Thursday, September 30, 2010

Artikel tar för första gången upp invandringspolitiken sakligt.

Smålandsposten publicerade under onsdagen ett ovanligt sakligt och sansat genmäle i diskussionen om Sverigedemokraterna och svensk invandringspolitik. Den politiskt obundna debattören Oscar Dahl visar på hur de etablerade partierna enbart har floskler att komma med på området invandringspolitik eftersom invandringen inte ens är en politisk fråga för etablissemanget.

"Är det verkligen en mänsklig rättighet att alla världens invånare ska få flytta till Sverige för att de själva behagar det, eller för att de är intresserade av den svenska skattefinansierad välfärden? Ja, nu kanske Jaramillo rent av får sig en klump i magen igen, men det är det självklart inte.

Vad exempelvis Rene Jaramillo (kd) inte verkar förstår är att invandringspolitiken är en politisk fråga som andra. Det är till exempel därför som kristdemokraternas tal om ”verklighetens folk” har inte upplevts särskilt övertygande eftersom partiet inte vågat närma sig detta ”verkliga” folks inställning till invandringspolitiken. Det är bara i Sverige som den som vill sänka invandringen betraktas som ond och driven av ”hat” och även här egentligen främst av små men högröstade grupper i samhället och media. I stället bör man ställa sig frågan vad som anses ”extremt” och varför och enligt vems måttstock."


Från Politiskt Inkorrekt, läs mer där. dn svd

No comments:

Post a Comment