Monday, December 27, 2010

Avskeda kungen och de politiker som skriver hans jultal.

Kungens två tidigare jultal blev kraftigt kritiserade, de tydde på ett förakt för svenskar. I årets jultal undvek han prat om hur bra och berikande flyktingar är. I år pratade han han om vetenskap, utbildning och Sverige som kunskapsnation och gör samtidigt en dundertabbe. Han har räknat fel på befolkningsökningen. Jordens befolkning är inte 3 gånger så stor år 2050 som kungen sade men den växer med tre miljarder.

Befolkningsproblemet är visserligen ett stort problem, Många fattiga u-länder växer snabbt. Många av dem får en tre gånger större befolkning runt 2050 utan att ha medel eller planer på att kunna försörja dem.

Många länder i västvärlden har en sjunkande nativitet, vi blir färre för varje år som går vilket gör att framtida generationer blir fattigare. Vi kan inte försörja pensionärerna efersom deras inkomst betalas av "nuvarande" skattebetalare. Den underliggande ekonomiska terorin är att pensionärerna som lovats en fast pension till viss del inte har betalats in under den tid de arbetade, en stor del kommer ifrån framtida generationers skatter. Skatterna kommer i framtiden vara otillräckliga och därför kommer framtidens pensioner sjunka dramatiskt. Gamla i Europa riskerar blir avsevärt fattigare samtidig som allt vi förbrukar, el, vatten, mat kommer att bli avsevärt dyrare i framtiden. En kris som inga politiker har förklarat eller ens berört på ett seriöst sätt.

Med andra ord så har de fattiga länderna ett stort problem med allt fler som inte kan försörjas. Vi i västländerna har minskande befolkningar vilket skapar en ekonomisk kris, allt färre skattebetalare måste försörja fler behövande.

Kungen och många andra klimatpessimister verkar ha glömt "Climategate" som avslöjade att mycket av klimatpessimisternas teorier var grundat på falska uppgifter.

Årets vinter är visst värst på 200 år och de senaste 4 åren har även de slagit köldrekord världen över.

Visst måste den kraftigt ökande ökande befolkingen i uländerna och de orenade utsläppen där skapa klimatproblem. Problemen har överdrivits av folk som kan tjäna pengar på en överdriven kris. Al Gore med sitt skattefria projekt CCX (Chicago Climate Exchange) på Isle of Man är en av de värsta skojarna vilket är en pinsam historia för den norska Nobekommitten.

Därför är det svårt för skattebetalare och klimatavgiftsbetalare att sålla bland fakta, rapporter och data som presenterar av s.k. respekterade individer.

Kungen hjälper inte när han presenterar helt fel siffror och ger oss en vilseledande beskrivning av befolkningsproblemet som är helt motsatta i olika världsdelar.

Politikerna är lika okunniga och de beslutar om våra framtida livsvillkor. De beslutade att ersätta svenskar med allt fler människor från olika u-länder med motivet att de ska bli vår framtid. Trots att de borde veta att de flesta som kommer från u-länderna ligger samhället till last, de få som försörjer sig har ofta så låga inkomster att de knappt alls bidrar till ekonomin.

Därför borde både kungen och politikerna avskedas. Inte för att de räknat fel eller stavar fel, det är förlåtligt. Men för att de sätter svenskarna och Sverige sist och nyankomna individer från olika u-länder främst bara så de själva kan se "politiskt korrekta" ut och visar sin "humanism" i andra länders ögon, vilket de ju inte ens gör. De ser bara korkade ut vilket utlänningar påminner svenkar om varje tillfälle de får. svd ab

No comments:

Post a Comment