Sunday, September 12, 2010

Kolonisering är den mest passande termen för vad som nu sker i Sverige

Kolonisering är den mest passande termen för vad som nu sker i Sverige:

1. Urspungsinnevånarna tvingas finansiera bosättningarna
2. Urspungsinnevånarna straffas om de kritiserar kolonialisterna
3. Propaganda förklarar för urspungsinnevånarna att deras egen kultur är värdelös och att deras nya herrefolk har en mer högstående kultur.
4. De nya herrefolket kan misshandla och våldta ursprungsinnevånarna utan påföljd."

(Från Mopsen blog via Blågula frågor.)

Finns det NÅGOT som talar emot att kalla detta kolonisering?

En lite tröst är möjligen att om man tittar historiskt på länder vars inhemska elit har samarbetat med kolonisatörer så har dessa ofta fått sina straff när den utländska makten har kastats ut.

Let us rally round the flag!

No comments:

Post a Comment