Monday, September 6, 2010

Får Moderaterna bidrag från Libyen, Iran och Saudiarabien?

Vad skulle motivera ett svenskt borgerligt parti att satsa alla sina resurser och våra skattemedel på att importera rekordstort antal muslimer från arabstaterna och ge dem asyl trots att de saknar flyktingstatus?

Självklart måste alla stora partibidrag redovisas.

Diktaturer runtom i världen, speciellt oljerika arabstater satsar oerhörda belopp på att påverka västländernas politik. De bygger moskeer överallt i väst för att sprida islam. Den sinnesjuka diktatorn Khadaffi har lovat att sprida inte bara islam, men även muslimer till Europa i en massutvandringsplan för att islamisera väst. Han förklarade det i sitt FN-tal där han framförde hot och utpressning mot väst att om vi inte betalar honom flera miljarder dollar i någon slags muta/skadestånd så kommer en stor folkomflyttning genomföras till väst.

Det är mycket möjligt och rimligt att anta att de muslimska diktatorerna stöder politiska partier i väst som går med på att islamisera sina länder. Partier som vill bygga fler moskeer och som tolererar en massinvandring av muslimer trots att de varken har flyktingstatus eller bidrar med arbete har ju aldrig kunnat motivera sin politik, beror det på hemliga bidrag?

Ingen politiker har hittils lyckats förklara varför Alliansen och tidigare S regeringar tillåtit en stor massinvandring av flyktingar som politikerna vet saknar flyktingstatus. Politikerna vill sprida islam, det målet samanfaller med de muslimska diktaturernas mål, vi har ännu inte fått förklarat för oss varför våra egna politiker agerar så irrationellt och varför de lägger ner oerhörda oredovisade belopp på det.

De kan inte förklara sig, om de nu vill hemlighålla källorna till sin finansiering så är det ännu ett tecken på att de anser folket omyndiga. De anser att vi som väljer dem ska inte bry oss om vad de sysslar med. Förklaringen till deras politik kanske ligger i vilka som stöder dem?

Det finns ju ingen rimlig förklaring till politikernas nya prioritet som de uppenbarligen är helt ense om i alla riksdagspartier. Ingen medborgare har fått vara med om att besluta om det, vi har inte ens informerats om varför de gör så eller kostnaderna för massinvandringen.

Vi i Europa inte har någon nytta av det, tvärtom, det är ett hot mot demokratin, mot yttrandefriheten, mot vår självständighet och ett hot mot medborgarna.

(Halal-TV sändes i M kontrollerade SVT efter att en av programledarna sagt att otrogna svenskar skall stenas till döds i enlighet med islam. Varför vill M skapa så mycket tolerans för sånt?)

Partier som inte vill avslöja sina stora bidragsgivare måste betrakats som suspekta. Väljarna vill veta om partierna får stöd från främmande diktaturer och om bidragen är förknippade med krav på hur vår politik förs.

Partierna måste redovisa alla stora bidragsgivare, inte bara i år men även tillbaks i tiden.

Bara svenskar och svenska bolag ska tillåtas ge bidrag till partierna. Redaktionellt material i media måste redovisas som bidrag om det inte handlar om granskande journalistik vilket nästan aldrig är fallet, artiklar och reportage är oftast PR-material för politikerna. Media agerar som en PR-firma åt partierna, det ska redovisas för annonsvärdet.

Vilka partier vågar redovisa sina stora bidragsgivare? De som håller sina donatörer hemliga måste betraktas som suspekta eftersom de potentiellt kontrolleras av främmande diktaturer. svd svd svd svd dn dn dn dn dn svd svd svd dn dn svd dn ab

No comments:

Post a Comment