Tuesday, December 14, 2010

Kommisarie Cloussou styr i Sverige.

Polisen höjer beredskapen i flera län men inte pga av hotet från muslimer.

De vill SKYDDA muslimer, därför höjs beredskapen.

Direktivet kom från rikspolischefen och han i sin tur måste ha fått order från statsministern. Någon annan som är så makalöst korkad kan man nog inte hitta. Det gör ju rikspolischefen lika korkad eftersom han kan vägra ministerstyre som egentligen ska vara oetiskt även i Sverige.

Hur kan någon komma på iden att skydda den grupp som är mest misstäkt för potentiella massmord? Vem tänkte fram den iden?

Våra högsta ansvariga har ännu inte reagerat med fördömanden eller ens "avsky" för dåden.

De har inte vidtagit några åtgärder mot andra suspekta muslimer men de gör allt i sin makt för att skydda den grupp som är mest misstänkt att kunna begå terrordåd.

Kommisarie Cloussou slår till igen. Vår polis har infiltrerats av Rosa Pantern, pottklippta Ask, Reinfeldt och Herr Svensson allihop är parodier. Svensk polis och svenska myndigheter kan tragiskt nog bli en komediserie, en mycket rolig sådan. Bara i Sverige letar polisen efter en grön jätte när en röd dvärg är misstänkt och på köpet ger man den misstänkte skydd, helt otroligt.

Och nu har Reinfeldt stängt av Carl Bildts twitter konto eftersom Bild utryckte förakt för terrordådet. Det gillade inte Fredrik och sade offentligt, "det är jag som för (regeringens) talan" som en förorättad barnunge.

Bilden på den döde självmordsbombaren hittas på Politiskt Inkorrekt.

7 comments:

 1. Rikspolischefen har ju gjort sig känd som en riktig kärring, men en sällsynt ointelligent kärring!

  ReplyDelete
 2. Jag tycker också att det är häpnadsväckande (minst sagt) att polisen ska skydda muslimer från .. vadå? Nu, när en radikal muslim som radikaliserades under sista år, levde på bidrag och studerade ... vadå? i England, mitt bland folk sprängdes till döds (säkert av misstag), då ska just muslimer skyddas.

  Hårresande och idiotiskt som hela polis-politisk skådespel är. Det är som att skydda bankrånare från folketsvrede direkt efter ett bankrån.

  ReplyDelete
 3. Jag ska tillägga, att polisens skydd av muslimer har säkert en koppling till statsminister Fredrik Reinfeldt. Där startar hela idioti. Hans olika korkade uttalande om svensk kultur, SD och annat är känd redan tidigare. Tyvärr kan Sverige inte utvecklas till ett normal demokratiskt land med västerländska idealer när nationen leds av den här mannen.

  ReplyDelete
 4. Ni kristna fundamentalister har ju större kulturell gemenskap med islamisterna än ni har med oss riktiga svenskar. Om ni nu älskar Sverige så mycket kan ni väl göra något åt det. Enkel matematik: Sverige – er = ett bättre Sverige.

  ReplyDelete
 5. Vad är kommunistspöket? Kontrollerar den all utveckling här i väst och även i Sverige oberoende av parti? Även Marx förutspådde 1848 att ett spöke "kommunistspöket" skulle hemsöka europa. Hur som helst, så är det ett ont väsen som exporterades till Kina genom forna sovjetunionen några år efter oktoberrevolutionen 1917 och fick sin konkreta form i KKP (kinesiska kommunistpartiet.

  Kan ”självmordsbombningen” varit en statskonspiration? Läs hur ”kommunistspöket” med hjälp av KKP arrangerade den påstådda självbränningen på Himmelska Fridens Torg 23 jan 2001 där bevis har kommit fram att det var inget annat än en statskonspiration.

  Läs mera här
  http://se.clearharmony.net/articles/200305/6468.html

  Se filmen här
  http://falungonginfo.net/files/staged-tragedy.htm

  Citat del 8 från Nio kommentarer om kommunistpartiet

  III. Kommunistpartiets onda sektnatur

  Vad är det som gör kommunistpartiet så tyranniskt och så ondskefullt? När kommunistpartiets spöke kom till den här världen kom det med ett skrämmande uppdrag. Det kommunistiska manifestet har en mycket välkänd passus mot slutet:

  Kommunisterna försmår att hemlighålla sina åsikter och avsikter. De förklarar öppet, att deras mål blott kan nås genom en våldsam omstörtning av all hittillsvarande samhällsordning. Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har i den ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna.

  Det här spökets uppgift var att använda våld för att öppet utmana det mänskliga samhället, krossa den gamla världen, ”eliminera privat ägande”, ”eliminera bourgeoisiens karaktär, oberoende och frihet”, stoppa exploatering, eliminera familjer och låta proletärerna styra världen.

  Detta politiska parti, vilket öppet står för att ”slå, krossa och röva”, inte bara förnekar att dess ståndpunkter är ondskefulla, utan deklarerar också självrättfärdigt i Det kommunistiska manifestet: ”Den kommunistiska revolutionen är den radikalaste brytning med de nedärvda egendomsförhållandena; inget under då att i dess utvecklingsgång radikalast brytes med de nedärvda idéerna.”

  Var kommer de traditionella begreppen ifrån? Enligt ateisternas naturlagar kommer de som en naturlig följd av naturens regelbundenhet och samhällets regelbundenhet samt är ett resultat av kosmos rörelsers regelbundenhet. Enligt dem som tror på Gud är dock mänskliga traditioner och moralvärderingar givna av Gud. Oavsett ursprung är den mest grundläggande mänskliga moralen, normerna för uppförande och standarderna för att skilja på gott och ont relativt stabila; de har utgjort grunden för styrningen av mänskligt beteende och upprätthållandet av samhällsordningen i tusentals år. Skulle inte mänskligheten degenerera till djur om den förlorade sina rättesnören för moral och standarder för bedömning av gott och ont? När Det kommunistiska manifestet talar om den mest radikala brytning med de nedärvda idéerna, hotar det grunderna för normal existens i det mänskliga samhället. Kommunistpartiet var tvunget att bli en ondskefull sekt som för med sig förödelse till mänskligheten.

  Hela Det kommunistiska manifestet, vilket framför de vägledande principerna för kommunistpartiet, är genomsyrat av extrema uttalanden men har inte en gnutta godhet eller tolerans. Marx och Engels ansåg att de funnit lagen för samhällsutveckling genom dialektisk materialism. Följaktligen ifrågasatte de med ”sanningen” i sin hand allting och förnekade allting. De tvingade envist kommunismillusionen på folket och tvekade inte att förespråka användande av våld för att förstöra existerande samhällsstrukturer och kulturella grundvalar. Det som Det Kommunistiska manifestet förde med sig till det nyfödda kommunistpartiet var ett orättfärdigt spöke som motsätter sig himlens lagar, utrotar den mänskliga naturen och uppträder arrogant, ytterst själviskt och fullständigt ohämmat.

  forts

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Clouseau tänker ni på. Inte Cloussou. Ska man använda ett namn i rubriken bör det kanske vara korrekt...

  ReplyDelete