Tuesday, April 27, 2010

Biståndet var till för att sprida socialismen.


Sveriges biståndspolitik hade sitt urspung i socialdemokaternas vilja att sprida socialismen och hjälpa revolutionära rörelser världen över. Därför var det mest socialistdiktaturer som fick del av det svenska biståndet. Man ville hålla svaga dikaturer under armarna, man vill hjälpa dem att befästa sin makt i landet så kapitalism och frihet inte kunde få fotfäste. Det svenska biståndet var en viktig komponent för korrupta diktatorer, den hjälpte dem hålla sig kvar vid makten. Svenska pengar möjliggjorde många diktaturers krigföring mot andra länder.

Svenskt bistånd kan därför negativt ha bidragt till världens flyktingkris med åtskilliga fler flyktingar från krigsområden. I andra fall fungerade svenskt bistånd som hjälp till diktatorer i sin revolutionära fas när deras aktiviteter bestod i terrorverksamhet och gerillakrig. Svenska pengar har bidragit till mycket elände runtom i världen. Ett exempel är de 350 000 tungt beväpnade kubanerna som Fidel Castro skickade till Afrika för att sprida sin revloution med våld och vapen. Det kanske inte hade varit möjligt utan det svenska biståndet.

Svenskt bistånd var alltid politiskt inriktat, det var aldrig enbart till för att hjälpa fattigt folk eller ekonomiskt livskraftiga projekt. Inte ens under borgarnas kortvariga regeringsperiod ändrades biståndspolitiken nämnvärt. Visserligen fick kommunist diktatorn Fidel Castro minskat stöd under borgartiden, men han fick stora bidrag även med en M styrd regeringen under perioden 1991-94. Senast 2003 fick Kuba nästan 22 miljoner kronor från Sverige.

Bengt Nilsson, en journalist som rest i Afrika i 30 år och producerat flera program för Sveriges Television om Afrika och biståndsfrågor, han sade:

Vårt bistånd till södra Afrika har till stor del använts för att bygga upp totalitära stater där demokratin inte har en chans.
I Tanzania har socialistpartiet styrt ohotat i alla år. I Moçambique, Angola och Namibia sitter de gamla gerillarörelserna säkert i sadeln. Samma dystra situation har vi i Uganda och Etiopien, och i Kenya fuskade regeringen i senaste valet. Alla dessa regeringar har i flera decennier lojalt backats upp av Sverige.

Det svenska biståndet måste stoppas helt, utvärderas och avslöjas. Under tiden borde vi använda en del av biståndet, kanske 10 % till direkthjälp som vid naturkatastrofer istället för att slösa bort allt som nu. svd

3 comments:

 1. Det är väl för mycket att hoppas på att diktaturerna blir återbetalningsskyldiga?

  ReplyDelete
 2. En liten pedagogisk uträkning:
  Vad en enskild yrkesarbetande betalar i bistånd:

  Sverige betalar varje år 30 000 miljoner (30 miljarder) i bistånd varje år, 1,17% av BNP. Det finns 3,5 miljoner skattebetalande svenskar.
  30 000/3,5 = 8571 skattade kronor. Oskattade blir det 13186 kr. Dvs varje månad betalar svensken som jobbar 1098 kr av sin bruttolön direkt till bistånd.

  Sprid budskapet:
  www.korta.nu/flygblad

  ReplyDelete
 3. Att Sverige i årtionde efter årtionde betalat ut bidrag (via SIDA) till kommunist-diktaturer och andra vänster-inriktade förtryckarregimer är en skandal. När inte ens Alliansen på 4 år gjort något åt eländet, är detta beviset på att det är dags att byta ut hela etablissemanget. SD med 51% år 2014 eller 2018 valen vore inte så dumt. Då kan vi t.ex. förbjuda kommunismen genom att klassificeringen ändras till terrorarganisation, något som borde gjorts på 1950-talet.

  ReplyDelete