Sunday, October 23, 2011

SDs motsvarighet i Schweiz går kraftigt framåt. Läs deras program.

SVP och det nya konservativa BDP som bröt sig ur SVP får sammanlagt runt 32 %. Svensk media håller tyst om nyheten utom en liten artikel i DN som hävdar att de får minskat stöd.

SVP är det största partiet trots att BDP bröt sig ur partiet.Sossarnas motsvarighet får runt 19 % och liberalerna får runt 15 %.

Har är en del av SVPs program, översatt med Google. dn svd ab svd svd svd svd svd exp svd dn dn

JA NEJ initiativ till att utvisa motförslag.

Ungefär hälften av alla gärningsmän är utlänningar. Kriminella gäng, som drar nytta av öppna gränser är i Schweiz på turné

Många brottslingar använder asyl i Schweiz för att fullfölja sina intriger. Därför är det inte förvånande att andelen utlänningar har ökat i fällande domar i de senaste 25 åren med 65%.

Det visar sig att för allvarliga brott, är andelen utlänningar särskilt hög:

• mord (brottsbalken Artiklar 111 till 114) 59% av utlänningar • allvarlig kroppsskada (strafflagen artikel 122) • Inbrott (strafflagen artikel 139) • våldtäkt (strafflagen artikel 190) Utlänningar med 57% 54% 62%

• Människohandel (strafflagen artikel 182) • olaga kvarhållande/ kidnappning (artikel 183) utlänningar 91% till 56% av utlänningar

Om man tittar på andelen utlänningar i fängelserna är detta problem ännu mer tydligt: 2009 var 70,2% av alla frihetsberövade utlänningar . Våra lyxiga fängelser har länge varit mindre avskräckande. Även socialbidragsmissbruk måste stoppas. De utländska andelen socialbidragstagare i Schweiz är högre än genomsnittet. Relationerna mellan utlänningar som utgör en andel av befolkningen 21,7%, men 44,2% får socialhjälp och mer än 34,5% är förtidspensioner.

JA, det är därför utvisning av utländska brottslingar är viktigt.

Många schweiziska medborgare känner sig inte längre trygga i sitt eget land. Av dessa skäl, SVP, Folk initiativet för utvisning av utländska brottslingar - utvisnings initiativet - inleddes den 28 November 2010 och det kommer till en folkomröstning. Det förbättrar den nuvarande rättsliga situationen och ger klarhet och säkerhet:

Utlänningar som inte respekterar våra lagar, vad gäller brott eller välfärds övergrepp utvisas systematiskt och bestraffas med ett förbud mot inresa i minst fem år.

Principen att kriminella utlänningar är deportera från Schweiz kommer att röstas om på konstitutionell nivå. Detta kommer att ge skäl för avvisning större legitimitet och är bindande för alla kantoner.

Den tidigare "kan" termen (artikel 62, 63, 68 FNA) används för utvisningar till en ny tvingande lag: en kriminell utlänning deportera utan om och men. Myndigheterna kan i detta avseende inte ha egen beslutanderätt, och den utdragna utvisnings praxis förtydligas och effektiviseras.

Beteckningen är inte längre bara en utländsk polis agera, men står i direkt relation till att begå ett brott. Utvisning återfår en liknande status som landets tidigare straff, som tjänade som bestraffningen av gärningsmannen.

Även den federala byrån för migration uppskattar att utvisnings initiativet kommer att ha effekt. Under 2008 med den nuvarande rättsliga grunden var ca 350-400 brottslingar utlänningar (utlänningar med permanent uppehållstillstånd).

Federal Office förväntar sig att med utvisning initiativetet kan nästan fyra gånger fler än de 1484 utländska brottslingarna som utvisats sändas hem.

SVP initiativet formulerar tydliga fakta. Rätten till bosättning och alla rättsliga anspråk upphör att gälla för kriminella invandrare. Frågan om utvisning kräver inte längre ett beslut av myndigheterna. Följande brott omfattas av det populära initiativet och kan leda till utvisning från Schweiz:

• mord som mord, dråp eller vållande av annans död• våldtäkt eller andra grova sexualbrott, sexuella övergrepp och våldtäkt • Andra våldsbrott som rån, grov misshandel, fara för liv och

olaga kvarhållande, kidnappning och tagande av gisslan • Människohandel • narkotikahandel • inbrott • Missbruk få sociala förmåner och / eller social välfärd

Utvisnings initiativet syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, detta motsvarar en konstitutionell princip och internationell rätt. Principen om icke-retur (non-refoulement) säger att ingen ska utvisas till ett land där han är åtalad eller där det tortyr eller omänsklig behandling av en annan typ av straff (se artikel 25 i konstitutionen) förekommer. Men detta är inte absolut, eftersom artikel 33 i konventionen om flyktingars rättsliga ställning visar att om flyktingen är en fara för landet, kan det inte vara tvunget att gärningsmannen ska stanna.

Det finns ett motförslag i parlamentet för att hindra avvisningar.

Rädsla för ett JA till utvisnings initiativet står inför parlamentet men har ett svekfullt design.

Nej till rättsliga och byråkratiska hinder till deportationer, kommer hänvisa till de grundläggande lagarna efterlevs öppnar för de behöriga myndigheterna och domstolarna till en egen diskretion. De kommer lägga vikt i många konkreta fall om rättigheterna för den dömde är högre än intresset av allmän säkerhet och förhindra utvisning. Hänvisningen till internationell rätt är för allmän. Det kan inte ge en klar åtskillnad mellan obligatorisk och allmän internationell rätt, som nu innehåller en myriad av standarder som skulle möjliggöra en tolkning mot en utvisning. Nästan inga utvisningar utövades, de blockeras eller åtminstone stoppades som ett resultat av överklaganden under åren.

Det finns ingen förankring i konstitutionen om främjandet av integration. Motförslaget kopplat till utvisningen belyser problemet med dyra integrationsåtgärder. Således i en "produkt integration" noteras att den federala regeringen, kantoner och kommuner "att fullgöra sin roll, frågan om integration" bör övervägas. Integration ska vara statens uppgift. Dess främsta uppgift är att behandla integrationen av utlänningar som invandrar till vårt land. Utan önskan om integration av utlänningar kan komma till någon integration. Integration som en uppgift för lokala kantoner och kommuner i konstitutionen är därför meningslös och kontraproduktiv.

Inga snabba återvända till Schweiz, motförslag som ingår i motsats till initiativet (minst 5 år) Således ännu ett inreseförbud utfärdas för ett år, för användning av den brottsliga utlänningar som gör hembesök.

5 comments:

 1. Jag är inte så insatt men är det rätt att kalla dom extremhöger? Luktade propaganda om artikeln i DN, inte för att jag orkar kolla upp det.

  ReplyDelete
 2. Bra adderat där. Självklart ska man titta på summan och då blir det en framgång, även om utbrytarna är mindre extrema.

  När upphör det största partiet att kallas extremt? Trodde i min enfald att ordet extremt var reserverat för partier som var för extrema för att komma in i parlamentet.

  ReplyDelete
 3. SVP påpekerar överallt att de är ett centerparti, men hatextremisterna i media försöker som vanligt smutskasta och ljuga. De är varken höger eller extrema.

  ReplyDelete
 4. @Christer: Nationalsocialistiska Tyska Arbetarepartiet(NSDAP) kom på sin tid in i parlamentet, och fick ca 30%, du anser dem alltså inte extrema? Tackar för klargörandet.

  ReplyDelete
 5. Bra det här, länge leve motståndet mot massinvandring och det mångkulturella samhället!

  ReplyDelete