Saturday, April 17, 2010

Vem tjänar på Moderaternas korrupta moskeeaffärer?

I första hand tjänar de direkt inblandade parterna på M korruptionen. Partiet fick fler medlemmar. De korrupt rekryterade muslimerna i stockholms-föroten fick sin efterlängtade moske och några kommunala städjobb i moskeen, de tjänade på att korrumperas.

Så brukar det vara, bägge parterna tjänar på sina korrupta affärer, men vem förlorade på affären?

Förloraren är i första hand skattebetalarna som fiansierar moskeen och de utlovade jobben. Dessutom förlorar de arbetslösa svenskarna, de få knappast jobben som M lovade till somalierna i Rinkeby.

Så trots avslöjandet om korrpution typ u-land så sitter M politierna säkert, mosken byggs förmodligen, somlierna får nog de utlovade jobben, vi skattebetalare finasierar hela rasket och som vanligt i ankdammen så blir det inga konsekvenser av korruptioenn.

I ett land som tex Zambia skulle man säkert minst försöka åtala de skyldiga, allraminst som en symbolisk handling. Är Sverige värre än Zambia när de inte ens åtalar denna korrupta verksamhet? Är svenska betslutsfattar trögare än Zambiska?

Korruption, inget nytt. Nyhetsmagasinet Fria Tider.

Moderaten och somliern Adan anmäls för förtal av M kollega. Svd dn

Reinfeldt tror på HG Wessberg som anlagas för valfusket. Svd

Reinfledt kände till HG Wesssberg valfusk. Svd

Det blir ingen internutredning inom M. dn

Wennerholm polisanmäler partikamret för förtal. dn

No comments:

Post a Comment