Sunday, October 30, 2011

Vi blev en miljard fler på bara 12 år, u-länderna översvämmas.

U-länderna översvämmas av den ofantliga befolkningsökningen. Jordens befolkning ökade med en miljard människor på 12 år.  Vi blev 3 miljarder fler sedan 1974. Hur är det möjligt, jag trodde Kina hade infört befolkningskontroll. Men om de försöker så betyder inte det att de lyckas.

Två länder, Kina och Indien har nästan hälften av jordens befolkning. Om de räknar befolkningen vart tionde är så betyder inte det att de räknat rätt. De flesta i de länderna har varken el eller radio, hur kan man nå alla där?

Omständigheterna i u-länderna förvärras snabbt med snabbt ökande priser på livsmedel och energi som mest orsakas av oljekartellens nära monopol på olja.  De olje-rika arabstaterna tar en allt större andel av våra pengar men det drabbat fattiga länder i ännu högre utsträckning. Arabstaterna investerar klokt, de köper upp allt fler bolag i väst, snart äger de alla våra bolag utan att vi har insyn. Allt färre äger mer, allt fler betalar en allt större andel av sin inkomst till dem.

Den arabiska våren, revolterna i arabländerna inleddes dels med protester mot högre mat- och drivmedelpriser som gjorde befolkningens situation mer desperat. Priserna har inte gått ned men revolterna sprider sig till fler länder. Det gör situationen ännu mer olidlig och därför ökar migrationen till rikare länder.

Europa är första anhalt för allt fattigare och mer desperata folkmassor.  Det tar sig hit och riskerar det lilla det har kvar, de riskerar livet för att komma hit, så desperata är de.  De vill kunna tjäna lite mer än i hemlandet. De är beredda att ta till vilka metoder som helst för att nå Europa och tjäna en slant.

När de väl etablerat sig och börjar förstå systemet vi har så knaprar man bort stora bitar av vår välfärd. En ekonomisk flykting gör ingen skillnad för det rika Europa, men nu har vi 70 miljoner muslimska invandrare i Europa och ännu fler icke-muslimska invandrare här. En mycket stor andel av dem belastar vart system ekonomiskt och socialt. En mindre andel som gör rätt för sig har oftast låg inkomst som inte bidrar mycket i form av skatter.

Siffror och antal kan inte illustreras på ett vettigt sätt så att man inser vidden av de enorma antalen ekonomiska flyktingar som kommer hit.

70 miljoner, 150 miljoner flyktingar, 1 miljard nyfödda, mest fattiga utan hopp i u-länderna. Det kan illustreras men en gullig bild på en bebis. Men bilden bedrar, en kris är redan här som är oåterkallelig och den kommer att växa.

Ekonomisk kris och höga världsmarknandspriser gör att långt fler kommer att söka sig till väst än tidigare.

De kommer bokstavligen att slåss om vår välfärd, ja de kommer att slåss med oss boende i väst om en mindre kaka av välfärden.

Oavsett vilken politik som genomförs i u-länderna så kan ingen regering hindra en fortsatt befolkningsexplosion.

I väst minskar den inhemska befolkningen pga låga födelsetal, där "har man inte råd" med fler än ett eller två barn i genomsnitt.

Befolkningskrisen pågår i u-länderna, inte i västvärlden. Motsatt förhållande råder i de två olika världarna.

Den massförflytting som pågår från fattiga länder till väst kommer att inte bara att skapa sektorer med fattiga bidragskrävande människor från u-länderna. De sektorerna eller ghetton som skapas kommer att växa till bristningsgränsen där de svämmas över för att spridas ut till nya ghetton i andra områden.

Kraven från allt större fattiga folkmassor kommer att öka i väst. Solidariteten med det nya hemlandet, om det ens fanns från början kommer att minska och resultatet blir fler upplopp och mer oroligheter, kanske väpnat uppror eller strider.

Ghetton har en snabbt ökande befolkning eftersom flyktingar har mycket större födelsetal och nyanlända släktingar och andra flyktingar bosätter sig i närliggande områden.

Frågan är därför hur löser man problemet?

Problemet är att få inser att det handlar om en lång rad problem som måste lösas, inte bara befolkningskrisen. Migrationen, priser, högre skatter, försämrad välfärd.  Vi måste betala för allt även om vi skär ned på olika samtliga områden, därför blir det mindre till allt fler.

Väldigt få politiker säger sanningen. Vi kan inte kan pensionera oss vid 65 års ålder som vi trott. Samtliga skattebetalare har blivit lurade att tro på den lögnen. Därför kommer krisen att bokstavligen leda till att man i valkampanjer kommer att slåss mot varann för att få sin andel av välfärdskakan. Ingen kommer att få det man lovats oavsett vilka garantier de ljugande politikerna ger oss. Det sitter nämligen nya politiker vid maken när löftena ska infrias, ingen är ansvarig för tidigare löften om pension vid 65 eller 70. De tidigare löftena gäller inte när det är vår tur att erhålla pensionen dvs resultatet av ett helt liv i arbete under världens högsta skatter.  Snart är vi 8 miljarder och om Alliansen får som de vill har vi 30 miljoner flyktingar i Sverige eftersom politikerna vill bevisa att vi är generösa och toleranta. svd dn exp svd ab svd dn exp ab svd

2 comments:

  1. Ja, att det blir mer och mer människor på jorden är nog inget att fira !

    ReplyDelete
  2. Det brinner redan i Sverige och på andra håll i Europa. Kan vi få våra vapen för att sanera överskottsbefolkningen och återställa ordningen?

    ReplyDelete