Wednesday, October 26, 2011

Allt fler asylsökande är analfabeter.

En fjärdedel av de asylsökande som kommer till Norge saknar utbildning eller är analfabeter.

Fremskrittspartiets invandringspolitiske talesman Morten Ørsal Johansen menar att det är dags att stoppa invandringen till Norge.


Barn, jämlikhet och social integrationsministern Audun Lysbakken (SV) konstaterar att det ökande antalet analfabeter är en utmaning. Samtidigt anser hon att FRP felaktigt anser att flyktingarna inte har asylskäl. Men allt tyder på att FRP har rätt.

Flyktingar som kommer till Sverige är oftast inte alls flyktingar, det har bekräftats i statliga rapporter som den svenska regeringen beställt.

En rapport beskriver ensamkomna flyktingbarn (Ds 2004:54) avslöjas sanningen som är att de ofta inte alls är flyktingar.

I sektion 1.1 på sidan 17 kan man läsa följande:

"Många barn lever t.ex. under svåra ekonomiska förhållanden i sitt hemland varför föräldrarna, av omtanke om barnen, skickar iväg sina barn i hopp om att dessa skall slippa leva i fortsatt ekonomisk misär. Det förekommer också att barn skickas hit för att om möjligt få behandling mot någon sjukdom som inte kan behandlas i barnets hemland. I vissa fall kommer barnen till Sverige i avsikt att utnyttja det svenska mottagningssystemet. Således förekommer att barn skickas till Sverige för att söka asyl med avsikten att asylansökan skall fungera som en täckmantel för kriminell verksamhet. Det finns även misstankar om att unga flickor som kommer hit som offer för människohandel, av sina hallickar uppmanas att anmäla sig som asylsökande för att inte få problem med myndigheterna. Det händer också att barn skickas till Sverige för att barnet sedan skall skicka hem dagersättningen till familjen i hemlandet. Tidigare förekom ofta att barn skickades hit som s.k. ankarbarn för att familjen sedan skulle kunna följa efter och beviljas uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till barnet."


Rapporten som är daterad 2004 avslöjade redan för sju år sedan att det handlar om bedragare och kriminella. Det handlar inte om riktiga flyktingar. De har ingen flyktingstatus men den svenska regeringen har i alla år struntat i det och beviljar oftast om inte alltid uppehållstillstånd för dessa bedragare.

Hur mycket regeringens misstag har kostat Sveriges skattebetalare är omöjligt att beräkna, men en flykting kan kosta uppemot 1.3 miljoner kronor per år. I bästa fall handlar det om flera hundra miljarder kronor om året, i värsta fall kanske en tredjedel av statsbudgeten har kastats bort på bedragare. Oavsett vad summan är så handlar det om enorma belopp som politikerna fortsätter att spola ned. De har ingen avsikt att läsa sina egna rapporter eller att dra slutsatser av dem. dn svd

No comments:

Post a Comment