Wednesday, December 15, 2010

Hårda omdömen om Kosovo, styrt av gangsters och organhandlare.

Varför var Sverige så snabbt ute att erkänna Kosovo. Det är inte ett land, snarare ett maffiaimperium.

No comments:

Post a Comment