Monday, December 13, 2010

Stöd Lars Vilks. Visa hans nya rondellhund.

Som svar på terroristernas hot mot Lars Vilks säger han att han nu vill skapa en "rondellgris" eftersom bombaren i Stockholm kallade Vilks gris. Go Lars Vilks. Om det är någon som håller ränkningen så har nu minst 3 muslimer som hotat Vilks dödats. Två dog i en raid i Irak där polis hittade två terrorister som hotat Vilks.

No comments:

Post a Comment