersom de idag får betalt av makthavarna. dn svd

No comments:

Post a Comment