Sunday, April 25, 2010

Är det SD eller vanligt folk som har samma syn som SD?

De som dominerar sociala media i ämnet politik, all samhällsdebatt och alla kommentarer till nyhetsartiklar är mest vanligt folk. Men de råkar oftast ha samma syn som SD i ett antal olika frågor. Kan man säga att SD dominerar sociala media? Det kanske man kan säga men vanligt folk är som alla svenskar, de har vitt skilda uppfattningar om en rad olika politiska frågor.

I sociala media märks SD liknande åsikter till 80 - 90 % när det handlar om politik eftersom ungefär den andelen svenskar håller med SD i flera viktiga frågor. Därför är det lätt att uppfatta att de allra flesta är SDare, även om många ännu inte har röstat på dem.

I vanliga media så är SD i stort sett förbjudet. Deras åsikter får aldrig framföras. All debatt om deras kärnfrågor hålls borta från vanliga media. Därför finns i stor sett all samhällsdebatt som handlar om asyl, flyktingpolitik, invandring, brottsligheten, de gamlas situation, kostnadsfrågan, omfördelningen, islamiseringen, folkomflyttningen mm., den förekommer bara i fri media. Eftersom SD är det enda parti som tar upp alla dessa frågor så blir det naturligtvis en SD dominans i den debatten.

Hela folket söker desperat ett andringshål där det råder yttrandefrihet. Man vill ventilera sina åsikter i de frågorna som är tabubelagda i all statligt kontrollerad media som beordrats att hålla tyst om de frågorna. Bra i fri media, i social media råder yttrandefrihet. Men makthavarna söker nya metoder att kontrollerar och stoppa den lilla ventil folket har fått. Antidemokraterna ger sig inte förrän de stoppat varenda person som vågar kritisera dem. Politiker, journalister och extremister har samma mål, de vill stoppa folket, de vill stoppa yttrandefriheten, men i år går det inte. Fri media har växt sig för stort. svd

I det Ungerska valet fick "högern" en jordskredseger, de fick två tredjedelars majoritet. De gick till val på löften om att sänka skatterna, skapa fler jobb och utvisa kriminella zigenare som nu kanske kommer att söka sig till Sverige, landet som saknar straff, krav och regler. Det förut styrande socialistpartiet fick bara 19 %. svd FriaTider dn dn dn ab dn

1 comment:

  1. Jag är egentligen inte alls religiös, men i år känns det nödvändigt att uppmana svenska folket att be om att Sverigedemokraterna åstadkommer ett chockartat bra resultat i framförallt riksdagsvalet! Någon annan möjlighet till att rädda Sverige undan islamiseringen ser jag inte...

    ReplyDelete